Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, hệ thống tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, hệ thống tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền kết quả các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII…

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Đồng báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú thông qua các diễn đàn, hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị trực tuyến…

Công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai tích cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước phát huy hiệu quả.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm: "Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh".

Hoạt động báo chí được quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyên truyền năm 2021 được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, tạo sức lan tỏa lớn, kịp thời định hướng thông tin, khắc phục tình trạng nhiễu thông tin. Qua đó, giúp đảng viên nắm bắt đầy đủ, hiểu đúng bản chất các sự việc, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Toàn tỉnh đã tổ chức được 734 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 74.863 học viên tham gia. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với văn phòng cấp ủy, các ban, sở, ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, tin học… cho các đối tượng được cấp uỷ giao đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian quy định.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thuyết: "Cần đổi mới công tác tuyên truyền cả về hình thức và nội dung, đặc biệt là tuyên truyền miệng làm cho Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến về cấp tỉnh, 5 Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp (3) và trực tuyến (2) tới các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được 148 hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến, với hơn 1.400 lượt người nghe, xuất bản trên 6.750 cuốn bản tin. Chất lượng các hội nghị báo cáo viên đã có nhiều đổi mới theo hướng cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền; nắm bắt dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hương Khê Hoàng Quốc Nhã: "Các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị cần xác định đúng vị trí và vai trò công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình hiện nay để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc thật sự".

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị ban tuyên giáo các cấp và đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là các đột phá chiến lược trong nghị quyết; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề toàn khóa.

Ban tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người giải quyết việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Chuẩn bị tết Nguyên đán Nhâm Dần, ban tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch; phối hợp với mặt trận các cấp để chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội nghị cũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh về thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho Phó Bí thư huyện đoàn Hương Khê Dương Hạnh Đạt, đạt giải Ba trong hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khu vực II năm 2021.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Minh Phương trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm 2021.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2021.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast