Phạt 20 triệu đồng người người đăng facebook bịa đặt về giáo viên Hà Tĩnh
Chiều 7-12, Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt số tiền 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Liên (trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) vì đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức cá nhân.
9f94xaa6ax103a6xcb46xaec4xf83bxb173xba6cxcc5fxf0a6xX3xd4d2x118d6xX1xX1xa286x11c2cx11128xXbxX5xX7xXfxb204xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xX8xXfxX15xX0xc863xab57xX8xX5xe54dxXexXfxX35xX4xX5xX4xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxb584xb15dxX5xX4xXaxX2xXfxX15xc29cxX31xde98xX4xX8xb350xb6d1xX8xX4xae0dxX5x1007cx10f29xX8xad37x10c72xX7xcd14xX8xX7xX5exdcedxcdd3xX5xX8xX7xX5exX62xX63xX5xX8xX5bxacf1xX7xX5exX8xd634xXbxX3xX2xb144xX6xX6xcd13xX8xX75xe24fxXbxX8xX5bxa01fxX4xX8x11915xd5d2xX8xX5exX5xe171xX6xX8xX82xX5x11f76xX7xX8xec8axe387xX8xX46x1015bxX7xX31xX0xdc32xX31xX32xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX8fxX2xXbxX35xXfxX15xee8fxX31xX5xX83xX59xX8x105bexb5a1xX32xX52x1183bxX8xa0b1xa0b7xX8xX46xX46x11101xX46xX46xX8xX4xa720xX7xX31xX8xa0e3xf129xX78xX8x11772x116f5xX7xX5exX8xX5bx1189cxX8xX56xXbxX8xd29bxX59xc38cxee4cxX4xX8xX5bxX7bxX7xX31xX8xc3f6x10ca0xX8xX45xX31xX4fxX4xX8xX1xfa89xX8xX4xX5xX83xX7xX8xX52xX53xX8xX4xX56xX5xX58xX59xX8xX5bxX5cxX7xX5exX8xX5bxXe9xX5xX8xX82xce86xX5xX8xXcbxX7xX5exX8xXcaxX5exX59xXd7x10251xX7xX8xf665xX5xX8cxX7xX8x101dcxX4xX56xd8a9xX8xX4xX4fxX5xX8xX31xX59xXd7xX58xX7xX8x11217xX56xXcbxX7xX5exX8xXcaxXcbxXb6xX8xX4xXc2xX7xX31xX8xXc6xXc7xX78xX8xXcaxXcbxX7xX5exef0axX8xX82x11b28xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX4xd5c5xX5xX8xX7xa7baxX5xX8xX35xX59xX7xX5exX8xXe0xX59xXd7xX8cxX7xX8xX4xX4fxX3xXb6xX8xX82xX59xX8xX78xX31xXe9xX7xX5exXb6xX8xXe0xX119xX3xX8xX45xX31xX4fxX10xX8xX35xXbxX7xX31xX8xX35xfad8xXb6xX8xX59xXd7xX8xX4x10cf7xX7xX8xX3xa21cxXbxX8xX4xf4dfxX8xX3xX31xc603xX3xX8xX3xX87xX8xX7xX31xdd24xX7x11760xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45x1181cxX6xX35xXd7xXfxX15xX46xX31xX2xX6xX8xXb8xXb9xX8xX46xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX82xX90xX8xX4xX56xX59xXd7xX83xX7xX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xXc6xXc7xX78xX8xXcaxXcbxX7xX5exXb6xX8xX1xXe9xX8xX4xX5xX83xX7xX8xX45xX31xX4fxX4xX8xX52xX53xX8xX4xX56xX5xX58xX59xX8xX5bxX5cxX7xX5exX8xX87xX45xX8xX35x10102xX7xX5exX8xX4xX31xX2xX6xX8xX7xX5exX31xX7bxX8xX5bxX7bxX7xX31xX8xX1xXe9xX8xX32xXb2x116b3xX97xX52xX53xX32x117d5xX97xXcaxXc6xXb3xXacxX4dxX194xX8xX46xX59xXd7xX8xX7xX31xX5xX8cxX7xX8xX35xX6xX8xXcbxX7xX5exX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX82xX103xX5xX8xX4xX62xX8xX3xX87xX3xX31xX8xX3xX87xX8xX7xX31xX192xX7xX8xX7xX8cxX7xX8xX1xXe9xX8xX4xX5xX83xX7xX8xX7xX4fxX45xX8xX45xX31xX4fxX4xX8xX75x11cccxX7xX5exX8xX32xX97xX52xX8xX78xX31xX59xX7xX5exX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xXacxXbxX45xX4xX5xX6xX7xXfxX15xX0xX5xX10xX5exX8xX1xX56xX3xXexXfxX97xX97xX5xX194xX75xXbxX6xX31xXbxX4xX5xX7xX31xX194xX82xX7xX97xX7xX2xe487xX1xX97xX32xad7cxX20dxcec8xX97xX32xX53x11a86xX35xX20dxX53xb336xX32xX2b1xX20dxX20dxX4xX2b1xX2b3xX212xX53xXaxX52xX194xf77axX45xX5exXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX45xX31xXbxX4xX8xX52xX53xX8xX4xX56xX5xX2xX59xX8xX35xX6xX7xX5exX8xX7xX5exX59xX6xX5xX8xX7xX5exX59xX6xX5xX8xX35xXbxX7xX5exX8xX71xXbxX3xX2xX75xX6xX6xX78xX8xX75xX5xXbxX8xX35xXbxX4xX8xX82xX2xX8xX5exX5xXbxX6xX8xX82xX5xX2xX7xX8xX31xXbxX8xX4xX5xX7xX31xXfxX8xX1xX4xXd7xXaxX2xXexXfxX2adxX5xX35xX4xX31x10d02xX212xX2bbxX2bbxX45xXe0xba75xX31xX2xX5xX5exX31xX4xX329xX52xX2b7xX2bbxX45xXe0xXfxX8xX97xX15xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xXacxXbxX45xX4xX5xX6xX7xXfxX15xd312xX7xX31xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX1xXbxX5xX8xX1xX177xX8xX4xX31xf04fxX4xX8xX82xX83xX8xX82xX1f5xX8xX5exX5xX87xX6xX8xX82xX5xX8cxX7xX8xX4xX5xXd8xX45xX8xX78xX31xX87xX3xX31xX8xXb9xX8xX4xX31xX7bxX8xXe0xXd0xX8xX8fxX5cxX7xX5exX8xX111xX93xX7xX31xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX1a4xX6xX35xXd7xXfxX15xf1a1xX7xX5exX8xX111xX5xX8cxX7xX8xXaxX90xX8xX3xX31xX182xX8xX4xX90xX5xX8xX78xX31xX6xX147xX7xX8xdfb1xXbxX3xX2xX75xX6xX6xX78xX8xXcaxX5exX59xXd7xX10exX7xX8xX111xX5xX8cxX7xXb6xX8xX5bxXd0xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX1xXbxX5xX8xX1xX177xX8xX4xX31xX36axX4xX8xXaxX5xX8cxX7xX8xXd5xX59xXbxX7xX8xX5bxXd8xX7xX8xX82xX1f5xX8xX82xX5xX58xX3xX8xda1dxX5exX5xX87xX6xX8xX82xX5xX8cxX7xX8xX4xX4fxX5xX8xX4xXc2xX7xX31xX8xX8fxX90xX8xX46xX93xX7xX31xX8xX4xX5xXd8xX45xX8xX78xX31xX87xX3xX31xd90exX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX1a4xX6xX35xXd7xXfxX15xX46