Rà soát nội dung không phù hợp trên website các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc rà soát nội dung không phù hợp trên website của cơ quan Nhà nước (.gov.vn).

Rà soát nội dung không phù hợp trên website các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh

Nhân viên VNPT Hà Tĩnh đảm bảo đường truyền phục vụ hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh.

Nhằm tăng cường, chủ động bảo đảm an toàn thông tin mạng, các hệ thống website tránh bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Sở TT&TT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị giao cán bộ chuyên trách CNTT, đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT của các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ website thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để phát hiện và xóa bỏ nội dung không phù hợp.

Đồng thời, có biện pháp xử lý triệt để, ngăn chặn không để tái diễn tình trạng website bị cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung không phù hợp; thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 972/CATTT-NCSC để xử lý.

Trường hợp đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách CNTT cần bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện và liên hệ Thường trực Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để được hỗ trợ.

Cùng đó, cần tăng cường giám sát và sẵn sàng các phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị cài cắm, khai thác, tấn công mạng.

Báo cáo thông tin kết quả rà soát, xử lý và cập nhật danh sách đầu mối tiếp nhận cảnh báo về Thường trực Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng và Đơn vị chuyên trách về đảm bảo kỹ thuật ATTT mạng của tỉnh (Trung tâm CNTT và Truyền thông) trước ngày 26/6/2023. Cán bộ tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông; điện thoại: 0914.237.788, email: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast