Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm, tập trung thực hiện những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chiều 2/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BTV Tỉnh ủy tiếp tục họp nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tham dự.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Trong chiều nay, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung gồm: Đề án và cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh; Đề án “Huy động nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng trở thành thành phố vào năm 2025”;

Nghị quyết thông qua Đề án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại KKT Vũng Áng”; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cụ thể, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 gồm: đánh giá thực hiện chính sách giai đoạn 2017 – 2020; xác định quan điểm, định hướng giai đoạn 2022 - 2025, phạm vi và phương án xây dựng chính sách...

Nghị quyết xác định mục tiêu: Cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/năm; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, liên kết vùng thuận lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ số; tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Về Nghị quyết thông qua Đề án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng”, đề án hướng đến mục tiêu chung là thực hiện hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân tại địa bàn xã Kỳ Lợi và phường Kỳ Thịnh để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực.

Đề án và cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh tập trung đánh giá hiện trạng phát triển KT-XH, rà soát các số liệu, mức độ đạt được so với tiêu chuẩn thành phố trực thuộc tỉnh, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện phát triển KT-XH, hạ tầng đô thị, đồng thời đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu xây dựng TX Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng trở thành thành phố vào năm 2025.

Mục tiêu chung là phát huy các tiềm năng, lợi thế để cùng với Khu kinh tếVũng Áng, xây dựng TX Kỳ Anh phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, dịch vụ; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Về đề án và cơ chế chính sách tạo nguồn lực phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh cũng tập trung đánh giá tình hình phát triển KT-XH; phân tích các khó khăn, thách thức, tồn tại, từ đó, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp; đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo nguồn lực phát triển TX Hồng Lĩnh.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân: Cần tập trung nguồn lực phát triển TX Kỳ Anh xứng tầm là một trong ba đô thị của tỉnh.

Dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025 gồm 4 chương, 18 điều. Trong đó, các chính sách, cơ chế hỗ trợ gồm: chính sách, cơ chế chung; chính sách, cơ chế đối với các xã chưa đạt chuẩn; cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các nghị quyết, đề án và tầm quan trọng của việc ban hành các nghị quyết nhằm phát triển KT-XH, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Cần phân bổ nguồn lực phù hợp cho các địa phương.

Các đại biểu cho rằng, cần tập trung cho các nội dung như: giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; phân bổ nguồn lực phù hợp cho các địa phương; các cơ chế phát triển nông nghiệp, nông thôn phải phù hợp thực tiễn...

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

UBND tỉnh đã tính toán rất kỹ trong xây dựng đề án phát triển TX Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Tuy nhiên, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ xem xét cân đối lại. Về đề án hỗ trợ, bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH cũng được xây dựng phương án chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải
Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đề nghị UBND tỉnh cân đối lại tổng thể nguồn ngân sách và nguồn lực cho TX Kỳ Anh và Hồng Lĩnh. Cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn cần tập trung những mảng, lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phải là lợi thế của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm, tập trung thực hiện những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, trên cơ sở đề xuất của TX Kỳ Anh, đề nghị UBND tỉnh xem xét, cân đối tăng thêm nguồn lực phát triển TX Kỳ Anh.

Tập trung thực hiện các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

TX Kỳ Anh cần chú trọng về an ninh trật tự, quản lý quy hoạch, quan tâm trồng cây xanh; huy động nguồn lực từ các tập đoàn, doanh nghiệp.

Đối với TX Hồng Lĩnh, bên cạnh cơ chế chính sách của tỉnh, địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; phát triển du lịch, dịch vụ.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu cách thức thực hiện của một số khu công nghiệp để tạo quỹ đất sạch; chú ý bố trí khu tái định cư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án. Các phần việc tại TX Kỳ Anh cần bố trí, phân công hợp lý cho các cơ quan để triển khai kịp thời, đồng bộ.

Về cơ chế xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lưu ý tiêu chí tỷ lệ người dân sử dụng nước máy; quan tâm xây dựng đường liên xã, liên thôn; rà soát lại các cơ chế không còn phù hợp.

Về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, cần rà soát, bãi bỏ những cơ chế không còn phù hợp; quan tâm chuyển đổi số; phát triển làng nghề truyền thống và các sản phẩm chủ lực; đầu tư cho khoa học công nghệ trong việc triển khai các mô hình sản xuất.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast