BHXH Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BHXH Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
baccx14230x136d6xff04x140d5x1239exfc43x1394bx10dfdxX7x13ef4x10fd0xcd3exead9xe51dx1165cxX5xc268xXax1289dxd75exf6e1x13468xX14xX3xX14xd4d7xX3xXcxc82ex10d6cxX1xX3x11d42xX1x1106bxX1dx11647xX3xX1dxX24xf38cxX1dxX24xX3xd8bbx1450exXdxX3xdf8cxd30bxXdxc15fxX3xX1dx13579xX1dxX24xX3xX4xX6xc01bxX3xX4xX1xe451xXexX3xX5xce3dx1246dxX1dxX24xX3xXbxX1x13382xX4xX3xd0c6xX4bxX0x140c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xd160xXaxX12xce8exX1xXdxc625xX30xX3xX20x13163xX3x14007xe37fxX6fxX70x10a78xX6fxX70xX6fxcf4exX33xX3xe0c6x11195xX1dxX24xX3xc4ebx10a89xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexXdx1285dxXbxX3xXexX4bxX4xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX1dx1362axX1dxX24xX3xX5xd321xX4xX3xX5x12e97xX1dxX1xX3xX2cx10bdbxX3cxX33xX3x100f0xX36xc93bxX3xX63xXa7xX1dxX24xX3xXexX2dxX3xX4xX1xdad4xX4xX3xX7fxX80xX3xX30x11232xXb6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX24x10f8bxX1dxX33xX3xX1xX3cxXb0xXexX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xX1xXdxX69x143fdxX3xX5xXa7xX4xX33xX3xX1xXdxX69xXe3xX3x10b82xXe3xX7bxX33xX3xX1xX44xX31xX1dxX24xX3xX2cxX91xX1dxX3xX7xXa7xX3xX1xX19xXdxX3xX5x12f5cxX1dxX24xX3xX4xfb9bxX6xX3xX1dxX24xX44x120ebxXdxX3xX63xX36xX1dxX3xX4exX19xX3xX63xX3cxX6xX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdxX69xXbx138ffxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xX3xXbxfcf9xX10xX1dxXexX10xc49dxXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXax127e8xXdxX63xXexX1xccd9xX3x128bdxX2xX77xXbxXb4x119c6xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX166xX3x1035bxX2xX70xXbxXb4xX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX51xX51xXdxX127xX7fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX127xX4exX1dxX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX2xX177x11194xX63xX177xX70x11033xX77xX6fxX77xX77xXexX6fxX70xX177xX6fxc0edxX5xX70xX127x1318bxXbxX24x1146axX142xX9xX77xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX3cxX1dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX73xX6xX5xXdxX24xX1dxX166xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX142xX16dxXaxX12x11a33xXc9xX1dxX24xX3xX6fxX1aaxX51xX77xX33xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXex10388xX1dxX1xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexXdxX91xX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX3xX73xX3xX6fxX70xX6fxX77xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX66xX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX2xX77xX3xX73xX3xX6fxX70xX6fxX70xX33xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX2cxXabxX3xX5xXabxX1dxX1xX3xX2cxXb0xX3cxX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX69xX1dxX3xX4x139f4xX3xX1xXdxX69xXe3xX3xXefxXe3xX7bxX3xX4xXc9xX4xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX4exX4bxX3xX1dxX24xX1xe2c1xX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxbd3dxX3xX142xX6xX3xX4exX31xXdxX3xX7xd526xX3xXexX1xXe3xX3xXexX142xX3cxX1dxX24xX3xX77xX3xX1dxXa2xX30xX3xX2cxXb0xXexX3xX2xX70xX127xX177xX6fxX1aaxX3xXex12221xX3xX2cxd7edxX1dxX24xX33xX3xXexXa2xX1dxX24xX3xX2xX33xX1a6xX1aaxX3xX5x14277xX1dxX3xX7xX3cxX3xX4exX31xXdxX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xXexX142xX44xX31xX4xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX23cxX319xX3xX1dxX24xX44xX111xXdxX3xXexX1xX6xX30xX3xX24xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX33xX3xX13xX14xe582xXcxX33xX3xX7fxX7bxX3cxX3xX1xXdx111a6xX30xX3xXexXa7xX3xX1dxX24xXe3xXb6xX69xX1dxX3xX1dxXa2xX30xX3xX7xX6xXe3xX3xX4xX6xX3cxX3xX1x13b1dxX1dxX3xX1dxXa2xX30xX3xXexX142xX44xX31xX4xX33xX3xXexX337xX3xX5xX69xX3xX7fxX6xX3cxX3xXbxX1xX10bxX3xX13xX14xX392xXcxX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxX3xX1xe434xX1dxX24xX3xX1dxXa2xX30xX3xX4xX10bxX6xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xXe3xX22xX1dxX3xX2cxXb0xXexX3xX4exX19xX3xX4exX44xX45xXexX3xX4xX1xX255xX3xXexXdx12490xXe3xX3xX13dxX1x1009bxX1dxX1xX3xXbxX1xX10bxX3xX24xXdxX6xX3cxX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xXcxX142xX3cxX1dxX24xX3xX77xX3xX1dxXa2xX30xX33xX3xX2cxXabxX3xX4xX2e3xX3xX2xX1aaxX2xX127xX1aaxX2xX77xX3xX5xX44xX45xXexX3xX1dxX24xX44xX111xXdxX3xX2cxX44xX45xX4xX3xX24xXdxX7bxXdxX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX1xX91xX3xX2cxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX33xX3xX7fxX7bxX3cxX3xX1xXdxX39cxX30xX3xXexXa7xX3xX1dxX24xXe3xXb6xX69xX1dxX33xX3xXexXa2xX1dxX24xX3xX77xe0fcxX127xX168xX1b4xX1b4xX3xX5xX44xX45xXexX3xX7xX3cxX3xX4exX31xXdxX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX2xX70xX3xX73xX3xX6fxX70xX2xX77xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xX3xXbxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX63xXexX1xX166xX3xX168xX2xX77xXbxXb4xX16dxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX166xX3xX177xX2xX70xXbxXb4xX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX51xX51xXdxX127xX7fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX127xX4exX1dxX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX2xX177xX1a6xX63xX177xX70xX1a6xX494xX77xX77xX168xXexX177xX77xX77xX168xX77xX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xX1bbxX142xX9xX1aaxX77xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX3cxX1dxXaxX12xX13xX411xX3xXexX1xX44xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX14xX3cxX19xX1dxX24xX3xecdexXa2xX1dxX3xd859xXdxX1dxX1xX3xXexX142x12be6xX1dxX1xX3xX7fxX19xXb6xX3xX7fxXc9xX3cxX3xX4xXc9xX3cxX3xX4xX1xX411xX1dxX1xX3xXexX142xX2fexX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX13dxX22xX1dxX24xX3xXexXc9xX4xX3xX4xX40xXbxX3xX4exX19xX3xXefxXe3xX7bxX1dxX3xX5xd190xX3xX7xX2dxX3xX13xX14xX15xX14xX33xX3xXexX1x12c90xX3xX13xX14xX392xXcxX3xX1dxX24xX19xXb6xX3xX4xX19xX1dxX24xX3xX2cxX44xX45xX4xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX69xX1dxX3xX1dxX24xX1xXdxX40cxX30xX3xXex1096axX4xX16dxX3xX4exXdxX69xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX3cxXc9xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX411xX3xX20xX1xXc9xX30xX33xX3xX4xX1xf8f2xX6xX3xX7fxX69xX1dxX1xX3xX7fxX7bxX3cxX3xX1xXdxX39cxX30xX3xXb6xX3xXexX91xX3xX2cxX44xX45xX4xX3xX24xXdxXc9xX30xX3xX7xXc9xXexX3xX4xX1xbb57xXexX3xX4xX1x121b3xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xXcxX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX69xX1dxX3xX24xXdxX7bxXdxX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX2cxX64exX1dxX24xX33xX3xX2cxX10bxX33xX3xX4xX1xXdxX3xXexX142xX7bxX3xX20xX2fexXbxX3xXexX1xX111xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX1xX91xX3xX2cxX80xX33xX3xX4xX1xX411xX1dxX1xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX1xX3cxX3xX66xX1xX36xX1dxX3xX63xX36xX1dxX3xX4exX19xX3xX1dxX24xX44xX111xXdxX3xX5xX6xX3cxX3xX2cxX80xX1dxX24xX16dxX3xX4xX22xX1dxX24xX3xXexXc9xX4xX3xX4xX7bxXdxX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1xX411xX1dxX1xX3xX2cxX44xX45xX4xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX2cxX33axX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX4exX19xX3xX4xX2e3xX3xX4xX1xXe3xXb6xX39cxX1dxX3xX7fxXdxX91xX1dxX3xXexX411xX4xX1xX3xX4xXa7xX4xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xX3xXbxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX63xXexX1xX166xX3xX168xX2xX77xXbxXb4xX16dxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX166xX3xX177xX2xX70xXbxXb4xX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX51xX51xXdxX127xX7fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX127xX4exX1dxX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX2xX177xX1a6xX63xX177xX70xX1aaxX77xX494xX77xX70xXexX494xX70xX6fxX2xX177xX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xX1bbxX142xX9xX1b4xX177xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX3cxX1dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX73xX6xX5xXdxX24xX1dxX166xX3xX1b8xXe3xX7xXexXdx13e40xXb6xX16dxXaxX12x12600xX1xX2e3xX3xX13xX411xX3xXexX1xX44xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX10bxXb6xX3xfebfxX1xX319xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX3b6xX3xXefxXe3xX6xX1dxX3xX4exX19xX3xX63xX3cxX6xX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdxX69xXbxX3xXexX255xX1dxX1xX3xX66xX24xXe3xXb6x1006fxX1dxX3xXcxX1xX2fexX3x1202axX69xX3xX14xX19xX166xX3xX0xX10xX30xX12xX13xX14xX15xX14xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX4xX34axX1dxX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX4bxX4xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX44xXe3xX33xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxX3xXexX1xX22xX1dxX24xX3xXefxXe3xX6xX3xX4xX7bxXdxX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1xX411xX1dxX1xX33xX3xX1xX44xX31xX1dxX24xX3xX2cxX91xX1dxX3xX7xXa7xX3xX1xX19xXdxX3xX5xX106xX1dxX24xX3xX4xX10bxX6xX3xX1dxX24xX44xX111xXdxX3xX63xX36xX1dxX3xX4exX19xX3xX63xX3cxX6xX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdxX69xXbxX127xX0xX51xX10xX30xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX73xX6xX5xXdxX24xX1dxX166xX3xX1b8xXe3xX7xXexXdxX881xXb6xX16dxXaxX12xXcxX142xX3cxX1dxX24xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX33xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX2cxXabxX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX2xX70xX70x1340axX3xX4xXc9xX1dxX3xX7fxX80xX33xX3xX2cxX7bxX1dxX24xX3xX4exXdxX40cxX1dxX33xX3xX4xX22xX1dxX24xX3xX4xX1xXc2xX4xX33xX3xX4exXdxX40cxX1dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX4exX19xX3xX1dxX24xX44xX111xXdxX3xX5xX6xX3cxX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xX2cxX3b6xX1dxX3xX4exX2fexX3xXexX1xX6xX30xX3xX24xXdxX6xX3xX1xXd2xX4xX3xXexea5axXbxX33xX3xX1dxX24xX1xXdxX40cxX1dxX3xX4xXc2xXe3xX3xX4xXc9xX4xX3xX1dxX24xX1xX2fexX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX4xX10bxX6xX3xX7axX7bxX1dxX24xX16dxX3xX20xX91xXexX3xX1dxXb0xXbxX3xX2cxX44xX45xX4xX3xX2xX77xX3xXefxXe3xX34axX1dxX3xX4xX1xX64exX1dxX24xX3xX44xXe3xX3xXexX64exX3xX4exX19xX3cxX3xX7axX7bxX1dxX24xX33xX3xX4exX44xX45xXexX3xX4xX1xX255xX3xXexXdxX40cxXe3xX3xX1dxX24xX1xX2fexX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxX30fxX3xX142xX6xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xX3xXbxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX63xXexX1xX166xX3xX168xX2xX77xXbxXb4xX16dxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX166xX3xX177xX2xX70xXbxXb4xX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX51xX51xXdxX127xX7fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX127xX4exX1dxX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX2xX177xX1a6xX63xX177xX70xX1a6xX494xX177xX2xX6fxXexX77xX2xX1b4xX1aaxX6fxX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xX1bbxX142xX9xX77xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX3cxX1dxXaxX12xX7axXb0xXdxX3xX7fxXdxX39cxXe3xX3xX7fxXdxX39cxXe3xX3xXefxXe3xXb6xX91xXexX3xX7fxX34axXe3xX3xX7xX319xX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xX13xX6xX1dxX3xX13dxX1xX40xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX30xX31xXdxX127xX127xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX66xX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX3xX73xX3xX6fxX70xX6fxX77xX33xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX30xd051xXdxX3xX2cxX80xXexX3xXbxX1xXc9xX3xX1dxX1xX44xX166xX3xX886xX1xX40xX1dxX3xX2cxX40xXe3xX3xX1xX3cxX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4exX44xX45xXexX3xX30xXc2xX4xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX1xX255xX3xXexXdxX40cxXe3xX3xXexX1xXe3xX33xX3xXbxX1xXc9xXexX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX2cxX319xXdxX3xXexX44xX45xX1dxX24xX3xXexX1xX6xX30xX3xX24xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX33xX3xX7fxX7bxX3cxX3xX1xXdxX39cxX30xX3xXexXa7xX3xX1dxX24xXe3xXb6xX69xX1dxX33xX3xX13xX14xX392xXcxX3xX1xX3e1xX1dxX24xX3xX1dxXa2xX30xX3xXexX28xX3xX2xX3xX2cxX91xX1dxX3xX494xX9d1xX16dxX3xX24xXdxX7bxX30xX3xXexX337xX3xX5xX69xX3xX63xX44xX3xX1dxX45xX3xXb4xXe3xX319xX1dxX24xX3xX63xX44xX31xXdxX3xX6fxX33xX77xX9d1xX16dxX3xX2xX70xX70xX9d1xX3xX4xX1xXdxX3xX7fxX80xX3xX2cxX44xX45xX4xX3xXb4xX91xXbxX3xX5xX3cxXb0xXdxX3xX1xX3cxX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXexX319xXexX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX4exX4bxX3xXexX142x10704xX3xX5xX40cxX1dxX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX1dxXexX10xX142xX3xX63xXexX1xXe3xX30xX7fxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX63xXexX1xX166xX3xX168xX2xX77xXbxXb4xX16dxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX166xX3xX177xX2xX70xXbxXb4xX16dxX3xX63xXdxX7xXbxX5xX6xXb6xX166xX3xX7fxX5xX3cxX4xX20xX16dxX3xX30xX6xX142xX24xXdxX1dxX73xX5xX10xX881xXexX166xX3xX6xXe3xXexX3cxX16dxX3xX30xX6xX142xX24xXdxX1dxX73xX142xXdxX24xX1xXexX166xX3xX6xXe3xXexX3cxX16dxXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX51xX51xXdxX127xX7fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX127xX4exX1dxX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX2xX177xX1a6xX63xX177xX70xX1a6xX494xX494xX177xX70xXexX1aaxX494xX168xX1b4xX6fxX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xX1bbxX142xX9xX494xX1b4xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX3cxX1dxXaxX12xX127xX127xX127xX3xX4exX19xX3xX7fxd5dfxX3xXbxX1xXdxX91xXe3xX3xX7fxX34axXe3xX3xX13xX6xX1dxX3xX13dxX1xX40xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX73xX6fxX70xX6fxX77xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12xX7axXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxXabxX3xX7fxX34axXe3xX3xX1b4xX3xX2cxX33axX1dxX24xX3xX4xX1xX411xX3xX4exX19xX3cxX3xX13xX6xX1dxX3xX13dxX1xX40xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX5xX34axX1dxX3xXexX1xXc2xX3xX5c9x13046xXed3xX3xe1b6xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX73xX6fxX70xX6fxX77x11392xX127xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX63xXb6xXaxX12x10a85xX1dxX24xX3xX14xX3cxX19xX1dxX24xX3xX5c9xXa2xX1dxX3xX5cdxXdxX1dxX1xX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX4bxX4xX3xX2cxX44xX45xX4xX3xXexX411xX1dxX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX7fxX34axXe3xX3xX24xXdxX672xX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX4exX4bxX3xX13xX411xX3xXexX1xX44xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX73xX6fxX70xX6fxX77xX127xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX142xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xXe3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX73xXexX1xXe3xX30xX7fxX73xX6xX1dxX63xX73xX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1x112c1xX1dxX24xX3xX2cxX2fexX1dxX1xX3xX4exX6xXdxX3xXexX142xX106xX3xXexX142xX4bxX3xX4xX80xXexX3xX4exX30fxX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXb4xXabxX3xX1xX80xXdxXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1dxX1xX73xX7xX6xX4xX1xX73xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX7fxX1xXb4xX1xX73xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xX20xX1xX6xX1dxX24xX73xX63xXdxX1dxX1xX73xX4exX6xXdxX73xXexX142xX3cxX73xXexX142xXe3xX73xX4xX3cxXexX73xX4exX10xX73xX6xX1dxX73xX7xXdxX1dxX1xX73xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX2xX1a6xX6fxX1aaxX168xX1b4xX127xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX6fxX70xX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX2xX51xX1b4xX70xX63xX177xX70xX77xX77xX168xX77xX2xXexX2xX2xX70xX70xX5xX2xX70xX73xX1b4xX70xX63xX494xX70xX1a6xX177xX2xX2xX1aaxXexX168xX168xX494xX494xX177xX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX4exX12xX0xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xXfbfxX1dxX24xX3xX2cxX2fexX1dxX1xX3xX4exX6xXdxX3xXexX142xX106xX3xXexX142xX4bxX3xX4xX80xXexX3xX4exX30fxX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXb4xXabxX3xX1xX80xXdxXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1dxX1xX73xX7xX6xX4xX1xX73xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX7fxX1xXb4xX1xX73xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xX20xX1xX6xX1dxX24xX73xX63xXdxX1dxX1xX73xX4exX6xXdxX73xXexX142xX3cxX73xXexX142xXe3xX73xX4xX3cxXexX73xX4exX10xX73xX6xX1dxX73xX7xXdxX1dxX1xX73xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX2xX1a6xX6fxX1aaxX168xX1b4xX127xX1xXexX30xXaxX12xX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xXfbfxX1dxX24xX3xX2cxX2fexX1dxX1xX3xX4exX6xXdxX3xXexX142xX106xX3xXexX142xX4bxX3xX4xX80xXexX3xX4exX30fxX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXb4xXabxX3xX1xX80xXdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX5c9xX31xXdxX3xX1dxX1xX672xX1dxX24xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX5xX19xX30xX3xX7xXc9xX1dxX24xX3xXexXb0xX3cxX33xX3xXexX337xX3xX5xX69xX3xX7fxX6xX3cxX3xXbxX1xX10bxX3xX13xX14xX392xXcxX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxX3xX1xX3e1xX1dxX24xX3xX1dxXa2xX30xX3xX4xX10bxX6xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xXe3xX22xX1dxX3xX2cxXb0xXexX3xX4exX19xX3xX4exX44xX45xXexX3xX4xX1xX255xX3xXexXdxX40cxXe3xX3xX13dxX1xX411xX1dxX1xX3xXbxX1xX10bxX3xX24xXdxX6xX3cxX127xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX4exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX44xXd0fxX1dxX24xX3xXc2xX1dxX24xX3xe887xXcxX1xXc9xX1dxX24xX3xX4exXa22xX1dxX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxcd47xXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xX1xXe3xX3cxX1dxX24xX73xXe3xX1dxX24xX73xXexX1xX6xX1dxX24xX73xX4exX6xX1dxX73xX63xX3cxX1dxX24xX73xXexX142xXdxX10xX1dxX73xX20xX1xX6xXdxX73xX7fxX1xXb4xX1xX73xXexX3cxX6xX1dxX73xX63xX6xX1dxX51xX2xX1a6xX6fxX168xX70xX1a6xX127xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX6fxX70xX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX6fxX70xX51xX2xX177xX177xX63xX168xX2xX70xX6fxX1a6xX494xX1aaxXexX6fxX6fxX6fxX70xX494xX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX4exX12xX0xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX44xXd0fxX1dxX24xX3xXc2xX1dxX24xX3xX128bxXcxX1xXc9xX1dxX24xX3xX4exXa22xX1dxX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxX12b3xXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xXb4xX6xX73xX1xX3cxXdxX51xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xX1xXe3xX3cxX1dxX24xX73xXe3xX1dxX24xX73xXexX1xX6xX1dxX24xX73xX4exX6xX1dxX73xX63xX3cxX1dxX24xX73xXexX142xXdxX10xX1dxX73xX20xX1xX6xXdxX73xX7fxX1xXb4xX1xX73xXexX3cxX6xX1dxX73xX63xX6xX1dxX51xX2xX1a6xX6fxX168xX70xX1a6xX127xX1xXexX30xXaxX12xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX44xXd0fxX1dxX24xX3xXc2xX1dxX24xX3xX128bxXcxX1xXc9xX1dxX24xX3xX4exXa22xX1dxX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxX12b3xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX13xX14xX15xX14xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX4exX19xX3xX13xX44xXe3xX3xX2cxXdxX69xX1dxX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX319xXdxX3xX1xX45xXbxX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX142xX6xX3xXefxXe3xX36xX1dxX3xXexXe3xXb6xX40cxX1dxX3xXexX142xXe3xXb6xX30fxX1dxX3xX1xX44xXd0fxX1dxX24xX3xXc2xX1dxX24xX3xX128bxXcxX3xX1xXc9xX1dxX24xX3xX4exXa22xX1dxX3xX2cxX80xX1dxX24xX3xXexX142xXdxX39cxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX3cxX19xX1dxX3xX63xX36xX1dxX12b3xX33xX3xX24xX2e3xXbxX3xXbxX1xX34axX1dxX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xXexX337xX3xX5xX69xX3xX7fxX6xX3cxX3xXbxX1xX10bxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexXa7xX3xX1dxX24xXe3xXb6xX69xX1dxX3xXexX142xX40cxX1dxX3xX2cxX2fexX6xX3xX7fxX19xX1dxX127xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX4exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxXdxX39cxX30xX3xX4xX40xXbxX3xX4xX3b6xX3xX7xXd0fxXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xXb4xX6xXb6xX73xX63xXe3xX1dxX24xX73xX63xX6xX1dxX24xX51xX63xX6xX1dxX24xX73xX7fxX3cxX73xX7fxX1xXb4xX1xX73xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xXexX3cxX73xX4xX1xXe3xX4xX73xX63xX6xXdxX73xX1xX3cxXdxX73xX63xXdxX10xX30xX73xX4xX6xXbxX73xX4xX3cxX73xX7xX3cxX51xX2xX1aaxX1aaxX494xX494xX6fxX127xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX24xX3xX7xX142xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX6fxX70xX51xX1dxX10xX161xX7xX51xX6fxX70xX70xX1a6xX51xX1b4xX70xX63xX168xX2xX494xX77xX177xX77xX70xXexX1a6xX1b4xX1b4xX1b4xX177xX5xX70xX127xX1b8xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX22xX1dxX24xX3xX1dxX24xX28xX1dxX24xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX33xX3xX1dxX36xX1dxX24xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX1dxX24xX3xXbxX1xX4bxX4xX3xX4exX4bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX4exX12xX0xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxXdxX39cxX30xX3xX4xX40xXbxX3xX4xX3b6xX3xX7xXd0fxXaxX3xX1xX142xX10xX881xX9xXaxX51xXb4xX6xXb6xX73xX63xXe3xX1dxX24xX73xX63xX6xX1dxX24xX51xX63xX6xX1dxX24xX73xX7fxX3cxX73xX7fxX1xXb4xX1xX73xX1xX6xX73xXexXdxX1dxX1xX73xXexX3cxX73xX4xX1xXe3xX4xX73xX63xX6xXdxX73xX1xX3cxXdxX73xX63xXdxX10xX30xX73xX4xX6xXbxX73xX4xX3cxX73xX7xX3cxX51xX2xX1aaxX1aaxX494xX494xX6fxX127xX1xXexX30xXaxX12xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX14xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxXdxX39cxX30xX3xX4xX40xXbxX3xX4xX3b6xX3xX7xXd0fxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX142xX3cxX1dxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX23cxXc9xX1dxX24xX3xX1dxX6xXb6xX3xXed6xX1b4xX51xX494xXee9xX33xX3xX13dxX1xXdxX3xX7fxX80xX3x1388cxXdxXc9xX30xX3xX2cxX2fexX1dxX1xX3xX13xX7bxX3cxX3xX1xXdxX39cxX30xX3xXb6xX3xXexX91xX3xXed6xX13xX14xX392xXcxXee9xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX7axXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX13dxX1xXdxX3xX7fxX80xX3xX5xX34axX1dxX3xXexX1xXc2xX3xX5c9xXed3xXed3xXed3xX33xX3xX1dxX1xXdxX69xX30xX3xX20xX6dxX3xX6fxX70xX6fxX70xX3xX73xX3xX6fxX70xX6fxX6fxX127xX3xX7axX36xXb6xX3xX5xX19xX3xX2cxX3b6xX1dxX3xX4exX2fexX3xX2cxX44xX45xX4xX3xX7axX7bxX1dxX24xX3xX7fxX80xX3xX13xX7bxX3cxX3xX1xXdxX39cxX30xX3xXb4xXabxX3xX1xX80xXdxX3xXed6xX13xX14xX15xX14xXee9xX3xXexX255xX1dxX1xX3xX4xX1xXd2xX1dxX3xX5xX19xX30xX3xX2cxXb0xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX2cxXdxX39cxX30xX3xX4xX40xXbxX3xX4xX3b6xX3xX7xXd0fxX127xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX4exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xXe3xX5xX12xX0xX63xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX142xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX4exX12xX0xX51xX63xXdxX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e4cxXe3xXexX1xX3cxX142xXaxX12xX5c9xXa2xX1dxX3xX13dxX1xXe3xX1dxX24xX0xX51xXbxX12
Văn Chung