Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều tối 13/1.
d323xe28bx12400xfe0fxf9aax1200fxebb9xf928x1495axX7x1215dxe0f4xfe8dxf4c5x153efx11642xX5x13026xXax11a2ax12313xfccbxX3xd8f5x15f0fxX4xX3xe4f4x1354axXdxX3x140e2x13f40xX1x160dfxX3xXcx144c6x13517xX1exX1fxX3x1410cx1543exX1exX1fxX3xX5x10f5axX1exX3xXexX1x13779xX3xX2xfc43xX0xf37bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6xd665xXaxX12x101afxX6xX25xX3x15908xX3xX1exX1fxf912xee44xX3xX5xX56xX16xX3x11793xXdx12ff5xX4xX3x128c4xX1x1459bxX1exX3xXexX24xX29xX2axX1exX1fx13493xX3xX1exX1fxX1xXdx14f51xX16xX3xXex147efxX4xX6dxX3xXexX1x10ee2xXexX3xX7x1271axX3xX4bx135fdxX1exX3xX4xX1xf505xX3xX5dxX56xX3xXexX24x12cebxX4xX1xX3xX1exX1xXdxX5fxX16xX3xX4xX6x1071axX6dxX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX3xX5xX2fxX1exX3xXexX1xX34xX3xX2xX37xX3xX13xX6xX1exX3x1111cxX1x120b7xXbxX3xX1xX56xX1exX1xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3x10b1cx15c5exX1exX1fxX3xX62xX1x11b75xX6xX3xecf3x135ecxX3x15163xee9cxX3xX1xX9cxX56xX1exX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xXexX9cxX56xX1exX3x150a7xX1bxX3xX1exX1bxXdxX3xX4bxX25xX1exX1fxX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1fxX3xXexX24x15752xX1exX1xX3xXd9x140bfxX3xX24xX6xX3xX5dxX56xX3xXecxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX5dxX56xX9cxX3xX4xX1xXdxX106xX25xX3xXexf55fxXdxX3xX2xX52xX39xX2x12bbbxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xXecxX5xX10xX3xf683xXdxX4bxXexX1xX9xXax14498x1459cxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX1exX1fxX9xXaxX2xXaxX3xXecxX9cxX24xX4bxX10xX24xX9xXaxX13bxXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX1exX9xXaxX4xX10xX1exXexX10xX24xXaxX12xX0xXexXecxX9cxX4bxX57xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10x15152xXex11050xX6xX5xXdxX1fxX1ex13686xX3x10605xX25xX7xXexXdxed76xX57x11950xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX127xXecxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1exX1xX127xX5dxX1exX39xX1exX10xX133xX7xX39xX2xdb03xX13bxX13axX39x11b43xX1d8xX4bxX52xX2x11117xX2xf677xX13bxX13bxXexX1ddxX1ddxX1dfxX1ddxX1dfxX5xX13bxX127xX19bxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxXd7xX16xX6xX1fxX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX9cxX1exXaxX12xXcx10acfxX1exX1fxX3xX13x15887xX3xXexX1xX29xX3x12fc7xX1fxX25xX57x12a2cxX1exX3xfd59xX1xX77xX3xXcxX24x13dcaxX1exX1fxX3xXbxX1xX90xXexX3xXecxXdx10d56xX25xX3xXecxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX127xX3x14065xX1exX1xX199xX3xdb01x14e29xX265xX39xX25exX1xX7dxXexX3xX13x10beaxX4xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX24xX12xX0xX39xXexXecxX9cxX4bxX57xX12xX0xX39xXexX6xXecxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xXcxX253xX1exX1fxX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX265xX1xX77xX3xXcxX24xX26bxX1exX1fxX3xX4xXd3xX3xXecxX56xXdxX3xXbxX1xX90xXexX3xXecxXdxX276xX25xX3x11c42xX25xX6xX1exX3xXexX24xX26bxX1exX1fxX3xXecxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX28fxX106xX3xX1exX1bxXdxX3xX4bxX25xX1exX1fxX3xX5x107f4xX1exX3xXexX1xX34xX3xX1exX1xXb9xXexX6dxX3xXexX1xX10xX9cxX3xXcxX253xX1exX1fxX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX265xX1xX77xX3xXcxX24xX26bxX1exX1fxX6dxX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX3xXd9xXdaxX3xXexX7dxXbxX3xXexX24xX25xX1exX1fxX3xXexX1xXcdxX9cxX3xX5xX25xX7dxX1exX6dxX3xXexX1xX120xX1exX1fxX3xX1exX1xXb9xXexX3xX4xX6xX9cxX3xX5dxX106xX3xX4xX1xX89xX3xXexX24xX29xX2axX1exX1fxX3xX62x15125xX3xX62xX14xXexX6dxX3xXbxX1xX73xX3xX4bxX25xX57xX5fxXexX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXccxX120xXdxX3xXexX90xX4xX3xX191xX25xX57xX73xX1exX3xXcxX1xX90xXdxX3xX13xX101xX1exX1xX3xf7e8xX29xX2axX1exX1fxX3x12f7fxXcxX265xX265x12318xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX315xX25xX57xX3xXd9xX21xX1exX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX5xX25xX7dxXexX3xX5dxX106xX3xX62xX3dexX3xX62xX14xXexX6dxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX90xX4xX3xXd9xXdxX106xX25xX3xX29xX36fxX4xX3xX315xX25xX120xX4xX3xXexX14xX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX13xX6xX1exX3xXb7xX1xXb9xXbxX3xX1xX56xX1exX1xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xXd9xX90xX1exX1xX3xX1fxXdxX90xX3xX4xX6xX9cxX3xX7xX81xX3xX5xXdaxX1exX1xX3xXd9xX17xX9cxX6dxX3xX4xX1x1204axX3xXd9xX17xX9cxX3xX4xX1x1559fxXexX3xX4xX1x13e6exX6dxX3xX7xX90xXexX3xX7xX6xX9cxX3xX4xX89xX6xX3xX13xX1bxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXexX24xX21xX6dxX3xXd9xXdaxX3xX62xX21xXbxX3xXexX1x1138exXdxX6dxX3xX4xX1xX89xX3xXd9xX1bxX1exX1fxX3xXd9xX29xX6xX3xX24xX6xX3xX4xX90xX4xX3xX16x16007xX4xX3xXexXdxX73xX25xX6dxX3xX1exX1fxX25xX57xX73xX1exX3xXexX299xX4xX3xX5xX36fxX1exX3xXd9xX276xX3xXd9xX21xX1exX1xX3xX1xX29xX36fxX1exX1fxX3xX4xX90xX4xX3xX1exX1bxXdxX3xX4bxX25xX1exX1fxX3xXd9xX56xX16xX3xXbxX1xX90xX1exX3xX1exX1fxX6xX57xX3xXex11fa6xX3xXd9xX2fxX25xX6dxX3xX191x109a9xX3xX5xX3dexX3xX62xX21xXbxX3xXexX1xX4fcxXdxX3xX4xX90xX4xX3xX5dxXb9xX1exX3xXd9xX106xX3xXbxX1xX90xXexX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX24xX9cxX1exX1fxX3xX7xX25xX120xXexX3xX315xX25xX90xX3xXexX24xX101xX1exX1xX3xXd9xX56xX16xX3xXbxX1xX90xX1exX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX4xfd3fxX1exX1fxX3xXecxXdxX276xX25xX3xX4bxX29xX2axX1exX1fxX3xX7xX81xX3xX1ex116fcxX3xX5xX81xX4xX6dxX3xX315xX25xX57xX14xXexX3xXexX84xX16xX3xX4xX6xX9cxX3xX4xX89xX6xX3xX13xX6xX1exX3xX4xX90xX1exX3xX7xX81xX3xXd9xXcdxX1exX1fxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXbxX1xX89xX6dxX3xX4xX89xX6xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX2axX3xX315xX25xX6xX1exX3xX4xXd3xX3xX5xXdxX73xX1exX3xX315xX25xX6xX1exX3xX5dxX56xX3xXexX24xX81xX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX5xX56xX3xXccxX9cxX56xX1exX3xXccxX56xX16xX3xXbxX1xX90xX1exX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXbxX1xX89xX3xXd9xXdaxX3xX1exX1fxX1xXdxX73xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexXdxX14xX1exX3xX1xX56xX1exX1xX3xXd9xX56xX16xX3xXbxX1xX90xX1exX3xXd9xX17xXexX3xXd9xX29x15626xX4xX3xX16xX515xX4xX3xXexXdxX73xX25xX6dxX3xX57xX73xX25xX3xX4xX2fxX25xX3xXd9xX106xX3xX24xX6xX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX62xX1x10135xX1exX1fxX3xXd9xX21xX1exX1xX6dxX3xX4xX2axX3xX1xX1bxXdxX3xX16xX56xX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXcxX265xX265xX3xXd9xX10xX16xX3xX5xX17xXdxX3xX4xX1xX9cxX3xX1exX29xX36fxX4xX3xXexX6xX3xX5xX56xX3xX24xXb9xXexX3xX5xX36fxX1exX6dxX3xX1exX1xX29xX1exX1fxX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX34xX4xX6dxX3xX62xX1xXd3xX3xX62xX1x160cfxX1exX3xX4xX5dexX1exX1fxX3xX62xX1xdf55xX1exX1fxX3xX1exX1x111f4xX127xX3xXcxX25xX57xX3xX1exX1xXdxX73xX1exX6dxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1exX56xX57xX3xXd9xXdaxX3xXd9xX29xX691xX4xX3xX1exX1xX7dxX1exX3xX4bxXdxX5fxX1exX3xX5dxX56xX3xX5dxX36fxXdxX3xX62xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX5fxX16xX3xX4xX89xX6xX3xX52xX13bxX3xX1exX745xX16xX3xXd9xX253xXdxX3xX16xX36fxXdxX6dxX3xX1xX1bxXdxX3xX1exX1xX7dxXbxX3xX62xXdxX1exX1xX3xXexX14xX3xX315xX25xX120xX4xX3xXexX14xX127xX3xX28fxX36fxXdxX3xX7xX81xX3xX1exX5f1xX3xX5xX81xX4xX6dxX3xX7xX90xX1exX1fxX3xXexX17xX9cxX3xX5dxX56xX3xX315xX25xX57xX14xXexX3xXexX84xX16xX3xX4xX6xX9cxX3xX4xX89xX6xX3xXexX9cxX56xX1exX3xXccxXcdxX1exX1fxX6dxX3xXexX9cxX56xX1exX3xX4bxX84xX1exX6dxX3xXexX9cxX56xX1exX3xX315xX25xX84xX1exX3xX5dxX56xX3xX4xX1bxX1exX1fxX3xXd9x1458bxX1exX1fxX3xX4bxX9cxX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX5fxXbxX6dxX3xX4xX1xX77xX1exX1fxX3xXexX6xX3xXexX81xX3xXexXdxX1exX3xX5dxX106xX3xX62xX1xXcdxX3xX1exX745xX1exX1fxX3xX5dxX29xX691xXexX3xX315xX25xX6xX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX34xX4xX6dxX3xX1exX299xX16xX3xXecxX299xXexX3xX4xX2axX3xX1xX1bxXdxX3xX4bxX9cxX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXcxX265xX265xX3xX16xX6xX1exX1fxX3xX5xX17xXdxX3xXd9xX276xX3xXbxX1xX90xXexX3xXexX24xXdxX276xX1exX3xXd9xXb9xXexX3xX1exX29xX36fxX4xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX5dxX56xX3xXecxX106xX1exX3xX5dx15a0axX1exX1fxX3xX1xX2axX1exX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX13xX6xX1exX3xXb7xX1xXb9xXbxX3xX1xX56xX1exX1xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX9cxX3xX13xX6xX1exX3xX4xX90xX1exX3xX7xX81xX3xXd9xXcdxX1exX1fxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXbxX1xX89xX3xX4xX1xX4c9xX3xXd9xX17xX9cxX3xXccxX9cxX56xX1exX3xXccxX56xX16xX3xXbxX1xX90xX1exX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX515xX4xX3xX4xebf7xX1exX1fxX3xX4xX90xX4xX3xXecxX73xX1exX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX265xX265xX3xX1xX9cxX56xX1exX3xXexXb9xXexX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX89xX3xXexX515xX4xX3xX5dxX56xX3xX4xX1xX258xX1exX1xX3xXexX1xX34xX4xX3xX62xX3dexX3xX62xX14xXexX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xX5dxX56xX9cxX3xXd9xX2fxX25xX3xXexX1xX90xX1exX1fxX3xX13axX39xX13axX13bxX2xX1d4xX127xX3xX290xXdxX6xX9cxX3xX13xX1bxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXexX24xX21xX3xX4xX1xX4c9xX3xXd9xX17xX9cxX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xXexX90xX4xX3xX4xX1xX25xX64xX1exX3xXecxX21xX3xXexX24xX101xX1exX1xX3xf103xX25xX120xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX191xX10xX16xX3xX191xe5ecxXexX6dxX3xXbxX1xX73xX3xX4xX1xX25xX64xX1exX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXexX1xX10xX9cxX3xXd9xX77xX1exX1fxX3xX315xX25xX57xX3xXd9xX21xX1exX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX5xX25xX7dxXexX3xX5dxX56xX3xX4xX1xX4c9xX3xXd9xX17xX9cxX3xX191xX84xX57xX3xX4bxX81xX1exX1fxX3xX25exX1fxX1xX21xX3xX315xX25xX57xX14xXexX3xX4xX89xX6xX3xX13xX6xX1exX3xXb7xX1xXb9xXbxX3xX1xX56xX1exX1xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX5dxX106xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxX5fxX1exX3xX4xXd3xX3xX1xXdxX5fxX25xX3xX315xX25xXcdxX3xXexXdxX14xX1exX3xXexX24xX101xX1exX1xX3xX1xX1bxXdxX3xX1exX1xX7dxXbxX3xX315xX25xX120xX4xX3xXexX14xX3xXexX24xX9cxX1exX1fxX3xXecxX120xXdxX3xX4xXcdxX1exX1xX3xX1exX29xX36fxX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX90xX4xX3xX1xXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXexX1xX29xX2axX1exX1fxX3xX16xX17xXdxX3xXexX81xX3xX4bxX9cxX3xXexX1xX14xX3xX1xX5fxX3xX16xX36fxXdxX6dxX3xXexX24xX9cxX1exX1fxX3xXd9xXd3xX3xX4xXd3xX3xX1axXdxX5fxXbxX3xXd9xX21xX1exX1xX3xXcxX265xX265xX3xX5dxX56xX3xX4xX1xX4c9xX3xXd9xX17xX9cxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXbxX1xX89xX3xX191xX84xX57xX3xX4bxX81xX1exX1fxX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1fxX3xXexX24xX101xX1exX1xX3xX1xX56xX1exX1xX3xXd9xX1bxX1exX1fxX3xXd9xX276xX3xXexX24xXdxX276xX1exX3xX62xX1xX6xXdxX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxX5fxX1exX127xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xXecxX5xX10xX3xX6xX5xXdxX1fxX1exX9xXaxX4xX10xX1exXexX10xX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX13xX9cxX191xXaxX12xX0xXexXecxX9cxX4bxX57xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX127xXecxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1exX1xX127xX5dxX1exX39xX1exX10xX133xX7xX39xX2xX1d4xX13bxX13axX39xX1d8xX1d8xX4bxX52xX2xX1ddxX2xX1dfxX13bxX13bxXexX2xX52xX2xX1ddxX2xX1dfxX52xX37xX13axX5xX2xX127xX19bxXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxXd7xX16xX6xX1fxX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX9cxX1exXaxX12xXcxX9cxX56xX1exX3xX4xXcdxX1exX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX127xX3xX28axX1exX1xX199xX3xX28fxX290xX265xX39xX25exX1xX7dxXexX3xX13xX299xX4xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX24xX12xX0xX39xXexXecxX9cxX4bxX57xX12xX0xX39xXexX6xXecxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX28fxX106xX3xX1exX1bxXdxX3xX4bxX25xX1exX1fxX3xX5xX36fxX1exX3xXexX1xX34xX3xX1xX6xXdxX6dxX3xXcxX253xX1exX1fxX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX265xX1xX77xX3xXcxX24xX26bxX1exX1fxX3xX1exX1xXb9xX1exX3xX16xX17xX1exX1xX6dxX3xX13xX6xX1exX3xXb7xX1xXb9xXbxX3xX1xX56xX1exX1xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xXd9xXdaxX3xXexX1xXcdxX9cxX3xX5xX25xX7dxX1exX3xX4bxX84xX1exX3xX4xX1xX89xX6dxX3xXexX1xX6ebxX1exX1fxX3xXexX1xX299xX1exX6dxX3xXexX24xX90xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX5fxX16xX3xX5dxX56xX3xXecxXdxX276xX25xX3xX315xX25xX57xX14xXexX3xXexX1xX74fxX1exX1fxX3xX315xX25xX6xX3xX1exX1xX84xX1exX3xX7xX81xX3xXd9xX106xX3xX4xX55fxX3xXecxX253xX3xX7xX25xX1exX1fxX3xX16xX1bxXexX3xX7xX120xX3xXd9xX81exX1exX1fxX3xX4xX1xX258xX3x10c72x141a9xX3xX5dxXdxX73xX1exX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX62xX1xX9cxX90xX3xXd6xXd7xX3xXexX1xX25xX1bxX4xX3xXexX24xX29xX4fcxX1exX1fxX3xX1xX691xXbxX3xXaxXd9xX4d1xX4xX3xXecxXdxX5fxXexXaxX3xXexX90xXdxX3xX4xX55fxX3xX62xX1xX9cxX90xX3xXd6xXd7xXd7xX1a2xX3xX1exX1xX84xX1exX3xX7xX81xX3xX5xX56xX3xXd5exXd5fxX3xX5dxXdxX73xX1exX3xX13xX1bxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXexX24xX21xX6dxX3xX13xX6xX1exX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX62xX1xX9cxX90xX3xXd6xXd7xX3xXexX1xX25xX1bxX4xX3xXexX24xX29xX4fcxX1exX1fxX3xX1xX691xXbxX3xXaxXd9xX4d1xX4xX3xXecxXdxX5fxXexXaxX3xXexX90xXdxX3xX4xX55fxX3xX62xX1xX9cxX90xX3xXd6xXd7xXd7xX3xX5dxX56xX3xX4bxX6xX1exX1xX3xX7xX90xX4xX1xX3xXd9xX106xX3xX4xX55fxX3xX4xX90xX4xX3xXd9xX81exX1exX1fxX3xX4xX1xX258xX3xX34xX1exX1fxX3xX4xX55fxX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4bxX6xX1exX1xX3xX5xXdaxX1exX1xX3xXd9xX17xX9cxX3xX4xX1xX89xX3xX4xX1xX120xXexX3xX4xX89xX6xX3xXccxXcdxX1exX1fxX3xX5dxX56xX3xX25exX1xX56xX3xX1exX29xX36fxX4xX3xX1exX1xXdxX5fxX16xX3xX62xe3fbxX3xX62xX1xX9cxX90xX3xXd6xXd7xXd7xX3xX5dxX36fxXdxX3xX7xX120xX3xXbxX1xXdxX14xX25xX3xX24xXb9xXexX3xXexX7dxXbxX3xXexX24xX25xX1exX1fxX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xX13xX6xX1exX3xXb7xX1xXb9xXbxX3xX1xX56xX1exX1xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX4xX5dexX1exX1fxX3xXd9xXdaxX3xXexX1xXcdxX9cxX3xX5xX25xX7dxX1exX3xX5dxX56xX3xXexX1xX120xX1exX1fxX3xX1exX1xXb9xXexX3xX4xX6xX9cxX3xX5dxX36fxXdxX3xXcxX4fcxX3xXexX24xX101xX1exX1xX3xX4xX89xX6xX3xX13xX1bxX3xXb7xX1xX258xX1exX1xX3xXexX24xX21xX3xX5dxX106xX3xX4bxX81xX3xX62xXdxX14xX1exX3xX411xX6xX1exX1xX3xX7xX90xX4xX1xX3xXccxX9cxX56xX1exX3xXb7xX1xX89xX3xXexX21xX4xX1xX6dxX3xXccxX9cxX56xX1exX3xXcxX1xX29xX3xX62xX3dexX3xX5dxX56xX3xX13xX6xX1exX3xXcxX1xX64xX16xX3xXexX24xX6xX3xXexX29xX3xX4xX90xX4xX1xX3xXd9xX17xXdxX3xXecxXdxX276xX25xX3xX4xX89xX6xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXd9xX17xXdxX3xXecxXdxX276xX25xX3xXexX9cxX56xX1exX3xX315xX25xX120xX4xX3xX5xX2fxX1exX3xXexX1xX34xX3xXd6xXd7xXd7xX3xX4xX89xX6xX3xXccxXcdxX1exX1fxX127xX3xXccxX81exX1exX1fxX3xXexX1xX4fcxXdxX6dxX3xX57xX73xX25xX3xX4xX2fxX25xX3xXcxXdxX276xX25xX3xXecxX6xX1exX3xXexX253xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbxX1xX515xX4xX3xX5dxX515xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX5dxX56xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX2axX3xX315xX25xX6xX1exX6dxX3xXd9xX2axX1exX3xX5dxX21xX3xX4xXd3xX3xX5xXdxX73xX1exX3xX315xX25xX6xX1exX3xX62xX1xX64xX1exX3xXexX24xX29xX2axX1exX1fxX6dxX3xX1exX1fxX1xXdxX73xX16xX3xXexX77xX4xX3xX24xX56xX3xX7xX9cxX90xXexX3xXexX9cxX56xX1exX3xXecxX1bxX3xX4xX90xX4xX3xX62xX1xX84xX25xX3xX4xX1xX25xX64xX1exX3xXecxX21xX3xXbxX1xX515xX4xX3xX5dxX515xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX6dxX3xXd9xX276xX3xXecxXcdxX9cxX3xXd9xXcdxX16xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xX4xX74fxX1exX1fxX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12x155b8xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX3xX4xX89xX6xX3xX4xX1xX77xX1exX1fxX3xXexX6xX3xXd9xXdaxX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xX24xXb9xXexX3xXexX120xXexX3xXd9x14702xXbxX1a2xX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xX5dxXdxX5fxX4xX3xX4xX1xX25xX64xX1exX3xXecxX21xX3xX4xX1xX9cxX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXd6xXd7xXd7xX3xX4xX89xX6xX3xXccxXcdxX1exX1fxX3xXd9xXdaxX3xX4xX2axX3xXecxXcdxX1exX3xXd9xX29xX691xX4xX3xX1xX9cxX56xX1exX3xXexXb9xXexX3xXexX1xX10xX9cxX3xXd9xX77xX1exX1fxX3xX16xX515xX4xX3xXexXdxX73xX25xX6dxX3xX57xX73xX25xX3xX4xX2fxX25xX3xX5dxX56xX3xX62xX14xX3xX1xX9cxX17xX4xX1xX3xXd9xX106xX3xX24xX6xdcaexX6dxX3xXcxX253xX1exX1fxX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX265xX1xX77xX3xXcxX24xX26bxX1exX1fxX3xXbxX1xX90xXexX3xXecxXdxX276xX25xX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX193xX6xX5xXdxX1fxX1exX199xX3xX19bxX25xX7xXexXdxX1a0xX57xX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX4bxX57xXaxX12xXb7xX25xX120xXdxX3xX4xX941xX1exX1fxX6dxX3xX1exX1xXb9xX1exX3xX16xX17xX1exX1xX3xX4xX1xX4c9xX3xX4x15e94xX1exX3xXd9xX77xX1exX1fxX3xX16xX1bxXexX3xXexX25xX2fxX1exX3xX1exX8afxX6xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX7xX4d6xX3xX4xX1xX258xX1exX1xX3xXexX1xX34xX4xX3xX62xX1xX6xXdxX3xX16xX17xX4xX3xX5dxX56xX3xXd9xX84xX57xX3xX5xX56xX3xX7xX81xX3xX62xXdxX5fxX1exX3xX4xX1xX258xX1exX1xX3xXexX24xX21xX3xXexX24xX26bxX1exX1fxX3xXd9xX17xXdxX3xX4xX89xX6xX3xXccxXcdxX1exX1fxX3xX5dxX56xX3xX4xX89xX6xX3xX4bxX84xX1exX3xXexX1bxX4xX6dxX3xX4xX90xX1exX3xXecxX1bxX6dxX3xXd9xXcdxX1exX1fxX3xX5dxXdxX73xX1exX3xX5dxX56xX3xX1exX1xX84xX1exX3xX4bxX84xX1exX3xXd9xX6xX1exX1fxX3xX24xXb9xXexX3xX16xX9cxX1exX1fxX3xX4xX1xX4fcxX3xX5dxX56xX3xXd9xX4d1xXexX3xX1exX1xXdxX106xX25xX3xX62xXe69xX3xX5dxX26bxX1exX1fxX3xX5dxX56xX9cxX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xX4xX89xX6xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX6dxX3xXcxX253xX1exX1fxX3xX13xX258xX3xXexX1xX29xX3xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX265xX1xX77xX3xXcxX24xX26bxX1exX1fxX3xXd9xX106xX3xX1exX1fxX1xX21xX3xX4xX90xX4xX3xXd9xX81exX1exX1fxX3xX4xX1xX258xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX515xX4xX3xXbxX1xX90xXexX3xX1xX25xX57xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX2fxX1exX3xXexX24xX90xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX5fxX16xX3xX5dxX56xX3xX62xX14xXexX3xX315xX25xXcdxX3xXexX120xXexX3xXd9xX10c3xXbxX3xX4xX89xX6xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX3xXcxX24xX25xX1exX1fxX3xX29xX2axX1exX1fxX3xX5xX2fxX1exX3xX1exX56xX57xX6dxX3xX1exX1fxX1xXdxX73xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxX5fxX1exX3xX5dxX56xX3xX5xXdaxX1exX1xX3xXd9xX17xX9cxX3xXexX253xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxX5fxX1exX3xXexX1xX7dxXexX3xXexX120xXexX3xX25exX1fxX1xX21xX3xX315xX25xX57xX14xXexX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX1xX21xX6dxX3xX5xXdaxX1exX1xX3xXd9xX17xX9cxX3xXexX9cxX56xX1exX3xXccxXcdxX1exX1fxX3xX62xX1xX64xX1exX3xXexX24xX29xX2axX1exX1fxX3xX1xX9cxX56xX1exX3xXexXb9xXexX3xX4xX90xX4xX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xX5dxXdxX5fxX4xX3xX4xX11aexX1exX3xX5xX17xXdxX3xX5dxX56xX3xX16xX6xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX2fxX1exX3xX1exX56xX57xX3xX5dxX56xX9cxX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXd9xX276xX3xXexXdxX14xX1exX3xX1xX56xX1exX1xX3xXccxX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXexX9cxX56xX1exX3xX315xX25xX120xX4xX3xX5xX2fxX1exX3xXexX1xX34xX3xXd6xXd7xXd7xX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xX4xX74fxX1exX1fxX3xX24xX81xX4xX3xX24x10d11xX6dxX3xXd9xX90xXbxX3xX34xX1exX1fxX3xXd9xX29xX691xX4xX3xX5xX11aexX1exX1fxX3xX16xX9cxX1exX1fxX3xXd9xX691xXdxX3xX4xX89xX6xX3xXexX9cxX56xX1exX3xXccxXcdxX1exX1fxX6dxX3xXexX9cxX56xX1exX3xX4bxX84xX1exX127xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX9cxX25xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX0xX7xXexX24xX9cxX1exX1fxX12xX25exX1fxX25xX57xX262xX1exX3xX1axX9cxX56xX1exX1fxX39xX0xX39xX7xXexX24xX9cxX1exX1fxX12xXb7xX1xXdxX1exX1xXbxX1xX25xX127xX5dxX1exX0xX39xXbxX12
congthanh