Tham mưu hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

DSC_7022 copy.jpg
Các đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Văn Trọng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng cùng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tiếp tục được hoàn thiện.

Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

DSC_7027 copy.jpg
Đại biểu dự hội nghị điểm cầu Hà Tĩnh.

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung hoàn thành kiểm tra, thanh tra gói thầu, dự án do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế thực hiện; rà soát và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

DSC_7032 copy.jpg
Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong cả nước.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận những kết quả đạt được; phân tích một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Theo đó, UBKT các cấp tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng thực tiễn;

Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

ong-tran-cam-tu-phat-bieu-tai-hoi-nghi-f81cdaadccaa4822a4e03d1985af3d5b.jpg
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú. Ảnh: VNN.VN

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định một cách nghiêm túc, thận trọng; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm...; thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.