Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

(Baohatinh.vn) - Kể từ khi có hiệu lực (ngày 1/7/2006), Luật Thanh niên đã từng bước đi vào đời sống thanh niên ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) và góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh niên, vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Ngày 14/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về việc thực hiện Luật Thanh niên.

Luật Thanh niên cũng đã giúp công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống thực hiện thường xuyên hơn; công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm tốt hơn; hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường; thanh niên khối trường học ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà - Lê Thị Phương Thủy: Mặc dù các nội dung trong Luật Thanh niên đã được quán triệt nghiêm túc, từng bước đi vào cuộc sống nhưng việc làm cho thanh niên trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn...

Trong quá trình đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, Thạch Hà đã lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và từng giai đoạn để tạo điều kiện cho cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện và những chính sách riêng của địa phương nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Bí Thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn đánh giá cao việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên cũng như hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn Thạch Hà trong thời gian qua...

Các nội dung, quy định của Luật Thanh niên đã từng bước được cụ thể hóa, chấp hành nghiêm túc, nhất là: tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ cấp bách khác; làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, ưu đãi những thanh niên tài năng; có nhiều chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và từ 16-18 tuổi; chăm lo đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, nâng cai đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Phó Ban VHXH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Trong thời gian tới Thạch Hà cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, việc thi hành Luật Thanh niên ở Thạch Hà hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: việc tuyên truyền mới dừng lại ở từng thời điểm, một số nơi chưa sâu, hình thức; các giải pháp và lộ trình thực hiện luật còn chung chung; chưa có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc triển khai, thực hiện...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Bí thư huyện Đoàn Thạch Hà Dương Anh Dũng: Thời gian qua, huyện Thạch Hà nói chung, huyện Đoàn nói riêng đã ban hành được một số chính sách để quan tâm đến thanh niên, đoàn viên và đã góp phần tạo được những chuyển biến tích cực...

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ trì và các thành viên đoàn giám sát đều ghi nhận những kết quả và sự nỗ lực của Thạch Hà trong việc triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình quán triệt các nội dung trong Luật Thanh niên thì ở Thạch Hà vẫn còn những tồn tại, vướng mắc nhất định, như: Luật Thanh niên chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chiều sâu; vốn, việc làm cho thanh niên còn nhiều khó khăn, hạn chế; công tác quản lý thanh niên còn thiếu chặt chẽ; chính sách thu hút thanh niên, cán bộ Đoàn chưa được quan tâm đúng mức... Vì vậy, các cấp, ngành cần quan tâm tháo gỡ, có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để luật đi vào cuộc sống tốt hơn.

Đọc thêm

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đánh dấu bước mở đầu có tính quyết định cho sự sụp đổ hệ thống thực dân trên quy mô toàn cầu, góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới; đồng thời khẳng định tính tất thắng của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Lần đầu tiên tất cả các nước lớn đã phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Infographic] Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.