xX56xX62xX103xX3xX8xX5bxe6dcxXb6xX8xXcbxX7xX5exX8xefc4xXbxX5xX8x111acxX5xX7xX31xX8xc2bfxX59xXbxX7xX5exX8xXb3xX8xX5exX5xX87xX10xX8xX5bxXe9xX3xX8xXb8xXb9xX8xX46xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX82xX90xX8xX4xX56xX59xXd7xX83xX7xX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xXc2xX7xX31xX8xXc6xXc7xX78xX8xXcaxXcbxX7xX5exX8xXb3xX8xX3xX31xX6xX8xX75xX5xXd8xX4xXb6xX8xXcbxX7xX5exX8xXcaxX5exX59xXd7xX10exX7xX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX5bxXd0xX8xXaxX90xX10xX8xX82xX5xX58xX3xX8xX82xX103xX5xX8xX46xX31xXbxX7xX31xX8xX4xX56xXbxX8xXb8xXb9xX8xX82xX90xX8xX4xX31xc10cxXbxX8xX7xX31xX36axX7xX8xX5bxXd0xX8xX5bxX62xXbxX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX1xXbxX5xX8xX1xX177xX8xX4xX31xX36axX4xX8xX4xX56xX8cxX7xX8xX3c9xXbxX3xX2xX75xX6xX6xX78xX8xX3xX87xX8xX7xX31xX192xX7xX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX1a4xX6xX35xXd7xXfxX15xX46xX31xX2xX6xX8xX5bxX4fxX5xX8xX4xX87xX8xX111xX8cxX8xXc6xX13fxX7xX31xX8xf44fxX5xX10exX7xX8xXb3xX8xX4xX56xX62xXb9xX7xX5exX8xX4dxX31xd1caxX7xX5exX8xdcf3xX7xX8xX7xX5xX7xX31xX8xX3xX31xX17exX7xX31xX8xX4xX56xX7bxX8xX7xX14bxX5xX8xX75xX14bxX8xX4dxX559xX2bbxX212xX8xXb3xX8xXacxXcbxX7xX5exX8xXbxX7xX8xXc6xXc7xX78xX8xXcaxXcbxX7xX5exXb6xX8xX1xXbxX59xX8xX78xX31xX5xX8xX3xX87xX3xX8xX3xd43bxX8xXd5xX59xXbxX7xX8xX31xX6xX90xX7xX8xX4x107f5xX4xX8xXe0xX6xX7xX5exX8xX4xX31xX182xX8xX4xX1f5xX3xX8xX4xX31xX13fxX8xX4dxX559xX2bbxX212xX8xX1x10d77xX8xX10xX63xX5xX8xXcbxX7xX5exX8xXcaxX5exX59xXd7xX10exX7xX8xX111xX5xX8cxX7xX8xXaxX8cxX7xX8xX5bxce45xX8xXaxX90xX10xX8xX82xX5xX58xX3xX194xX8xX413xX45exX1f5xX3xX8xX5bxX17exX3xX31xX8xXaxX90xX8xX5bxX5daxX8xXe0xX2xX10xX8xXe0x117cdxX4xX8xXcbxX7xX5exX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX75xX90xX5xX8xX82xX5xXd8xX4xX8xX4xX56xX8cxX7xX8xX3c9xXbxX3xX2xX75xX6xX6xX78xX8xX82xX103xX5xX8xX5bxX14bxX7xX5exX8xX3xX598xX8xX10xX1f5xX3xX8xX5bxX17exX3xX31xX8xX5exX13fxX194xX8xXcaxXd8xX59xX8xX5bxX598xX7xX8xX4xX31xX59xad9axX7xX8xX3xX31xXc2xX8xXaxX90xX8xX1xXbxX5xX8xX1xX457xX4xX8xX31xX6xX7fxX3xX8xXaxd1d5xX5xX8xX7xX31x113d1xX8xX4xX31xX13fxX8xX3xX31xX119xX7xX5exX8xX4xXcbxX5xX8xX5bxX5daxX8xX3xX31xX6xX8xX3xX598xX8xXd5xX59xXbxX7xX8xXd5xX59xX147xX7xX8xXax10abdxX8xX31xX90xX7xX31xX8xX3xX31xX17exX7xX31xX8xXe0xXe1xX8xXaxX689xX439xX8xXb3xX8xX5bxX4fxX5xX8xX4xX87xX8xX545xX5xX10exX7xX8xX7xX457xX5xX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX1a4xX6xX35xXd7xXfxX15xXcaxX31xX62xX8xX46xX59xX186xX5xX8xX46xX56xe9c4xX8xX5bxXd0xX8xX5bxX62xXbxX8xX4xX5xX7xXb6xX8xX4xX56xX62xX103xX3xX8xX5bxX457xX8xX82xX90xX6xX8xX7xX31xc4b3xX7xX5exX8xX7xX5exX90xXd7xX8xX4xX56xX6xX7xX5exX8xX35xX7bxX45xX8xX7xX31xX90xX8xX5exX5xX87xX6xX8xX462xXcaxX8xX52xX53xXb3xX32xX32xXb6xX8xXcbxX7xX5exX8xXcaxX5exX59xXd7xX10exX7xX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX5bxXd0xX8xX5bxX6dxX7xX5exX8xX4xX56xX8cxX7xX8xX4xX56xXbxX7xX5exX8xX3c9xXbxX3xX2xX75xX6xX6xX78xX8xX3xX87xX8xX7xX31xX192xX7xX8xX10xXbxX7xX5exX8xX4xX8cxX7xX8xXcaxX5exX59xXd7xX10exX7xX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX4xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xXb6xX8xX78x10fdcxX10xX8xX10xX14bxX4xX8xXaxX6xX4fxX4xX8xX31xX13fxX7xX31xX8xX147xX7xX31xX8xX3xX147xX7xX31xX8xXd5xX59xXbxX7xX8xX3xX31xX18axX3xX8xX1xX90xX10xX8xX1xf6b9xX8xX3xX87xX3xX8xX3xXcbxX8xX5exX87xX5xX8xX4xX56xX6cfxX194xX8xX46xX56xX6xX7xX5exX8xX5bxX457xXb6xX8xXcbxX7xX5exX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX5exX87xX7xX8xX5exX31xX5fbxX45xX8xX82xX90xX8xX3xX31xX6xX8xX56xX26axX7xX5exX8xX5bxX457xX8xXaxX90xX8xX3xX147xX7xX31xX8xX3xX87xX3xX8xX5exX5xX87xX6xX8xX82xX5xX8cxX7xX8xXb9xX8xX4xXc2xX7xX31xX8xX8fxX90xX8xX46xX93xX7xX31xX8xX413xX5bxX5xX8xX4xX5xXd8xX45xX8xX78xX31xX87xX3xX31xX439xX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xX1a4xX6xX35xXd7xXfxX15xX46xX31xXcbxX7xX5exX8xX4xX5xX7xX8xX7xX90xXd7xX8xX5bxX62xb43bxX3xX8xXe0xX87xX3xX8xX5bxX7bxX7xX31xX8xXaxX90xX8xX1xXbxX5xX8xX1xX177xX8xX4xX31xX36axX4xX194xX8xX3afxX7xX5exX8xX111xX5xX8cxX7xX8xX4xX31xX4e1xXbxX8xX7xX31xX36axX7xX8xX5bxXd0xX8xXaxX5a5xXd7xX8xX3xX87xX3xX8xX75xX18axX3xX8xX147xX7xX31xX8xX4xX56xX6xX7xX5exX8xX1xX4xXbxX4xX59xX1xX8xX7xX90xXd7xX8xX4xX4e1xX8xX4xX56xX8cxX7xX8xX10xX4fxX7xX5exX8xXe0xX59xXe9xX7xX5exX8xX5bxX5daxX8xX5bxX17exX7xX31xX8xX78xX767xX10xX8xX82xX90xX6xX8xX75xX90xX5xX8xX82xX5xXd8xX4xX194xX0xX97xX45xX15xX0xX45xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX45xXb8xX6xX59xX56xX3xX2xXfxX15xX46xX31xX2xX6xX8xX46xX59xX186xX5xX8xX4xX56xX6cfxX0xX97xX45xX15xX0xX97xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15xX0xX97xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15