“Nữ quái” cạy tủ người quen, trộm 21 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết vừa điều tra, làm rõ một phụ nữ đã cạy tủ người quen để lấy trộm tiền.
bb62x15c0cx13567x11478x14643x16792xe213x116f6xe8dex108a2xc427x159cax128f1x14a94xc7afxbc66xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax162c6x10679xc263xXexX0xdddexXaxX17xX18xX19xXexX0xf7c1x15647xX19x1147dxXexX0xXax134e7xX9x14fd9xXdxX18xbde4xX2fx135abxcb17xed32xX5xbd93xXbxXdxX17xX32xXexX32x142eex14d64xX9xdf9axc888x15df0xX35xX32xX9xX2cx104daxX26xX9xXbx14a29xX9xf380x15cbdx13bcex1348bxX35xX9xX3fxX40xX17xX4cxe682xX9xXbx15996x118e6xXcxX9xff07xX2axX9xXbxX59xX35xcc26xX40xX9x149f1x1010dxX4cxX4dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc1c9xX17xX18xX19xX32xXexX4x1003dxX4cxX4dxX9xX18xX4cxX9xXbxXax161c4xX4cxXaxX9xX33xXaxc01axX9xX7axX8axX9xX5x11c4axX4cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x14a90xXbxX9x119e2x15a4axX18xX9xX66xX35x14a7axX40xX9xXbxX59xX18xX56xX9xXdxX8axXcxX9xX59x129d1xX9xXcxX5axXbxX9xX33xXax138b0xX9xX4cxX3dxX9xX66x11c06xX9xX2cxX46xX26xX9xXbxX4axX9xX4cxX4dxX4exX4fxX35xX9xX3fxX40xX17xX4cxX9xX66xc201xX9xXdx13d06xX26xX9xXbxX59xX5axXcxX9xXbxX35xXa9xX4cxf1d9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x141daxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xbf89xXbx154f8xX18xXdxX35xX4dxX4cx113e8xX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX59x146a2xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x12a25xX35xX19xXbxXaxX10fxc78cx10c1dxX12dxX33xX107xX117xXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX10fxf3c9xX12dxX12dxX33xX107xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4cxX40xX9xX3fxX40xX18xX35xX9xX2cxX18xX26xX9xXbxX40xX9xX4cxX4dxX40xX24xX35xX9xX3fxX40xX17xX4cxX9xXbxX59xX24xXcxX9xX5dxX2axX9xXbxX59xX35xX17xX40xX9xX19xX24xX4cxX4dxX32xX9xX2fxX59xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX10fxX1cxX1cxX35xXe8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXe8xXa3xX4cxX1cxX4cxX17xX126xX2fxX1cxX2ax12c39xX12dxX5dxX1cxe037xX198xX19xX5dxX2axX198x10210xX5dxX2axX19exXbxX198xX139x11ebbxX2axXdxX12dxXe8xc6a0xX33xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX107xXbxX109xX18xXdxX35xX4dxX4cxX10fxX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX59xX117xX32xXex157bfxX90xX35xX9xXbxX4ex13199xX4cxX4dxX9xX7xXaxX18xX4cxX9xX5xXaxf1ebxX9xX5xXaxX40xX9xd9a5xX35xX18xX4cxX4dxX9xXa3xX8axX9xXbxX18xX4cxX4dxX9xXa3xd002xXbxX9xXbxX46xX35xX9xX2cx13af3xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xX66xX35xXa9xX40xX9xXbxX59xX18xXe8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX59x14407xX4cxXaxX9xX23xX41xX24xX56xX9xX2fxX41xX4cxX4dxX9xX4cxX4dxX8axX26xX9xX194xX1cxX2axX1cxX5dxX12dxX2axX194xX56xX9xXbxX46xX35xX9xX3fxX40xX41xX4cxX9xX7axX20bxX40xX9xce41xX41xX2cxX9xd9b8xX4cxX4dxXb6xX9xX5dxX19exX5dxX56xX9xX66xX4exX4fxX4cxX4dxX9x15d63x15e04xX9xd17cxX40xX18xX4cxX4dxX56xX9xX7xXe8xX9xX5xXaxX46xX2cxXaxX9xX269xX35xX4cxXaxX56xX9xX5xX7xX9xX7axX8axX9xX5xX96xX4cxXaxfc09xX56xX9xX2cxXaxX1f6xX9xX3cxX4dxX40xX26xe3c2xX4cxX9xX5xXaxX1f6xX9xX5xXaxX4axX26xX9xX23xX1f6xX9x13f1ex163a6xX9xX4dxX35xX18xX4cxX9xX2cxX46xX26xX9xXbxX4axX9xXdxXdcxX26xX9xXbxX59xX5axXcxX9xX5dxX2axX9xXbxX59xX35xX63xX40xX9xX66xX67xX4cxX4dxXe8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX3cxXaxX20bxX4cxX9xXbxX35xX4cxX9xX23xX41xX24xX56xX9xX4xX81xX4cxX4dxX9xX18xX4cxX9xX5xX7xX9xX7axX8axX9xX5xX96xX4cxXaxX9xX66xXc4xX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xX2cxXaxe42dxX4cxX4dxX9xXbxX35xXa0xX33xX9xX2cxX20bxX4cxX9xXaxX35xX63xX4cxX9xXbxX59xX4exX4fxX4cxX4dxX9xX66xXd9xX9xX66xX35xXa9xX40xX9xXbxX59xX18xXe8xX9xX269x146d8xX4cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX4fxX35xX9xX2baxXaxX18xX35xX9xX2cxX4axX18xX9xX4cxX46xX4cxX9xX4cxXax11690xX4cxX56xX9xX19xXdcxX40xX9xXa3xXa0xXbxX9xXbxX46xX35xX9xXaxX35xX63xX4cxX9xXbxX59xX4exX4fxX4cxX4dxX9xXa3xX8axX9xX4cxXaxX3dxX4cxX4dxX9xXbxXaxX81xX4cxX4dxX9xXbxX35xX4cxX9xXbxXaxX40xX9xXbxXaxX20bxX33xX9xX66xX4exX1ebxX2cxX56xX9xXdxea39xX2cxX9xXdxX4exX1ebxX4cxX4dxX9xX2cxXax14f93xX2cxX9xX4cx11488xX4cxX4dxX9xX107xX41xX2cxX9xX66xX1f6xX4cxXaxX9xX7xXaxX18xX4cxX9xX5xXaxX1f6xX9xX5xXaxX40xX9xX1fcxX35xX18xX4cxX4dxX9xX26dx11eeexX3cxX9xX2axde64xX3d6xX19exX56xX9xXbxX59x13f61xX9xXbxX46xX35xX9xX107xX321xXcxX9xX19exX56xX9xX107xXc4xX9xXf8xc668xX2cxX9xX3d2xX213xX4cxX56xX9xXaxX40xX26xX63xX4cxX9xX5xXaxX46xX2cxXaxX9xX7axX8axX2a0xX9xXdxX8axX9xX66xX90xX35xX9xXbxX4exX1ebxX4cxX4dxX9xX4dxX363xX26xX9xX59xX18xX9xXa3xXbexX9xXbxX59xX5axXcxX9xXbxX35xXa9xX4cxX9xX2cxX4axX18xX9xX2cxXaxX1f6xX9xX5xXaxX4axX26xXe8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX5xX46xX35xX9xX2cxX213xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xX66xX35xXa9xX40xX9xXbxX59xX18xX56xX9xX66xX90xX35xX9xXbxX4exX1ebxX4cxX4dxX9xX7xXaxX18xX4cxX9xX5xXaxX1f6xX9xX5xXaxX40xX9xX1fcxX35xX18xX4cxX4dxX9xX2baxXaxX18xX35xX9xX4cxXaxX20bxX4cxX10fxX9xX269xX1ebxX35xX9xX19xXbexX4cxX4dxX9xXcxX90xX35xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xXaxX63xX9xX3fxX40xX17xX4cxX9xX23xX35xXa0xXbxX9xXbxXa4xX9xXbxX59xX4exc85bxX2cxX9xX2cx122c9xX4cxX4dxX9xXa3xX4acxX35xX9xX2fxX3a2xX9xX2cxXaxX4axX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xX2cxX4axX18xX9xX4dxX35xX18xX9xX66xX23fxX4cxXaxX9xX2cxXaxX1f6xX9xX5xXaxX4axX26xX56xX9xX66xX90xX35xX9xXbxX4exX1ebxX4cxX4dxX9xX66xXc4xX9xX2cxX46xX26xX9xXbxX4axX9xXdxXdcxX26xX9xX66xX35xX9xX5dxX2axX9xXbxX59xX35xX63xX40xX9xX66xX67xX4cxX4dxX9xXbxX35xXa9xX4cxX9xXcxdde6xXbxXe8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX4xX213xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xX2cxX81xX4cxX4dxX9xX18xX4cxX9xX66xXc4xX9xXbxXaxX40xX9xXaxX67xX35xX9xXbxX24xX8axX4cxX9xX23xX5axX9xX2fxX90xX9xXbxX35xXa9xX4cxX9xXcxX8axX9xX66xX90xX35xX9xXbxX4exX1ebxX4cxX4dxX9xX5xXaxX4axX26xX9xXdxXdcxX26xX9xX2cxX3eexX33xX9xXa3xX8axX9xXdxX20bxX33xX9xXaxX67xX9xX2fxX213xX9xX107xd84axX9xXdx11dd5xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX40xX26xX9xX66xX1f6xX4cxXaxX9xX33xXaxX41xX33xX9xXdxX40xX20bxXbxXe8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd6c8xX40xXbxXaxX24xX59xX32xXexX5a1xX4cxXaxX9xX5xXdcxX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Tấn