Tặng 41 suất quà cho các đối tượng chính sách
baohatinh.vn
9e96xd22axfcf1x10a62x1208cxaef0xd593xafa9xfe00xX7x11eabxdc52x111a6x125f1xf1a5xfa26xX5xedc9xXaxba56xXcxb4aaxc4faxd566xX3x10693xX2xX3xX7xb5b3x10fb2xXexX3x10cfbxX1cx12f5dxX3xX4xX1x118e2xX3xX4xdaa1xX4xX3x11bf9xef11xXdxX3xXexe53fx1038fxX15xX16xX3xX4xX1x10055xX15xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX0xdf47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac9bxX26xc322x10040xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxXexX10xece0xXexf5d3xX6xX5xXdxX16xX15x107f1xX3xX4xX10xX15xXexX10xc740xXaxX12xX0xXdxffdexX16xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX41xX41xXdxfb07x12956xX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX7exb9cdxX15xX41xX15xX10xda39xX7xX41xf5f3xX18xc856xX41xX93xa520xX52xX18xX2xd951xd9baxX93xcd1bxX9dxXexX9bxX2xX9dxX9bxX5xX9dxX7ex10a46xXbxX16xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX26xX52xX53xXaxX12x12626xX29xX15xX16xX3xX9bxX61xX2xX9ax102dexX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1x124d5xX67xX3xfcd8xX16xX1cxX53x1151dxX15xX3xXcxX1xXd4xX3xa3f5x12510xX15xX16xX3x1172dxX1xXdxXccxX3xXcxX1xX29xXdxX3xXcxX1xXd4xX3xfa6axfb21xX15xX16xX3xd43axX26xX15xX16xX3xcabdxX20xX1cxc0c3xX3xb82bxX3xXcxXe7xX3xXe2xX22xX3xXcx1167bxX15xX1xc1d0xX3xX1xXdx12f38xX15xX3xX2cxX6xX15xX16xX3xX4x10f90xX15xX16xX3xXexX29xX4xX3xXex10817xXdxX3xXcxXe7xX3xXe2xXe3xX3x11779xX1xX38xX3xXf5xXdxX15xX1xX3xX89xX22xX3xXcxXe7xX3xXe2xX22xX3xXd7xXf6xXdxX3xX2cx11cdbxX3xX2cxeb8fxX15xX3xXcxX6exX1cxX15xX16xX3xXexdafcxX73xX3xX50xd1dexX26xX3xXexX6exX32xX3xX5fxX146xX3xX1xXf6xXdxX3xXexf137xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX2xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX20xX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX1xXdxX114xX15xX3xX2cxX6xX15xX16xX3xX2cxX31xX32xX4xX3xX4xX1x10a3dxX73xX3xX7xdc8exX4xXccxX3xX15xX1cxX11dxXdxX3xX52xX31xbaf2xX15xX16xX3xXexX126xXdxX3xXcxX6exX1cxX15xX16xX3xXexX153xX73xX7exX3xe8c0xX1cxX22xX3xX4xb294xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xXd4xX3xX16xXe3xX73xX3xX4xX1a1xX3xX29xX26xX3xX20xX1cxbf3cxX15xXccxX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX89xX22xX3xXexX1xX1cxX2dxX4xX3xX4xX1x111b3xX6xX3xX7fxX114xX15xX1xX7exX3xbbd5xX126xXdxX3xX52xXdxX114xX15xX3xX5xX146xX15xX1xX3xX2cxX126xX26xX3xXc3xX104xX3xXfaxX1f8xXcxX50xX3xX61xaac6xXe2xX3xX89xX22xX3xXcxX6exX1cxX15xX16xX3xXexX153xX73xX3xX50xX157xX26xX3xXexX6exX32xX3xX5fxX146xX3xX1xXf6xXdxX3xX2cxX146xX3xX4xX1xX153xX15xX3xXexX1xX22xX15xX1xX3xX4xX157xX73xX3x12265xX15xX3xXexX1dxX73xX3xX5x12d57xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10dxX6xX3xX4x117dbxX3xX4xX6xX26xX3xX2cx11c23xXbxX3xX4xX1c4xX6xX3xX4xX1xXd4xX3xXe2xXe3xX15xX16xX3xXe7xX1xXdxXccxX3xXf5xXf6xX15xX16xX3xXfaxX26xX15xX16xX7exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7e2xX1cxXexX1xX26xX6exXaxX12xXe2xX1bfxX0xX41xXbxX12
HQ