Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, đại biểu đã thảo luận, thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cùng dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thái Ngọc Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đọc danh sách 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Theo đó, trên cơ sở hiệp thương lần nhất; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh cho rằng, các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo quy trình, luật định.

Từ ngày 25/2/2021 đến ngày 11/3/2021 đã có 118/123 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (có 1 đơn vị không giới thiệu được người và 3 đơn vị giới thiệu không đủ người theo thông báo phân bổ).

Đa số các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã bám sát hướng dẫn và thông báo phân bổ, đảm bảo thực hiện giới thiệu người ứng cử theo cơ cấu, thành phần và cơ cấu kết hợp.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Luật sư Phan Duy Phong - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh: Danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có tỷ lệ nữ và tỷ lệ trẻ rất phù hợp, đây là lực lượng được cử tri rất quan tâm.

Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và được cử tri tín nhiệm cao. Hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đều biểu quyết thể hiện tín nhiệm bằng hình thức giơ tay đối với từng người được giới thiệu; 118/118 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Qua nghe báo cáo, tôi thấy cơ cấu thành phần các khối và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của những người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đảm bảo; đặc biệt tỷ lệ nữ đạt 37,3%, đảm bảo yêu cầu tối thiểu tỷ lệ nữ 35%.

Về cơ cấu thành phần, khối cơ quan Đảng cấp tỉnh: 12 người; khối chuyên trách HĐND tỉnh: 16 người; khối lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn: 19 người; khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể: 14 người; Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 2 người; khối các ngành dọc trực thuộc Trung ương: 10 người; khối các đơn vị sự nghiệp: 6 người; khối cấp huyện: 26 người; khối cơ sở: 5 người; tôn giáo: 2 người; kinh tế trọng điểm: 2 người; khối doanh nghiệp và hợp tác xã: 5 người.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông bày tỏ sự phấn khởi khi tỷ lệ ứng viên trẻ được giới thiệu là 22,7%.

Trong số đó có 44 người là nữ (chiếm 37,3%); trẻ tuổi 27 người (chiếm 22,9%); ngoài Đảng 9 người (chiếm 7,6%).

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; kết quả giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thảo luận, thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 118 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 118 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử; thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast