Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ Hà Linh xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực trị giá 125 triệu đồng hỗ trợ xã Hà Linh (Hương Khê) xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ Hà Linh xây dựng nông thôn mới

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trao tặng công trình thanh niên “Không gian đọc sách, sinh hoạt và tương tác đội” trị giá 25 triệu đồng cho Trường Tiểu học Hà Linh, ngày 8/5 vừa qua.

Chung sức hỗ trợ xã Hà Linh xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động 125 triệu đồng hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí NTM: Trồng mới 150 cây sao đen; hỗ trợ xây dựng 12 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; hỗ trợ ra mắt 1 vườn ươm thanh niên quy mô 5.000 bịch cây giống; trao tặng công trình thanh niên “Không gian đọc sách, sinh hoạt và tương tác Đội”; tặng 20 túi thuốc an sinh hỗ trợ F0 điều trị tại nhà; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách; huy động 200 đoàn viên thanh niên ra quân phát quang hành lang giao thông...

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ Hà Linh xây dựng nông thôn mới

Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng xã Hà Linh mô hình xử lý nước thải sinh hoạt.

Mới đây, theo Quyết định số 834-QĐ/UBND, ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng NTM, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục được giao hỗ trợ thôn 2, xã Hà Linh.

Theo đó, đơn vị đã tiến hành khảo sát và làm việc với thôn, xã về triển khai các hoạt động hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng NTM. Hiện nay, Tỉnh đoàn đang cùng xã Hà Linh và thôn 2 xây dựng nội dung, kế hoạch công việc cụ thể năm 2022, lựa chọn các nội dung trọng tâm nhằm đảm bảo công tác đỡ đầu hiệu quả, thiết thực.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ Hà Linh xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam (ngoài cùng bên trái) khảo sát và làm việc với thôn 2, xã Hà Linh về triển khai các hoạt động hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng NTM sáng 10/5.

Trong đó, Tỉnh đoàn sẽ thành lập Đội tri thức trẻ tình nguyện là đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh hỗ trợ rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; điều động lực lượng hỗ trợ ngày công tham gia các công trình, phần việc trên địa bàn thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế thanh niên; lắp đặt hệ thống pano, áp phích, đường điện thắp sáng đường quê...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Với trách nhiệm là đơn vị hỗ trợ, đỡ đầu, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cam kết đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ địa phương thực hiện, hoàn thành các tiêu chí NTM chưa đạt, trên tinh thần nỗ lực, chủ động từ phía cơ sở. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, liên đoàn cán bộ thôn 2 cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, địa phương cần xây dựng khung kế hoạch cụ thể, chủ động thực hiện những phần việc trong khả năng của mình; rà soát cụ thể những nội dung khó để sớm tham mưu đề xuất huyện, tỉnh cùng tháo gỡ”.

Hiện tại, thôn 2, xã Hà Linh mới chỉ đạt 2/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước và các quy định khác của tổ chức. 8 tiêu chí chưa đạt gồm: nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào xanh; điện; giao thông; nhà văn hoá và khu thể thao; văn hoá, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast