Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, diễn ra chiều nay (18/12).

Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nguyễn Văn Cường cùng chủ trì hội nghị.

Năm 2018, ở Hà Tĩnh phải thi hành 4.967 việc (tăng 8% so với năm 2017), trong đó có 4.175 việc có điều kiện thi hành (chiếm 85,1%). Đến nay, đã thi hành xong 3.882 việc (tăng 246 việc so với năm trước), đạt tỷ lệ 93%, tăng 19,5% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, xếp thứ 10 toàn quốc.

Về tiền, tổng số tiền phải thi hành án trong năm là 459,9 tỷ đồng, trong đó có 73,5 tỷ đồng có điều kiện để thi hành. Đến thời điểm này, THADS đã thi hành được 52,9 tỷ đồng vượt 39% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, xếp thứ 6 toàn quốc...

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên công tác THADS trên địa bàn vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: công tác tự kiểm tra việc tổ chức thi hành án, lập hồ sở thi hành án của các chấp hành viên chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, chấp hành viên cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm so với yêu cầu; một số chi cục trưởng chưa nhận thức tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS, UBND cùng cấp trong việc thực hiện công tác THADS trên địa bàn; một số vụ việc phức tạp, tồn đọng do bản án có sai sót...

Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

Chủ tịch UBND huện Hương Khê Lê Ngọc Huấn tham gia ý kiến tại hội nghị

Năm 2019, ngành THADS sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật về THADS, thi hành án hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác THADS năm 2019 và 22 giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của Cục THDSA tỉnh; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị...

Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh

Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

... và trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cũng như kết quả thực hiện công tác thi hành các bản án dân sự của ngành THADS và các thành viên trong Ban Chỉ đạo THADS các cấp, góp phần quan trọng trọng việc đảm bảo ANTT, củng cố niềm tiên trong nhân dân và thực thi công lý trên địa bàn.

Tập trung xác minh, phân loại việc để thi hành án ở Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành THADS và các lực lượng có liên quan phát huy kết quả của năm 2018, bám sát kế hoạch 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần tập trung xác minh, phân loại các loại việc, tiền để thi hành án đạt, vượt chỉ tiêu được giao; tiếp tục đôn đốc, theo dõi các bản án của tòa đã tuyên.

Ban Chỉ đạo THADS các cấp cũng cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác THADS, nhất là các vụ trọng án, các vụ á phức tạp để tập trung xử lý; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt các nội dung giữa các bên đã ký kết trong chương trình phối hợp hàng năm; tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast