Hyundai i20 2019 chính thức ra mắt, cạnh tranh Ford EcoSport
Hyundai tiếp tục thể hiện tham vọng trong phân khúc crossover cỡ nhỏ khi cho ra mắt i20 2019. Xe có giá bán từ 17.023 USD đến 18.410 USD cùng chính sách bảo hành 5 năm.
f0b5x13333x10a36xf2e8x13b1fx1537ax10131x13c61x1346bxX7x13f40x17157x12c60x12840x1305dx13d75xX5x1315axXax15052x1717dx10845x10b44x15789xf119xX6xXdxX3xXdxf4ebx15246xX3xX1cxX1dxX2xf7f5xX3xX4xX1xf1a2xX16xX1xX3xXexX1x128b7xX4xX3x14e84xX6xX3x1093ax1469bxXex15d4dxX3xX4x159a0xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3x17882x1194cxX2fxX17xX3xfc05xX4xX43x10017xXbxX43xX2fxXexX0x15b4exX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX6xXdxX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXexXdx16ed3xXbxX3xXex10f9axX4xX3xXexX1x13ea7xX3xX1xXdx10d7axX16xX3xXexX1xX6xX32xX3x13b75x14abdxX16xfa25xX3xXexX2fxX43xX16xX9dxX3xXbxX1x119bfxX16xX3xf524xX1x1510exX4xX3xX4xX2fxX43xX7xX7xX43xX9axX10xX2fxX3xX4x10f96xX3xX16xX1x133a8xX3xXaaxX1xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22x1281axX3x17894xX10xX3xX4x1661cxX3xX9dxXdx1791dxX3x1577dxXe1xX16xX3xXexfa8bxX3xX2x17772xXd7xX1dxX1cx14d44xX3x10a23xX4ax16f77xX3xf1c6xX85xX16xX3xX2x10905xXd7x16159xX2xX1dxX3xXf1xX4axXf3xX3xX4x12ce9xX16xX9dxX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xX7xXe1xX4xX1xX3xXe3x1064fxX43xX3xX1x1771axX16xX1xX3x1433cxX3xX16x105ccxX32xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16x16664xX3xX1cxXbx13874xX3xX6xX15xXexX43x15655xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2faxX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1x15403xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10x178b3xX7xX50xX2xXfaxX1cx16b65xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfaxX22xX11dxX11dxX5xX2xXd7x16593xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX9dxXdx150d3xX3xXf5xXa7xX14xX3xX32xX6xX16xX9dxX3xX32x10d8cxXexX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXaaxX85xX3xX1xXdxX92xX16xX3xXf5xX38xXdxX3xX1x11478xX16xX35xX3xXexX2fxX6xX16xX9dxX3xXe3x10172xX3xX16xX1xXdx15ac1xX15xX3xXexX26xX16xX1xX3xX16xX120xX16xX9dxX3xX6xX16xX3xXexX43xX119xX16xX3xXexXe8xX3xX9dxXddxXdxX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4x158a3xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4axX32xX6xX2fxXexX4axX10xX16xX7xX10xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX15xX32xXe3xX3xXdxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX17xXexX1xX13bxX3xX1e2xX2xX11dxXbxX13fxX145xX3xX1xX10xXdxX9dxX1xXexX13bxX3xXfcxX2xX1dxXbxX13fxX145xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxXfcxXefxX1cxXexXfcxX11dxX22xXefxX5xX2xX1dx1392axX1cxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdx14b75xX14xX145xXaxX12x10fe3x1087fxXdxX3xX9ax12eafxXdxX3xXbxX1xXdx13ceaxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xX4xX43xX15xXbxX10xX3xX11dxX3xX4x11fb2xX6xX3xX9axX119xX3xXefxX3xX4xX46cxX6xX35xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX9dxXdxX456xXdxX3xXexX1xXdxX92xX15xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xXexX2fxX15xX14xX2abxX16xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX5xX14xX3xX1x175fexXbxX3xXaaxf19exXbxX3xXebxX3xX4xX2cdxXbxX3x12f1bxXebxXf3xX162xXcxf0dexX3xX16xX1x170c7xX32xX3xXexX452xXdxX3x12fa2xX15xX3xX4xX115xX32xX3xX9dxXdxXe1xX4xX3xX5xXe1xXdxX3xX9axX119xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xX16xX9dxXe8xX16xX9dxX3xXexX38xX32xX3xXexX1xX279xXdxX3xX4b2x12f3cxX4ax14b56xX4b7xX3xX9dxXdxXacxXbxX3xX9dxXdxX115xX32xX3xX5xX4c2xX4a5xX16xX9dxX3xXaaxX1xX26xX3xXexX1xX115xXdxX3xX162x10518xX1cxXd7xX3x11527xX9dxX4c2xX279xXdxX3xX32xX15xX6xX3xX4xXddxX3xXexX1xX8exX3xXexX105xX14xX3xX4xX1xX9bxX16xX3xXe3xX6xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xXexX2fxX15xX14xX2abxX16xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX13fxX120xX16xX9dxX3xXaaxX1xXe1xX4xX3xX16xX1xX6xX15xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xXefxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexX2xXfcxXebxX2xX5xX1cxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xXaxX4eexX1cxX1dxX3xX5xX119xX3xX32xX285xXexX3xXexX2fxX43xX16xX9dxX3xX16xX1x1760axX16xX9dxX3xX4xX1xXdxX85xX4xX3xX13fxX10xX3xXe3xXe1xX16xX3xX4xX1xX38xX14xX3xX16xX1xX2cdxXexX3xXexX38xXdxX3xX4xX1xXa7xX15xX3xf87exX15xX3xXexX2fxX43xX16xX9dxX3xX32xX285xXexX3xXexX1xf245xXbxX3xXaax159f6xX3x15085xX15xX6xXd7xX3xX4f0xXdxX6xX3xXf5xX1b4xX16xX1xX3xXdxX3bdxX7xX10xX2fxXdxX10xX7xX3xX5xX119xX3xX16xX2abxX16xX3xXexX115xX16xX9dxX3xX9axX6e5xX16xX9dxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX7x14ae1xX3xXexX1xX119xX16xX1xX3xX4xf5adxX16xX9dxX3xXexX1xX4c2xX29bxX16xX9dxX3xX1xXdxX92xX15xX3xfb80xX3xX4xX1xXa7xX15xX3xX709xX15xXaxX35xX3xf9ffxX16xX17xX2fxX10xX6xX7xX3bdxX162xX1xX2fxXdxX7xXexX43xXbxX1xX3xX13xX43xX44cxX32xX6xX16xX16xX35xX3x17387xX1xXddxX3xX4xX1x169f6xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX1xX2a6xX3xX9axX119xX3xX7xX115xX16xX3xXbxX1x14d9cxX32xX3xX4xX796xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3x13849xX43xXexX43xX2fxX3xX47xX15xX2fxX43xXbxX10xX3xX4xX1xX43xX3xXe3xXdxX85xXexXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xXfcxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexX1cxXfcxXebxXefxX5xXefxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12x11b2axXdxX8exX15xX3xX17xXe1xX16xX9dxX3xX4xX796xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xXf5x110b7xX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX5xX119xX32xX3xX32xX456xXdxX3xXexX2fxX45cxX16xX3xX16xX1xXdxX2abxX15xX3xXaaxX1xX26xX6xX3xX4xX38xX16xX1xX35xX3xX4xXe1xX4xX3xXf5xX4c2xX279xX16xX9dxX3xX16xX4a9xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX5xX2a6xX4xX1xX3xX4xX796xX6xX3xXdxX1cxX1dxX3xX32xX456xXdxX3xX4x177a3xX16xX9dxX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX16xX1xX2cdxX16xX3xX32xX38xX16xX1xXd7xX3xX7bex1005dxXexX3xXexX2fxX4c2xX456xX4xX3xX4xX796xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX16x146c1xXdxX3xXe3xX718xXexX3xX9axX456xXdxX3xX5xX4c2xX456xXdxX3xXexX115xX16xX3xX16xX1xXdxX92xXexX3xXexX38xX43xX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX16xX4c2xX456xX4xX3xX162xX6xX7xX4xX6xX17xXdxX16xX9dxX3xX4f0xX2fxXdxX5xX5xX10xX35xX3xXf5xX9cexX4xX3xXexX2fxX4c2xX16xX9dxX3xXexX2fxX43xX16xX9dxX3xXexX2cdxXexX3xX4xX115xX3xX4xXe1xX4xX3xX32x14293xX15xX3xX13fxX10xX3xX4xX796xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX11dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexX22xX2xX1e2xX22xX5xXfcxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX162xX115xX16xX3xX7xX6xX15xX3xX9axX119xX3xXf5x147f3xX16xX3xX1xX718xX15xX3xX4xX9b9xX16xX9dxX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXaaxX85xX3xX32xX456xXdxX35xX3xXexX38xX43xX3xX32xX285xXexX3xX4xXe1xXdxX3xX16xX1xX1b4xX16xX3xX16xX120xX16xX9dxX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX1xX29bxX16xXd7xX3xX162xX46cxX6xX3xX7xX6xX15xX3xXf5xX96exX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX5xX119xX32xX3xX5xX38xXdxX3xXexX26xX4xX1xX3xX1xX4a5xXbxX3xXe3xXdxX8exX16xX3xX7xX452xX3xX13fxX10xXd7xX3xX511xX9dxX43xX119xXdxX3xX2fxX6xX35xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4x130e6xX16xX3xXexX2fxX6xX16xX9dxX3xXe3xX2a6xX3xX32xXa7xX32xX3xX13fxX10xX3xX1xX4a5xXbxX3xXaaxXdxX32xX3xX2xX11dxX3xXdxX16xX4xX1xX3xX9axX119xX3xX2xX1e2xX3xXdxX16xX4xX1xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX1e2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfcxXefxX11dxX5xX11dxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX953xX1xXe1xX4xX1xX3xX1xX119xX16xX9dxX3xX4xX9b9xX16xX9dxX3xX4xXddxX3xXexX1xX8exX3xX5xX750xX6xX3xX4xX1xX9bxX16xX3xXfaxX3xX32xX119xX15xX3xX7xX33xX4xX3xXf5xX9cexX4xX3xXe3xXdxX92xXexX3xX4xX1xX43xX3xXe3xX45cxX16xX3xX16xX9dxX43xX119xXdxX3xX9dx1128bxX32xX3xXf5xXbexX3xX4xX119xX3xX4xX1xX15xX6xX35xX3xX13fxX6xX16xX1xX3xX17xX4c2xX29bxX16xX9dxX3xX9axX119xX3xX13fxXe1xX32xX3xXf5xXe1xX3xXbxX1xXdxX85xX16xXd7xX3xXcxX2fxX43xX16xX9dxX3xXaaxX1xXdxX3xXf5xXddxX35xX3xXbxX1x13683xX16xX3xX32xX15xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXe1xX4xX3xXexX105xX14xX3xX4xX1xX9bxX16xX3xX32xX119xX15xX3xX7xX33xX4xX3xX9dxXe56xX32xX3xXf5xXbexX3xX790xX6xX7xX7xXdxX43xX16xX3xf40axX10xX17xX35xX3xXe3xX38xX4xX3xX4axX5xX10xX10xXaaxX3xX4axXdxX5xX9axX10xX2fxX35xX3xX13fxXe1xX32xX3xX4axXexX6xX2fxX17xX15xX7xXexX3xX4f0xX2fxX10xX14xX35xX3xXexX2fxX33xX16xX9dxX3xX790xX43xX5xX6xX2fxX3x17691xX1xXdxXexX10xX3xX9axX119xX3xXf5xX10xX16xX3xX790xX1xX6xX16xXexX43xX32xX3x12026xX5xX6xX4xXaaxXd7xX3xX511xX9dxX43xX119xXdxX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXaaxX85xX3xX1xXdxX92xX16xX3xXf5xX38xXdxX3xX9axX119xX3xX32xX456xXdxX3xX32xfb5cxX35xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xXc68xX16xX3xX4xXddxX3xX16xX285xXdxX3xXexX1xX2cdxXexX3xX2fxX285xX16xX9dxX3xX2fxX96exXdxX3xX9axX119xX3xXexX1xX43xX115xXdxX3xX32xXe1xXdxXd7xX3xX953xX1xX43xX6xX16xX9dxX3xX1xX119xX16xX1xX3xX5x13dfexX3xX17xX15xX16xX9dxX3xXexX26xX4xX1xX3xX5xX45cxX16xX3xXexX456xXdxX3xXefxX1cxX1e2xX3xX5xX26xXexXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xXebxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfcxX1dxX22xX1e2xX5xX1e2xXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX7bexX119xX16xX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xXebxX3xXdxX16xX4xX1xX3xX32xX456xXdxX3xX5xX119xX3xXexX2fxX6xX16xX9dxX3xXe3xX2a6xX3xXexXdxX45cxX15xX3xX4xX1xX15xX7afxX16xX3xXexX2fxX45cxX16xX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xXdxX1cxX1dxX3xX4axX3xX9axX119xX3xXdxX1cxX1dxX3xX4axX47xX35xX3xX9dxXdxXacxXbxX3xXf5xXe56xX16xX9dxX3xXe3xX285xX3xX16xX285xXdxX3xX17xX15xX16xX9dxX3xXexXe8xX3xXf5xXdxX92xX16xX3xXexX1xX43xX38xXdxX3xXexX1xX759xX16xX9dxX3xX32xXdxX16xX1xX3xXexX456xXdxX3xX32xX119xX16xX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX4xX796xX6xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xXe3xX4bbxX16xX9dxX3xX775xXbxXbxX5xX10xX3xX162xX6xX2fxX790xX5xX6xX14xX3xX9axX119xX3xX775xX16xX17xX2fxX43xXdxX17xX3xX775xX15xXexX43xXd7xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX32xX456xXdxX3xX4xXddxX3xX7xf651xX16xX3xXe3xX285xX3xX7xX38xX4xX3xXf1xX4axXf0axX3xXf5xX8exX3xX1xX119xX16xX1xX3xXaaxX1xXe1xX4xX1xX3xX4xXddxX3xXexX1xX8exX3xX7xX38xX4xX3xX5xX38xXdxX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXe3xX2a6xX3xX17xXdxX3xXf5xX285xX16xX9dxXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xXfaxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexX1e2xX11dxX22xX2xX5xXebxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX15xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xX1cxX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX13fxX120xX16xX9dxXd7xX3xX451xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xXcxX3bdxX4f0xXf3xX4eexX3xX2xXd7xX1dx12c3cxX3xXexX120xX16xX9dxX3xXe1xXbxX3xX953xX6xXbxXbxX6xX3xX9axX456xXdxX3xX9dxXe56xX32xX3xX1xX285xXbxX3xX7xX452xX3xX7xX119xX16xX3xX11dxX3xX4xX2cdxXbxX3xX4xX759xX16xX9dxX3xX7xX15xX2cdxXexX3xX2xX1dxX1dxX3xX32xX96exX3xX5xX750xX4xX3xX9axX119xX3xX1xX285xXbxX3xX7xX452xX3xX7xX119xX16xX3xX1e2xX3xX4xX2cdxXbxX3xX4xX759xX16xX9dxX3xX7xX15xX2cdxXexX3xX2xX1cxX1dxX3xX32xX96exX3xX5xX750xX4xXd7xX3xX451xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX2xX1dxX1dxX3xX32xX96exX3xX5xX750xX4xX3xX4xX9b9xX16xX9dxX3xX4xXddxX3xXexX1xX8exX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xXaaxX85xXexX3xX1xX4a5xXbxX3xX9axX456xXdxX3xX1xX285xXbxX3xX7xX452xX3xX5xX14xX3xX1xX4a5xXbxX3xXaaxX4a9xXbxX3xXebxX3xX4xX2cdxXbxXd7xX3xXcxX2fxX43xX16xX9dxX3xXaaxX1xXdxX3xXf5xXddxX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX4xX43xX15xXbxX10xX3xX11dxX3xX4xX46cxX6xX3xX9axX119xX3xXefxX3xX4xX46cxX6xX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xXexX2fxX6xX16xX9dxX3xXe3xX2a6xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX2xXd7xX1cxX13e0xX3xX953xX6xXbxXbxX6xX3xX9axX456xXdxX3xX1xX285xXbxX3xX7xX452xX3xX7xX119xX16xX3xX11dxX3xX4xX2cdxXbxX3xXebxX11dxX3xX32xX96exX3xX5xX750xX4xX3xX1xX43xX9cexX4xX3xXfaxXfcxX3xX32xX96exX3xX5xX750xX4xXd7xX3xX790xX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX17xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX17xX15xX14xX3xX16xX1xX2cdxXexX3xX5xX119xX3xX5xX43xX38xXdxX3xXfcxX3xX13fxXdxX3bdxX5xX6xX16xX1xX3xXexX120xX16xX9dxX3xXe1xXbxX3xX2xXd7xXfcxX13e0xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX22xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexX1e2xXfcxX1cxX1e2xX5xXfaxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX4eexX17xX5xX10xX3xX4axXexX43xXbxX3xX6xX16xX17xX3xX4f0xX43xX3xX4b2xX4eexX4axX4f0xX4b7xX3xX5xX119xX3xXexX26xX16xX1xX3xX16xX120xX16xX9dxX3xXexXdxX45cxX15xX3xX4xX1xX15xX7afxX16xX3xXexX2fxX45cxX16xX3xXexX2cdxXexX3xX4xX115xX3xX4xXe1xX4xX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxXd7xX3xX953xX1xX115xX3xX16xX120xX16xX9dxX3xXexXdxX85xXexX3xXaaxXdxX92xX32xX3xX16xX1xXdxX45cxX16xX3xX5xXdxX92xX15xX3xXaaxX1xXdxX3xX7xX46cxX3xX17xX89xX16xX9dxX3xX4eexX4axX4f0xX3xX7x151b4xX3xXf5xX9cexX4xX3xXe3xXdxX92xXexX3xX2fx101baxX3xX2fxX119xX16xX9dxX3xXaaxX1xXdxX3xX5xXe1xXdxX3xX13fxX10xX3xX769xX3xXaaxX1xX15xX3xX9axX750xX4xX3xXf5xX759xX3xXexX1xX2a6xX35xX3xX9axX1b4xX3xX4eexX4axX4f0xX3xX7xX175exX3xXexX750xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xXexX33xXexX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xXaaxX1xXdxX3xX13fxX10xX3xX17xXe8xX16xX9dxX3xX5xX38xXdxXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX2xX1dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfaxX22xXebxX2xX5xX22xXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX12xX451xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX2xXd7xX1dxX13e0xX3xXcxX3bdxX4f0xXf3xX4eexX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xXexX2fxX6xX16xX9dxX3xXe3xX2a6xX3xXe3xX285xX3xX5xX9bxX4xX3xX13xX47xX790xX775xX3xXf5xX8exX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX6xX43xX3xX1xXdxX92xX15xX3xX7xX15xX2cdxXexX3xXexX1xXa7xX16xX3xXexX1xXdxX92xX16xX3xX32xX759xXdxX3xXexX2fxX4c2xX279xX16xX9dxXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfaxXebxX2xXefxX5xX2xX1dxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX32xX456xXdxX3xX4xX9b9xX16xX9dxX3xX7xX769xX3xX1xX6e5xX15xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xX1x13cb9xX3xXexX2fxX4a5xX3xXexX2fxX1b4xX16xX1xX3xXf5xXdxX2abxX15xX3xXaaxX1xXdxX8exX16xX3xX9axX119xX3xX6xX16xX3xXexX43xX119xX16xX3xX4xX1xX796xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4axX32xX6xX2fxXexX4axX10xX16xX7xX10xXd7xX3xX162xX1xXacxX16xX9dxX3xXe3xX6xX43xX3xX9dxXe56xX32xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xX4xX115xX16xX1xX3xXe3xXe1xX43xX3xX5xX119xX16xX3xXf5xX4c2xX279xX16xX9dxX3xXaaxX1xXdxX3xXaaxX1xX769xXdxX3xX1xX119xX16xX1xX3xX4b2xX13e0xXf3xXef5xX4axX4b7xX35xX3xX1xX92xX3xXexX1xX452xX16xX9dxX3xX1xX1b1fxX3xXexX2fxX4a5xX3xX9dxXdxX6e5xX3xX5xX119xX16xX3xXf5xX4c2xX279xX16xX9dxX3xX4b2xX13e0xX953xX775xX4axX4b7xX35xX3xXexX750xX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xXaaxX1xX7afxX16xX3xX4xX2cdxXbxX3xX4b2xX775xX47xXf0axX4b7xX35xX3xX4xX115xX16xX1xX3xXe3xXe1xX43xX3xX4xX1xXacxX3xXf79xX3xX5xXe1xXdxX3xX13fxX10xX3xX4b2xXf3xX775xX775xX4b7xX3xX9axX119xX3xX1xX1b1fxX3xXexX2fxX4a5xX3xX4xX1xXdxX85xX15xX3xX7xXe1xX16xX9dxX3xX4xX4c2xX279xX16xX9dxX3xXf5xX285xX3xX4xX6xX43xX3xX4b2xX13xXf0axX775xX4b7xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX9dxXdxX16xX13bxX3xX1cxXbxX13fxX3xX6xX15xXexX43xX145xXaxX12xX0xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX10xX16xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX1xX1b4xX16xX1xX3xX115xX16xX1xX3xX2xX1cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxXd7xXe3xX6xX43xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX9axX16xX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX1e2xX50xX2xX1dxXfaxX17xXfcxX1cxX1cxX11dxX11dxX1cxX11dxXexXfcxXebxX1e2xX1cxX5xX2xX2xXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX43xX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX3bdxX6xX5xXdxX9dxX16xX13bxX3xX1f7xX15xX7xXexXdxX44cxX14xX145xXaxX12xXcxX2cdxXexX3xX4xX115xX3xX4xXe1xX4xX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX16xX1xX718xX16xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xX7xXe1xX4xX1xX3xXe3xX115xX43xX3xX1xX119xX16xX1xX3xX11dxX3xX16xX120xX32xX35xX3xXaaxX1xX759xX16xX9dxX3xX9dxXdxX456xXdxX3xX1xX38xX16xX3xX7xX452xX3xXaaxX32xXd7xX3xX790xX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xX4axX47xX3xX4xXddxX3xX9dxXdxXe1xX3xXe3xXe1xX16xX3xXexXe8xX3xX2xXebxXd7xX1dxXfaxX22xX3xXf1xX4axXf3xX35xX3xXe3xX115xX16xX3xX4axX3xX9axX456xXdxX3xXf5xX285xX16xX9dxX3xX4xX29bxX3xX2xXd7xX1dxX13e0xX3xXexX120xX16xX9dxX3xXe1xXbxX3xX4xXddxX3xX9dxXdxXe1xX3xX2xXfaxXd7xXfcxX1dxX2xX3xXf1xX4axXf3xX35xX3xX4xXc68xX16xX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xXexX15xX2fxXe3xX43xX3xX4xXddxX3xX9dxXdxXe1xX3xXexXe8xX3xX2xXebxXd7xX1dxX1cxXefxX3xXf1xX4axXf3xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX2fxX12xX0xX50xXexXe3xX43xX17xX14xX12xX0xX50xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX17xX10xXe3xX6xX2fxXaxX12xX0xX17xXdxX9axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3bdxXexX1xX15xX32xXe3xX3bdxX6xX16xX17xX3bdxX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX953xX43xX16xX6xX3xX1cxX1dxX2xXfaxX3xX5xX33xXbxX3xX2fxXe1xXbxX3xXexX38xXdxX3x11e38xXdxX92xXexX3xX511xX6xX32xX3xX9dxXdxXe1xX3xX1e2xX22xX1dxX3xXexX2fxXdxX92xX15xX3xXf5xXe56xX16xX9dxXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxXaaxX43xX16xX6xX3bdxX1cxX1dxX2xXfaxX3bdxX5xX6xXbxX3bdxX2fxX6xXbxX3bdxXexX6xXdxX3bdxX9axXdxX10xXexX3bdxX16xX6xX32xX3bdxX9dxXdxX6xX3bdxX1e2xX22xX1dxX3bdxXexX2fxXdxX10xX15xX3bdxX17xX43xX16xX9dxX50xX2xX11dxX1e2xX11dxX22xXebxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX50xX32xX10xX17xXdxX6xX50xX2xX1cxX1dxX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX1cxX11dxX50xX2xX1dxX11dxX17xX2xX2xX1dxXefxXfaxX11dxX22xXexXfaxX1e2xXfaxX22xX5xX2xX1dxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX17xXdxX9axX12xX0xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX953xX43xX16xX6xX3xX1cxX1dxX2xXfaxX3xX5xX33xXbxX3xX2fxXe1xXbxX3xXexX38xXdxX3xX1f17xXdxX92xXexX3xX511xX6xX32xX3xX9dxXdxXe1xX3xX1e2xX22xX1dxX3xXexX2fxXdxX92xX15xX3xXf5xXe56xX16xX9dxXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxXaaxX43xX16xX6xX3bdxX1cxX1dxX2xXfaxX3bdxX5xX6xXbxX3bdxX2fxX6xXbxX3bdxXexX6xXdxX3bdxX9axXdxX10xXexX3bdxX16xX6xX32xX3bdxX9dxXdxX6xX3bdxX1e2xX22xX1dxX3bdxXexX2fxXdxX10xX15xX3bdxX17xX43xX16xX9dxX50xX2xX11dxX1e2xX11dxX22xXebxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX953xX43xX16xX6xX3xX1cxX1dxX2xXfaxX3xX5xX33xXbxX3xX2fxXe1xXbxX3xXexX38xXdxX3xX1f17xXdxX92xXexX3xX511xX6xX32xX3xX9dxXdxXe1xX3xX1e2xX22xX1dxX3xXexX2fxXdxX92xX15xX3xXf5xXe56xX16xX9dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX1xX10xX43xX3xX32xX285xXexX3xX7xX452xX3xX16xX9dxX15xXe56xX16xX3xXexXdxX16xX35xX3xX32xXa43xX15xX3xX13fxX10xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX953xX43xX16xX6xX3xX1cxX1dxX2xXfaxX3xX7xX175exX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX1xX96exX16xX9dxX3xX13fxX10xX3xX13xX119xX16xX3x16277xX15xX452xX4xX3xXf5xX4c2xX6xX3xX9axX2abxX3xX1f17xXdxX92xXexX3xX511xX6xX32xX3xX17xX4c2xX456xXdxX3xX17xX38xX16xX9dxX3xX13fxX10xX3xX5xX33xXbxX3xX2fxXe1xXbxX3xXexX2fxX43xX16xX9dxX3xX16xX4c2xX456xX4xX3xXf5xXe56xX16xX9dxX3xXexX1xX279xXdxX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xXexX2fxX750xX4xX3xXexXdxX85xXbxX3xX9axX456xXdxX3xXaxXf5xX452xXdxX3xXexX1xX796xXaxX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexX3xX32xX456xXdxXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX17xXdxX9axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xXdxX1cxX1dxX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xXcxX43xX14xX43xXexX6xX3x11936xX6xX2fxXdxX7xXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxX16xX6xX16xX9dxX3bdxX4xX6xXbxX3bdxXdxX1cxX1dxX3bdxX4xX6xX16xX1xX3bdxXexX2fxX6xX16xX1xX3bdxXexX43xX14xX43xXexX6xX3bdxX14xX6xX2fxXdxX7xX50xX2xX11dxXefxXfcxX1cxXfcxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX50xX32xX10xX17xXdxX6xX50xX2xX1cxX1dxX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX2xXebxX50xX2xX1dxX1cxX17xXfcxX1dxXfaxX1cxX1cxXfcxX1dxXexXfaxX1e2xX1dxXefxX5xX2xXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX17xXdxX9axX12xX0xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xXdxX1cxX1dxX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xXcxX43xX14xX43xXexX6xX3xX21f9xX6xX2fxXdxX7xXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxX16xX6xX16xX9dxX3bdxX4xX6xXbxX3bdxXdxX1cxX1dxX3bdxX4xX6xX16xX1xX3bdxXexX2fxX6xX16xX1xX3bdxXexX43xX14xX43xXexX6xX3bdxX14xX6xX2fxXdxX7xX50xX2xX11dxXefxXfcxX1cxXfcxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xXdxX1cxX1dxX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xXcxX43xX14xX43xXexX6xX3xX21f9xX6xX2fxXdxX7xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX1f17xX456xXdxX3xX16xX1xXdxX2abxX15xX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xX1xXdxX92xX16xX3xXf5xX38xXdxX35xX3xX4xX1xXdxX85xX4xX3xXdxX1cxX1dxX3xXexX1xX85xX3xX1xX92xX3xX32xX456xXdxX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX4xX43xXdxX3xX5xX119xX3xXf5xX38xXdxX3xX17xXdxX92xX16xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX6xX32xX3xX9axX9bxX16xX9dxX3xXexX120xX16xX9dxX3xXexX2fxX4c2xX769xX16xX9dxX3xX4xX796xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX2a6xX3xXexX2fxX4c2xX279xX16xX9dxX3xX4xX1xXa7xX15xX3xX709xX15xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX17xXdxX9axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX43xX16xX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xXexX2fxX1b4xX16xX1xX3xX5xX119xX16xX9dxX35xX3xXf5xX452xXdxX3xXf5xXe91xX15xX3xX7bexX6x10543xX17xX6xX3xX162xXd9xX3bdxX11dxXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxXexX15xX4xX7xX43xX16xX3bdxX1cxX1dxX2xX22xX3bdxXexX2fxXdxX16xX1xX3bdxX5xX6xX16xX9dxX3bdxX17xX43xXdxX3bdxX17xX6xX15xX3bdxX32xX6xX2461xX17xX6xX3bdxX4xX13fxX3bdxX11dxX50xX2xX11dxX2xXebxX1e2xXebxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX9dxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX50xX32xX10xX17xXdxX6xX50xX2xX1cxX1dxX50xX16xX10xX1dcxX7xX50xX2xXfaxX2xXfcxX50xXebxXebxX17xX2xX1dxX11dxXefxX1dxXefxXfcxXexXefxX11dxX1cxX1dxX5xX1dxXd7xX1f7xXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX1xX3xX42xX43xX2fxX17xX3xX47xX4xX43xX4axXbxX43xX2fxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX17xXdxX9axX12xX0xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX43xX16xX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xXexX2fxX1b4xX16xX1xX3xX5xX119xX16xX9dxX35xX3xXf5xX452xXdxX3xXf5xXe91xX15xX3xX7bexX6xX2461xX17xX6xX3xX162xXd9xX3bdxX11dxXaxX3xX1xX2fxX10xX44cxX9xXaxX50xX13fxX10xX50xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3bdxXexX15xX4xX7xX43xX16xX3bdxX1cxX1dxX2xX22xX3bdxXexX2fxXdxX16xX1xX3bdxX5xX6xX16xX9dxX3bdxX17xX43xXdxX3bdxX17xX6xX15xX3bdxX32xX6xX2461xX17xX6xX3bdxX4xX13fxX3bdxX11dxX50xX2xX11dxX2xXebxX1e2xXebxXd7xX1xXexX32xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX43xX16xX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xXexX2fxX1b4xX16xX1xX3xX5xX119xX16xX9dxX35xX3xXf5xX452xXdxX3xXf5xXe91xX15xX3xX7bexX6xX2461xX17xX6xX3xX162xXd9xX3bdxX11dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2fxX43xX16xX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX38xXdxX3xXexX2fxXdxX8exX16xX3xX5xX96exX32xX3xX511xX10xX1dcxX3xX21f9xX43xX2fxXaaxX3xX775xX15xXexX43xX3xX4axX1xX43xX1dcxX3xX1cxX1dxX2xXfaxX35xX3xXbxX1xXdxX45cxX16xX3xXe3xX115xX16xX3xX16xXa7xX16xX9dxX3xX4xX2cdxXbxX3xX9dxXdxX6e5xX6xX3xX9axXc68xX16xX9dxX3xXf5xX279xXdxX3xX4xX796xX6xX3xX4xX1xXdxX85xX4xX3xXcxX15xX4xX7xX43xX16xX3xX1cxX1dxX2xX22xX3xX9axXe8xX6xX3xXf5xX4c2xX4a5xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX9dxXdxX456xXdxX3xXexX1xXdxX92xX15xX3xX9axX456xXdxX3xX16xX1xXdxX2abxX15xX3xX4xX115xXdxX3xXexXdxX85xX16xXd7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX17xXdxX9axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX15xX5xX12xX0xX17xXdxX9axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX50xX17xXdxX9axX12xX0xX50xX17xXdxX9axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX43xX15xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX2461xXdxX16xX9dxX50xX3xX511xX10xXexX162xX6xX2fxX4axX1xX43xX1dcxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX7xX10xX4xXexXdxX43xX16xX12xX0xX50xX7xX10xX4xXexXdxX43xX16xX12