Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đợt tập huấn nhằm giúp đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nâng cao hiểu biết, áp dụng vào việc tham mưu ban hành các chính sách của địa phương; tiếp tục giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp công dân...

Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

Sáng 14/5, HĐND thị xã Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho 270 đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian 2 ngày (14-15/5), các đại biểu HĐND sẽ được giảng viên là các đại biểu đã tham gia hoạt động HĐND nhiều khóa, giàu kinh nghiệm truyền đạt 5 chuyên đề quan trọng.

Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Trần Xuân Phượng khai mạc lớp huấn.

Các chuyên đề được tập huấn gồm: công tác thẩm tra của HĐND (thẩm tra của thường trực, các ban HĐND về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND); kỹ năng ra quyết định của HĐND; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám sát của HĐND; kỹ năng thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND, phiên họp của thường trực HĐND; quyền hạn, trách nhiệm của tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện, xã.

Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

Nguyên Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu truyền đạt một số nội dung đề tại lớp tập huấn.

Kết thúc mỗi chuyên đề, các đại biểu tham dự tập huấn sẽ được trao đổi thẳng thắn về một số nội dung còn vướng mắc trong kỹ năng hoạt động thường gặp của đại biểu HĐND các cấp và sẽ được các giảng viên trao đổi lại, bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức mới hữu ích.

Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đây là dịp để đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh nâng cao hiểu biết, áp dụng vào việc tham mưu ban hành các chính sách của địa phương; tiếp tục giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast