Một số loài thảo dược tại Hà Tĩnh có khả năng hạn chế ung thư
(Baohatinh.vn) - Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã nghiên cứu và phát hiện một số loài thảo dược có khả năng hạn chế bệnh ung thư thường gặp.
d07ax14f35xf203xfa18x114d4x160eex15072x10cedx17b7exX7x10d3cx14293x128d1x1837ax105afx11c92xX5xf6bdxXaxe941x12220x1064bxXexX3xX7x1193bxX3xX5x17493xfd55xXdxX3xXexX1x178c6xX1bxX3x17ba8x11d83x163aexX4xX3xXex1634axXdxX3x108c7xX1cxX3xXcxdde7x15d08xX1xX3xX4xedb0xX3x15ac2xX1xX21xX3xX32x1748axX32x12e0axX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1x1577fxX3xf283xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX0x15d10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xX24xXaxX12xfc81xX49x13c24xXexX3xXbxX1x141caxXexX3xXex111f5xX3xX32xX1xX49xX3xX4x155bfxX49xX3xXexX1x12091xX4xX3xXexXdx1617cxX32xd8fdxX3xf463x17989xX32xX3fxX3xXex13a00xX3xX86x11ecbxX3x16e92xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3x136bax153c7xX3xX32xX3fxX1xXdx13f85xX32xX3xX4xec0axX49xX3xe2c6xX1cxX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdx10a30xX32xX3x17b26xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3x119cdxXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX25xea11xX32xX3fxX3xX3fx122dexXbxdfd6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138a4xX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xf85dxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXax172a5xXdxX24xXexX1xdebexX3xd1a4xX2x14129xXbxde40xf37fxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xed68xX2x13e08xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xf7b6xX144x17ee9xX144xX51xX2xX2xf8f7xX24xX16axX2xX133xX16ax13d44xX135xX135xXexX133xX16cxX2xX16axX144xX5xX144xXfax158b1xXbxX3fx16f22xX122xX9x163c0xX142xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12xX86xX1xXdxe2eexX49xX3xX16axX177xX51xX171xX84xX3xX86xX87xX32xX3fxX3xXexX8cxX3xX86xX8fxX3xX91xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xXex14a72xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX38xX1xX1bxX6xX3xX1x12aeaxX4xX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xda16x176e6xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX9ex15aa8xX6xX3xXe3xX1cxX32xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX25xXf3xX32xX3fxX3xX3fxXf8xXbxXaxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12x1228exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX24axX24bxX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX9exX26exX6xX3xXe3xX1cxX32xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX25xXf3xX32xX3fxX3xX3fxXf8xXbxf8eexX3xX9exX25xX26xX4xX3xX86xX87xX32xX3fxX3xXexX8cxX3xX86xX8fxX3xX91xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1xX26xXbxX3xXacx154dcxXdxX3x11278xXdxXb6xX32xX3xX2dxX1cxX32xX3xX5xe900xXb9xX3xX38xX1xX1bxX6xX3xX1xX240xX4xX3xXacxX1cxX3xX4xX87xX32xX3fxX3xX32xX3fxX1xXb6xX3xX35exXdxXb6xXexX3xX24bxX6xXb9xX3xXexX122xXdx142bcxX32xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX71xX3xXexX1xX6dxX32xX3fxX3xX2xX51xX16axX144xX2xX189xX3xX9exX47xX32xX3xXexX1xX6dxX32xX3fxX3xX177xX51xX16axX144xX16axX144xX84xX3xXacxX35bxXdxX3xXexX22axX32xX3fxX3xX38xXdxX32xX1xX3xXbxX1xdd66xX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxXb6xX32xX3xX1x151f8xX32xX3xX189xX16axX142xX3xXexX122xXdxXb6xX49xX3xX9exe232xX32xX3fxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX13x10016xX4xX3xXexXdxXa5xX49xX3xX4x16e2axX6xX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX5xX1cxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX4xX3d4xX3xXe3xX21xX32xX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xd316xX49xf73dxX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xXa9xX32xX3fxX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xXexX18xXexX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xXbxX1xd697xX32xX3fxX3xXacxX1cxX3xX4xX1xea0axX6xX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX25xXf3xX32xX3fxX3xX3fxXf8xXbxX84xX3xXexX2axX1bxX3xXexXdxX208xX32xX3xX9exX208xX3xX9exX38dxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xXbxX1xX45cxX32xX3fxX3xXacxX1cxX3xX4xX1xX465xX6xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX71xX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX24xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xX16cxX2xX142xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16cxX144xX51xX2xX2xX171xX24xX16axX2xX171xX135xX2xX16axX16axXexX171xX133xX16cxX171xX133xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxX186xX122xX9xX16cxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xX142xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12xX2c6xX2axXdxX3xXe3xXdxX38dxX49xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX24x14993xXdxX3xX4xX1xX405xX3xX32xX1xXdxXb6xXb9xX3xXe3xX6dxX1bxX3xX4xX6dxX1bxX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX2c6xX38dxX3xXexX122xXdxX38dxX32xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX84xX3xX86xX87xX32xX3fxX3xXexX8cxX3xX86xX8fxX3xX91xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX9exX9fxX3xXexXdxX47xX32xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xXexX1cxXdxX3xX5xXdxXb6xX49xX84xX3xX9exX25xX6xX3xX122xX6xX3xX24xX6xX32xX1xX3xXb9xX3fcxX4xX3xX16cxX144xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX66xX6dxX4xX3xX9exX26exX32xX1xX3xXexX122xXa5xX32xX3xX9exX26exX6xX3xXe3xX1cxX32xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX1bxX21xX32xX3fxX3xX16axX144xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX84xX3xX9exX3d4xX32xX3xXacxX26exX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xXexXdxX47xX32xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX4xX1xXdxX47xXexX3xX137xX49xX68xXexX84xX3xXbxX1xX368xX32xX3xX5x128c0xXbxX84xX3xXbxX1xX368xX32xX3xXexX3c7xX4xX1xX3xXexX1xX1cxX32xX1xX3xXbxX1xX78xX32xX3xX1xX36xX6xX3xX1xX240xX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xX122xX3xX24xXexX1xX49xXb9xXe3xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX24xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16cxX144xX51xX2xX2xX171xX24xX16axX2xX133xX16cxX2xX2xX189xXexX16cxX16axX2xX144xX16cxX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxX186xX122xX9xX133xX135xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12xX86xX6dxX4xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX24xX1bxX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xXexfed1xXb9xX3xX122xX6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12x17047xX47xXexX3xX437xX49xX21xX84xX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX9exX9fxX3xX9exX6dxX32xX1xX3xX3fxXdxX6dxX3xXexX6dxX4xX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX24xXdxXb6xXexX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX122xXa5xX32xX3xX4xX6dxX4xX3xX24xX45cxX32xX3fxX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXbxX1xX22axXdxX84xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX3fxX6xX32xX84xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXacx10399xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX24bxX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX4x12858xX32xX3fxX3xX137xX6dxX4xX3xX9exX26exX32xX1xX3xX9exX25xX26xX4xX3xX16cxX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xXexX6dxX4xX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xXexX18xXexX3xX32xX1xX68xXexX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xXexX122xX26exX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX25xXf3xX32xX3fxX3xX3fxXf8xXbxX84xX3xXe3xX6xX1bxX3xX3fxX3e2xXb9xX131xX3xX4xX368xX8cxX3xX7xX78xX49xX3xX9exX368xX49xX3xX4xXa9xXexX3xX4xX1xX49xX14xXexX84xX3xX4xX368xX8cxX3xX24xX78xX49xX3xXb9xd5efxX3xXexX3c7xX6xX84xX3xX4xX368xX8cxX3xX9exX2axXdxX3xXe3xXdxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX24xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16cxX144xX51xX2xX2xX171xX24xX16axX2xX171xX135xX144xX135xX144xXexX133xX171xX16axX16axX189xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxX186xX122xX9xX2xX144xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12xX16cxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xX4xX36xX3xXexX6dxX4xX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX4xX1xX18xX32xX3fxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXb9xX1cxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xXexX8e7xXb9xX3xX122xX6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX24xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16cxX144xX51xX2xX2xX171xX24xX16axX2xX133xX142xX2xX16cxX16axXexX2xX171xX177xX135xX133xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxX186xX122xX9xX177xX2xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12x173ecxXdxX6dxX1bxX3xX7xX25xX3xXcxX122xX78xX32xX3xXcxX1xX47xX3xX10axX6dxX4xX1xX3x15d42xX3xX9exX2axXdxX3xX24xXdxXb6xX32xX3xX35exXdxXb6xX32xX3xX2dxX1cxX32xX3xX5xX368xXb9xX3xX38xX1xX1bxX6xX3xX1xX240xX4xX3xX35exXdxXb6xXexX3xX24bxX6xXb9xX131xX3xX0xX10xXb9xX12xX2c6xX208xX3xX32xX3fxX1xX26exX3xXexXdxX47xX32xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX9exXdxX208xX49xX3xXexX122xX6xX3xXexXdxX208xXb9xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xXexX122xXa5xX32xX3xX9exX26exX6xX3xXe3xX1cxX32xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX84xX3xX38xXa26xXb9xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX9exX36xX3xX5xX1cxX3xX137xX368xX8cxX3xX24xX7dxX32xX3fxX3xX4xX3d4xX3xX7x12491xX3xX24xX465xX3xX5xXdxXb6xX49xX3xX9exX38dxX3xX437xX49xX21xX32xX3xX5xX439xX84xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6dxX4xXfaxX0xX51xX10xXb9xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xXcxX71xX3xXacxXdxXb6xX4xX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX16cxX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX122xXa5xX32xX84xX3xX86xX87xX32xX3fxX3xXexX8cxX3xX86xX8fxX3xX91xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX9exX9fxX3xXbxX1xX368xX32xX3xX5xX764xXbxX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX26xXbxX3xX4xX1xX68xXexX3xX4xX36xX3xX1xX1bxX2axXexX3xXexX3c7xX32xX1xX3xX4xX1xX18xX32xX3fxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXfaxX3xX86xX87xX32xX3fxX3xXexX8cxX3xX86xX8fxX3xX91xX25xX26xX4xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX24xX7dxX3xX38xXdxX47xX32xX3xX7x13cf6xX3xX9exX208xX3xX137xX49xX68xXexX3xX3fxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6dxX4xX84xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX122xXdxX38dxX32xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX5xXdxXb6xX49xX3xX4xX36xX3xX1xX1bxX2axXexX3xXexX3c7xX32xX1xX3xX4xX1xX18xX32xX3fxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX122xXa5xX32xX3xX9exX26exX6xX3xXe3xX1cxX32xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX32xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX24xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX51xX51xXdxXfaxXe3xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXacxX32xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16cxX144xX51xX2xX2xX171xX24xX16axX2xX171xX2xX133xX135xX16cxXexX16cxX177xX171xX2xX144xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxX186xX122xX9xX133xX2xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX12cxXdxX24xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1bxX32xXaxX12xXc85xXdxX6dxXb9xX3xX9exX18xX4xX3x12541xXd2bxX3xX901xX1xX1bxX6xX3xX1xX240xX4xX3xXacxX1cxX3xX86xX87xX32xX3fxX3xX32xX3fxX1xXb6xX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX2c6x12d9exX3xX901xX1xX1bxX6xX3xX35exX3dxX32xX131xX3xX0xX10xXb9xX12xX86xX1xX973xX32xX3fxX3xXexX87xXdxX3xX38x12d51xX3xXacxX240xX32xX3fxX3xX122xX68xXexX3xX4xX6xX1bxX3xXacxX1cxX1bxX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX32xX1cxX8cxX84xX3xX1xXdxX3xXacxX240xX32xX3fxX3xX38xX47xXexX3xX437xX49xX21xX3xX7xXdfdxX3xXexX2axX1bxX3xX122xX6xX3xX7xX21xX32xX3xXbxX1x108b8xXb9xX3xXe3xe5d0xX32xX3fxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX9exX38dxX3xX4xX1xX465xX6xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXfaxX0xX51xX10xXb9xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX137xX6xX32xX1xX32xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX32xX3fxX9xXaxX144xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX24xX24xXdxX32xX3fxX9xXaxX135xXaxX12xX0xXexXe3xX1bxX24xX8cxX12xX0xXexX122xX12xX0xXexX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1bxX24xX8cxXaxX12xX901xX47xXexX3xX437xX49xX21xX3xX4xX405xX6xX3xX9exX208xX3xXexX1cxXdxX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX7xXdfdxX3xXexX2axX1bxX3xXexXdxX208xX32xX3xX9exX208xX3xX4xX1xX1bxX3xXacxXdxXb6xX4xX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xX7xX21xX32xX3xXbxX1xXff3xXb9xX3xX1xXf8exX3xXexX122xX26xX3xX9exXdxX208xX49xX3xXexX122xX26exX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xXexX71xX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX138xX3xX9exX26exX32xX1xX3xX1xX25xX35bxX32xX3fxX3xX4xX1xX1bxX3xX9exX26exX6xX3xXbxX1xX25xX3d4xX32xX3fxX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX122xXdxX38dxX32xX84xX3xX32xX1xX368xX32xX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXd2bxX3xX24xXdxXb6xX32xX3xX122xX14xX32xX3fxX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX36xX3xXexXdxX208xXb9xX3xX32xX3dxX32xX3fxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX24xX12xX0xX51xXexX122xX12xX0xX51xXexXe3xX1bxX24xX8cxX12xX0xX51xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xX24xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xX122xX10xX5xX6xXexX10xX24xXaxX12xX0xX24xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xX122xX10xX5xX6xXexX10xX24xXaxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxXa5xX32xX3xX437xX49xX6xX32xX131xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc9bxXexX1xX49xXb9xXe3xXc9bxX6xX32xX24xXc9bxX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xXaxX3xX1xX122xX10x13e6axX9xXaxX51xXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxX51xX32xX1xX49xX32xX3fxXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxX4xX6xX8cxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxX32xX1xX6xXc9bxXexX1bxXexXc9bxX4xX1xX1bxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxXc9bxXacxX49xX6xXc9bxXexX1xX6xX32xX1xXc9bxX5xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX38xX1xXdxX51xX2xX189xX144xX16cxX144xX16axXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX2xX142xX51xX2xX144xX135xX24xX135xX16axX144xX16cxX171xX16axX144xXexX16cxX144xX144xX171xX177xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxX51xX32xX1xX49xX32xX3fxXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxX4xX6xX8cxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxX32xX1xX6xXc9bxXexX1bxXexXc9bxX4xX1xX1bxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxXc9bxXacxX49xX6xXc9bxXexX1xX6xX32xX1xXc9bxX5xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX38xX1xXdxX51xX2xX189xX144xX16cxX144xX16axXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX901xX1xX87xX32xX3fxX3xX4xX1xee7exX3xX4xX36xX3xX32xX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX26xXdxX3xX3c7xX4xX1xX3xXexX122xXa5xX32xX84xX3xX32xX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xX32xX1cxX8cxX3xX4xX45cxX32xX3xXb9xX6xX32xX3fxX3xXexX6dxX4xX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX5xX1cxXb9xX3xX3fxXdxX21xXb9xX3xX32xX3e2xX32xX3fxX3xX9exX14xX3xX86xea0bxX16axX3xXacxX1cxX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX9exX14xX3xXff3xXb9xX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxXfaxX3xX2c6xXdxX208xX49xX3xX32xX1cxX8cxX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xX32xX3fxX1xX31xX6xX3xXacxX35bxXdxX3xXacxXdxXb6xX4xX84xX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xX32xX1cxX8cxX3xX4xX36xX3xXexX1xX38dxX3xX32xX3fxX3dxX32xX3xX32xX3fxX71xX6xX3xX1xX1bxXf8xX4xX3xX5xX1cxXb9xX3xX3fxXdxX21xXb9xX3xX38xX3c7xX4xX1xX3xXa9xX32xX3fxX3xX4xX1xX1bxX3xXb9x1004dxXexX84xX3xXb9xX996xXdxX84xX3xX1xX240xX32xX3fxX3xXacxX1cxX3xXexX1xX764xXb9xX3xX4xX1xX3c7xX3xX5xX1cxX3xXbxX1xX22axXdxX3xX4xX405xX6xX3xX4xX1xX973xX32xX3fxX3xXexX6xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX144xX3xXexX1xX36xXdxX3xX437xX49xX10xX32xX3xX3fxXdxX973xXbxX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX4xX25xXf3xX32xX3fxX3xXb9xXdxX82xX32xX3xX24xX26exX4xX1xX3xX3fxXdxX465xX6xX3xXb9x15486xX6xX3xX24xX26exX4xX1xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXb9xX10xXc9bxXe3xX10xX51xX2xX144xXc9bxXexX1xX1bxXdxXc9bxX437xX49xX10xX32xXc9bxX3fxXdxX49xXbxXc9bxXexX6xX32xX3fxXc9bxX4xX49xX1bxX32xX3fxXc9bxXb9xXdxX10xX32xXc9bxX24xXdxX4xX1xXc9bxX3fxXdxX49xX6xXc9bxXb9xX49xX6xXc9bxX24xXdxX4xX1xX51xX2xX177xX133xX142xX189xX144xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX144xX142xX51xX2xX144xX133xX24xX135xX16axX2xX135xX133xX2xX16cxXexX133xX16cxX144xX5xX177xXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX144xX3xXexX1xX36xXdxX3xX437xX49xX10xX32xX3xX3fxXdxX973xXbxX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX4xX25xXf3xX32xX3fxX3xXb9xXdxX82xX32xX3xX24xX26exX4xX1xX3xX3fxXdxX465xX6xX3xXb9xX1598xX6xX3xX24xX26exX4xX1xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXb9xX10xXc9bxXe3xX10xX51xX2xX144xXc9bxXexX1xX1bxXdxXc9bxX437xX49xX10xX32xXc9bxX3fxXdxX49xXbxXc9bxXexX6xX32xX3fxXc9bxX4xX49xX1bxX32xX3fxXc9bxXb9xXdxX10xX32xXc9bxX24xXdxX4xX1xXc9bxX3fxXdxX49xX6xXc9bxXb9xX49xX6xXc9bxX24xXdxX4xX1xX51xX2xX177xX133xX142xX189xX144xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX2xX144xX3xXexX1xX36xXdxX3xX437xX49xX10xX32xX3xX3fxXdxX973xXbxX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX4xX25xXf3xX32xX3fxX3xXb9xXdxX82xX32xX3xX24xX26exX4xX1xX3xX3fxXdxX465xX6xX3xXb9xX1598xX6xX3xX24xX26exX4xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX24bxX3fxX405xX3xX9exX405xX3xX3fxXdxX68xX4xX84xX3xX3dxX32xX3xX49xX18xX32xX3fxX3xX38xX1xX1bxX6xX3xX1xX240xX4xXfaxXfaxXfaxX3xX5xX1cxX3xX32xX1xX465xX32xX3fxX3xXexX1xX36xXdxX3xX437xX49xX10xX32xX3xXexX18xXexX3xX3fxXdxX973xXbxX3xX4xX21xXdxX3xXexX1xXdxXb6xX32xX3xX7xXa9xX4xX3xX38xX1xe91exX10xX84xX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX4xX25xXf3xX32xX3fxX3xX7xXa9xX4xX3xX9exX208xX3xX38xX1xX6dxX32xX3fxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX86xX87xX32xX3fxX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX24xXdxXb6xXexX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX4xX405xX6xX3xX32xX1xXdxX208xX49xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXb9xX10xXc9bxXe3xX10xX51xX4xX1bxX32xX3fxXc9bxX24xX49xX32xX3fxXc9bxX24xXdxX10xXexXc9bxXexX10xXc9bxXe3xX6xX1bxXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xXc9bxX4xX49xX6xXc9bxX32xX1xXdxX10xX49xXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxXexX1xX49xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX4xX1xX49xX6xXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX51xX2xX177xX133xX144xX177xX135xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX144xX16cxX51xX2xX144xX177xX24xX16cxX2xX144xX16axX2xX2xX133xXexX16cxX16cxX142xX16axX5xX142xXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xXc9bxX2xXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX86xX87xX32xX3fxX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX24xXdxXb6xXexX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX4xX405xX6xX3xX32xX1xXdxX208xX49xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXb9xX10xXc9bxXe3xX10xX51xX4xX1bxX32xX3fxXc9bxX24xX49xX32xX3fxXc9bxX24xXdxX10xXexXc9bxXexX10xXc9bxXe3xX6xX1bxXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xXc9bxX4xX49xX6xXc9bxX32xX1xXdxX10xX49xXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxXexX1xX49xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX4xX1xX49xX6xXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX51xX2xX177xX133xX144xX177xX135xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX86xX87xX32xX3fxX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX24xXdxXb6xXexX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX4xX405xX6xX3xX32xX1xXdxX208xX49xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX4xX1xX465xX6xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX24bxX1xX36xXb9xX3xX32xX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxXb6xX32xX3xX122xX6xX3xX122xXff7xX32xX3fxX3xX3fxX78xX32xX3xX135xX144xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX32xX1xXff7xXb9xX3xX4xX1xX465xX6xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX32xX1xX25xX32xX3fxX3xX4xX36xX3xXexX1xX38dxX3xXexXdxXa5xX49xX3xX24xXdxXb6xXexX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX4xX87xX3xX5xX764xXbxX3xXb9xX14xXexX3xX7xX18xX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX3xX38xX1xX6dxX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX49xX5xX12xX0xX24xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX122xXaxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc9bxXexX1xX49xXb9xXe3xXc9bxX6xX32xX24xXc9bxX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX6dxX4xX3xX9exX26exX32xX1xX3xX1xX1cxXb9xX3xX5xX25xX26xX32xX3fxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX5xXdxXb6xX49xX3xX32xX1xX25xX3xX24axXexX122xX49xX8cxX3xXacxX47xXexX3xXacxX368xX32xX3xXexX6xX8cxX332xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xX38xX1xX1bxX6xXc9bxX1xX1bxX4xX51xX137xX6xX4xXc9bxX24xXdxX32xX1xXc9bxX1xX6xXb9xXc9bxX5xX49xX1bxX32xX3fxXc9bxX24xX49xX1bxX4xXc9bxX5xXdxX10xX49xXc9bxX32xX1xX49xXc9bxXexX122xX49xX8cxXc9bxXacxX10xXexXc9bxXacxX6xX32xXc9bxXexX6xX8cxX51xX2xX189xX142xX16axX144xX2xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX16axX135xX51xX2xX144xX133xX24xX16axX2xX16axX144xX177xX16cxX16cxXexX177xX133xX171xX171xX5xX135xXc9bxXacxX32xX10xXc9bxXexX7xXc9bxXexX122xX6xX32xXc9bxXexX1xXdxXc9bxX1xX1bxX32xX3fxXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX6dxX4xX3xX9exX26exX32xX1xX3xX1xX1cxXb9xX3xX5xX25xX26xX32xX3fxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX5xXdxXb6xX49xX3xX32xX1xX25xX3xX24axXexX122xX49xX8cxX3xXacxX47xXexX3xXacxX368xX32xX3xXexX6xX8cxX332xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xX38xX1xX1bxX6xXc9bxX1xX1bxX4xX51xX137xX6xX4xXc9bxX24xXdxX32xX1xXc9bxX1xX6xXb9xXc9bxX5xX49xX1bxX32xX3fxXc9bxX24xX49xX1bxX4xXc9bxX5xXdxX10xX49xXc9bxX32xX1xX49xXc9bxXexX122xX49xX8cxXc9bxXacxX10xXexXc9bxXacxX6xX32xXc9bxXexX6xX8cxX51xX2xX189xX142xX16axX144xX2xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX66xX6dxX4xX3xX9exX26exX32xX1xX3xX1xX1cxXb9xX3xX5xX25xX26xX32xX3fxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX5xXdxXb6xX49xX3xX32xX1xX25xX3xX24axXexX122xX49xX8cxX3xXacxX47xXexX3xXacxX368xX32xX3xXexX6xX8cxX332xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX10axXff7xX32xX3fxX3xXbxX1xX25xX3d4xX32xX3fxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX7xX151fxX4xX3xX38xX439xX3xX24xX68xX49xX3xXacxX368xX32xX3xXexX6xX8cxX84xX3xXcxXf6cxX3xX2dxX2axX32xX1xX3xXexX8e7xXb9xX3xX122xX6xX3xX1xX3d4xX32xX3xX16axX144xX144xX3xX4xX1xX68xXexX3xX32xX1xX764xX32xX3xXe3xXdxX47xXexX3xXexX1xX1cxX32xX1xX3xXbxX1xXff3xX32xX3xX4xX405xX6xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX5xXdxXb6xX49xX84xX3xX5xX1cxX3xX4xX3d4xX3xX7xXd2bxX3xX4xX1xX1bxX3xXacxXdxXb6xX4xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxXb6xX32xX3xXexX1xX49xX18xX4xX3xX3fxXdxX21xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxX51xX32xX1xX49xX32xX3fxXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxX4xX6xX8cxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxX32xX1xX6xXc9bxXexX1bxXexXc9bxX4xX1xX1bxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxXc9bxXacxX49xX6xXc9bxXexX1xX6xX32xX1xXc9bxX5xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX38xX1xXdxX51xX2xX189xX144xX16cxX144xX16axXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX2xX142xX51xX2xX144xX135xX24xX135xX16axX144xX16cxX171xX16axX144xXexX16cxX144xX144xX171xX177xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxX51xX32xX1xX49xX32xX3fxXc9bxX5xX1bxX6xXdxXc9bxX4xX6xX8cxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX122xX1bxX32xX3fxXc9bxX32xX1xX6xXc9bxXexX1bxXexXc9bxX4xX1xX1bxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX8cxXc9bxXacxX49xX6xXc9bxXexX1xX6xX32xX1xXc9bxX5xX1bxX4xXc9bxX38xX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX38xX1xXdxX51xX2xX189xX144xX16cxX144xX16axXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX24bxX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX1bxX32xX3fxX3xXexX1xX405xX8cxX84xX3xXacxX71xX6xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX5xX240xX4xX3xX38xX1xX87xX32xX3fxX3xX38xX1xX3c7xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX901xX1xX87xX32xX3fxX3xX4xX1xX1451xX3xX4xX36xX3xX32xX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX26xXdxX3xX3c7xX4xX1xX3xXexX122xXa5xX32xX84xX3xX32xX1xX465xX32xX3fxX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xX32xX1cxX8cxX3xX4xX45cxX32xX3xXb9xX6xX32xX3fxX3xXexX6dxX4xX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xX5xX1cxXb9xX3xX3fxXdxX21xXb9xX3xX32xX3e2xX32xX3fxX3xX9exX14xX3xX86xX14a1xX16axX3xXacxX1cxX3xXexX3dxX32xX3fxX3xX9exX14xX3xXff3xXb9xX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX32xX1xX1cxXfaxX3xX2c6xXdxX208xX49xX3xX32xX1cxX8cxX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xX32xX3fxX1xX31xX6xX3xXacxX35bxXdxX3xXacxXdxXb6xX4xX84xX3xX4xX6dxX4xX3xX5xX1bxX2axXdxX3xX4xX368xX8cxX3xXexX122xX3e2xX32xX3fxX3xX32xX1cxX8cxX3xX4xX36xX3xXexX1xX38dxX3xX32xX3fxX3dxX32xX3xX32xX3fxX71xX6xX3xX1xX1bxXf8xX4xX3xX5xX1cxXb9xX3xX3fxXdxX21xXb9xX3xX38xX3c7xX4xX1xX3xXa9xX32xX3fxX3xX4xX1xX1bxX3xXb9xX151fxXexX84xX3xXb9xX996xXdxX84xX3xX1xX240xX32xX3fxX3xXacxX1cxX3xXexX1xX764xXb9xX3xX4xX1xX3c7xX3xX5xX1cxX3xXbxX1xX22axXdxX3xX4xX405xX6xX3xX4xX1xX973xX32xX3fxX3xXexX6xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX1cxX32xX3x14026xX49xX18xX4xX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xXacxX26exX3xXbxX1xX36xX32xX3fxX3xX137xX2axX3xX24xXdxXb6xXexX3xX177xX144xd3c9xX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xX38xX1xX1bxX6xXc9bxX1xX1bxX4xX51xX1xX6xX32xXc9bxX437xX49xX1bxX4xXc9bxX7xX6xX32xXc9bxX137xX49xX6xXexXc9bxX24xX1bxX32xX3fxXc9bxXacxXdxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX137xX6xXc9bxX24xXdxX10xXexXc9bxX177xX144xXc9bxXexX10xXc9bxXe3xX6xX1bxXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX51xX2xX177xX177xX142xX142xX171xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX0xXdxXb9xX3fxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX51xXb9xX10xX24xXdxX6xX51xX2xX16axX144xX51xX32xX10xX12cxX7xX51xX16axX144xX2xX144xX51xX2xX16cxX142xX24xX16axX144xX189xX16cxX189xX2xX142xXexX189xX171xX177xX2xX171xX5xX144xXfaxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX1bxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX1cxX3xXcxX31xX32xX1xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX21xX3xX32xX3dxX32xX3fxX3xX1xX2axX32xX3xX4xX1xX47xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX24xXdxXacxX12xX0xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX1cxX32xX3xX216fxX49xX18xX4xX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xXacxX26exX3xXbxX1xX36xX32xX3fxX3xX137xX2axX3xX24xXdxXb6xXexX3xX177xX144xX2195xX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXaxX3xX1xX122xX10xX1230xX9xXaxX51xX38xX1xX1bxX6xXc9bxX1xX1bxX4xX51xX1xX6xX32xXc9bxX437xX49xX1bxX4xXc9bxX7xX6xX32xXc9bxX137xX49xX6xXexXc9bxX24xX1bxX32xX3fxXc9bxXacxXdxXc9bxXbxX1xX1bxX32xX3fxXc9bxX137xX6xXc9bxX24xXdxX10xXexXc9bxX177xX144xXc9bxXexX10xXc9bxXe3xX6xX1bxXc9bxX49xX32xX3fxXc9bxXexX1xX49xX51xX2xX177xX177xX142xX142xX171xXfaxX1xXexXb9xXaxX12xX2dxX1cxX32xX3xX216fxX49xX18xX4xX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xXacxX26exX3xXbxX1xX36xX32xX3fxX3xX137xX2axX3xX24xXdxXb6xXexX3xX177xX144xX2195xX3xXexX47xX3xXe3xX1cxX1bxX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX122xX1bxX32xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xX35exXdxXb6xX32xX3xX24bxX3fxX1xXdxXa5xX32xX3xX4xXa9xX49xX3xX24bxX3dxX32xX3fxX3xX5xX25xX26xX32xX3fxX3xX24bxX3fxX49xX8cxXa5xX32xX3xXex13dfbxX3xX2dxX1cxX32xX3xX216fxX49xX18xX4xX3xe6a2xX901xf1c0x15903x11af1x13c10x1028exX3xX9exX9fxX3xX7xX21xX32xX3xX137xX49xX68xXexX3xXexX1xX1cxX32xX1xX3xX4xX87xX32xX3fxX3xXb9xX14xXexX3xX9exX3e2xX32xX3fxX3xXacxX26exX3xXbxX1xX36xX32xX3fxX3xX137xX2axX3xX8cxX3xXexX47xX3xX4xX36xX3xXexX1xX38dxX3xX24xX3fcxX32xX3fxX3xXexX122xX1bxX32xX3fxX3xX4xX1xXff3xX32xX3xX9exX1bxX6dxX32xX3xXacxX1cxX3xX9exXdxX208xX49xX3xXexX122xX26exX3xX1xXdxXb6xX49xX3xX437xX49xX21xX3xXe3xXb6xX32xX1xX3xX49xX32xX3fxX3xXexX1xX25xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX49xX5xX12xX0xX24xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX122xXaxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xX51xX24xXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23afxX49xXexX1xX1bxX122xXaxX12xX8fxX1xX6xX32xX3xXcxX122xX368xXb9xX0xX51xXbxX12
Phan Trâm