TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

(Baohatinh.vn) - Đến nay, qua rà soát, đánh giá, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã đạt 49/59 tiêu chí đô thị loại III với 70,5 điểm.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Sáng 19/11, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ thị xã (khóa VI) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020; sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ThU ngày 20/4/2017 của BCH Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, đến nay, TX Hồng Lĩnh đã hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung và quy hoạch phân khu các phường (100% các tuyến đường từ 11,5m trở lên đã được cắm mốc); xã Thuận Lộc đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện hoàn thành 14 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng các khu dân cư trên địa bàn với diện tích 31,27ha.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ thị xã (khóa VI) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.

Thực hiện chỉnh trang đô thị, đến nay, toàn thị xã đã triển khai 267 công trình, với tổng dự toán kinh phí 229 tỷ đồng; thực hiện 57 công trình kết cấu hạ tầng đô thị từ nguồn vốn đầu tư công với tổng kinh phí đã thực hiện 710,1 tỷ đồng; xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 29 công trình trường học với tổng mức đầu tư 152,9 tỷ đồng.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Dự án Nhà máy Bia Nghệ Tĩnh tại Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 đang gấp rút hoàn thiện.

Trong 5 năm qua, TX Hồng Lĩnh đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật 8 khu dân cư với trên 20ha; trồng được trên 4.500 cây xanh các loại (đến nay, đất cây xanh công cộng khu vực nội thành nội thị đạt 4m2/người); xây dựng 3 khu không gian đô thị công cộng: hồ điều hòa Bắc Hồng, tiểu công viên hồ điều hòa Bình Lạng và Khu di tích danh thắng Chùa Hang; xây dựng 16 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đi vào hoạt động đã thu hút gần 2.500 lao động trên địa bàn và địa phương lân cận.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, địa phương đã thu hút 31 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.702 tỷ đồng, trong đó 21 dự án đã đi vào hoạt động, số vốn đã thực hiện 1.282 tỷ đồng, có một số dự án lớn về sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động như: Công ty dệt may Haivina, Nhà máy sản xuất sợi bông, Nhà máy bia Nghệ Tĩnh… Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2017 - 2020 đạt 3.371 tỷ đồng.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thị xã (khóa VI) về lãnh đạo, xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đến nay, qua rà soát, đánh giá kết quả, thị xã đã đạt 49/59 tiêu chí đô thị loại III với 70,5 điểm, gồm 37 tiêu chí đạt và tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng thêm 12 tiêu chí đạt (tăng 16,25 điểm so với thời điểm phê duyệt tháng 1/2017).

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Đại biểu dự hội nghị

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 05-NQ/ThU ngày 20/4/2017 của BCH Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo, nhận thức về vai trò, vị trí của việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong sự phát triển KT-XH của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến tích cực.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu ở các phường, xã trên địa bàn thị xã.

Xây dựng thiết chế văn hóa được quan tâm; nếp sống văn hóa - văn minh ngày càng thể hiện rõ nét; phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng kết cấu hạ tầng, văn hoá, văn nghệ TDTT được nhân dân hưởng ứng tích cực; các đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thị xã giàu đẹp văn minh.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Ông Nguyễn Đình Thiêm, TDP 3, phường Đậu Liêu: Đề nghị UBND tỉnh, TX Hồng Lĩnh tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để xây dựng chỉnh trang đô thị.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, TX Hồng Lĩnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình hành động; kế hoạch tổ chức thực hiện.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh và thị xã về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đô thị loại III, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch...

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 05-NQ/ThU và các đề án, kế hoạch của các các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, phường, xã về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thực hiện tốt các phong trào...

Cũng tại hội nghị, TX Hồng Lĩnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã (2/3/1992 - 2/3/2022).

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã (2/3/1992 – 2/3/2022).

Theo đó, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa TX Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng phía Bắc của tỉnh, trở thành đô thị loại III vào năm 2025 theo kế hoạch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 16 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ thị xã (khóa VI) và 22 gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng và chỉnh trang đô thị TX Hồng Lĩnh giai đoạn 2016 - 2021; tặng giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thị xã (khóa VI).

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải...

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

... và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

TX Hồng Lĩnh tạo chuyển biến trong phong trào xây dựng văn minh đô thị

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast