TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tái đắc cử chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu bầu đạt 100%.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 19/6, Chi bộ TDP 2, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được TX Kỳ Anh chọn làm đại hội điểm cho khối nông thôn trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Chi bộ tổ dân phố (TDP) 2 có 82 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ 2019-2022, chi bộ và Nhân dân TDP 2 thực hiện nghị quyết đại hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới hoạt động của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành từ phường đến thị xã cùng với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chi bộ TDP 2 đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành tốt 17/17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã đề ra.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Bí thư Chi bộ TDP 2 Nguyễn Quang Tuấn báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, chi ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy chế sinh hoạt và hoạt động theo Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022, duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Qua kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy bước đầu đã chuyển biến một cách tích cực, các cuộc sinh hoạt đạt chất lượng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia đầy đủ đạt từ 88-95%, chi ủy đã chú trọng vào các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức 5 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tập trung sự lãnh đạo, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá; các tổ đảng đã chú trọng phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, 52 đảng viên sinh hoạt thường xuyên đều phân công nhiệm vụ cụ thể và hợp lý.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Toàn cảnh đại hội.

Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) 3 năm liền 2019, 2020, 2021. Qua bình xét phân loại hằng năm, nhiều tập thể, cá nhân trong chi bộ và TDP được cấp trên khen thưởng; trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xét và đề nghị cấp trên trao tặng huy hiệu Đảng cho 44 đồng chí.

Công tác xây dựng thiết chế cơ sở được quan tâm thực hiện. TDP đã huy động Nhân dân đóng góp, ủng hộ kinh phí trên 710 triệu đồng xây dựng mới 135m đường bê tông, 125m đường phục hồi thảm nhựa...; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp gần 245 triệu đồng xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất và chào mừng Đại hội chi bộ, bầu Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngoài ra, trong năm 2020, 2021, TDP 2 đã hoàn chỉnh tuyến đường văn minh đô thị Nguyễn Trọng Bình và nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng mới công trình vệ sinh với kinh phí 405 triệu đồng...

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đảng viên trong chi bộ tham gia đại hội.

Trong nhiệm kỳ, chi bộ cũng đã bồi dưỡng và giới thiệu 5 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 1 đảng viên và đang hoàn chỉnh hồ sơ 1 quần chúng ưu tú, đề nghị kết nạp trong quý 2/2022.

Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đi vào chiều sâu, thực chất.

Hằng năm, tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, gia đình thể thao, đánh giá đúng thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa TDP tăng đều qua các năm: Năm 2019 đạt 91,7%; năm 2020 đạt 92%; năm 2021 đạt 93%. Công tác chính sách xã hội, khuyến học, công tác y tế, dân số được quan tâm thực hiện có hiệu quả...

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ TDP 2 xác định phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, sức mạnh và nguồn lực, xây dựng TDP phát triển, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, TDP văn hóa tiêu biểu.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025

  • Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 100% đoàn thể xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  • TDP vững mạnh toàn diện và giữ vững danh hiệu TDP văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu.
  • Mỗi năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên
  • Sản xuất nông nghiệp: gieo cấy hết diện tích 11,8 ha, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha. Phát triển đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng đạt 100%.
  • Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm...
TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH chi bộ khoá mới.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ TDP 2 nhiệm kỳ 2022-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp Bí thư chi bộ tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Lãnh đạo TX Kỳ Anh, lãnh đạo phường Hưng Trí tặng hoa chúc mừng BCH khoá mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast