Vietcombank tuyển dụng 14 nhân sự cho Chi nhánh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vietcombank thông báo tuyển dụng 8 cán bộ khách hàng và 6 kế toán/giao dịch viên cho Chi nhánh Hà Tĩnh. Hình thức nhận hồ sơ: trực tuyến.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÁN BỘ NGHIỆP VỤ CHO CHI NHÁNH HÀ TĨNH – ĐỢT IV/2022

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ cho Chi nhánh Hà Tĩnh với các thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 cán bộ khách hàng và 6 kế toán/giao dịch viên cụ thể như sau:

- 4 nhân sự làm việc tại PGD Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh gồm 2 cán bộ khách hàng; 2 giao dịch viên, ưu tiên người tại địa bàn huyện Hương Sơn.

- 3 nhân sự làm việc tại PGD Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 cán bộ khách hàng; 2 giao dịch viên, ưu tiên người tại địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh.

- 7 nhân sự làm việc tại các phòng Trụ sở Chi nhánh tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm 5 cán bộ khách hàng, 1 giao dịch viên, 1 cán bộ quản lý nợ.

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ trực tuyến: Từ ngày 17/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, để đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

- 2 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn).

III. Lưu ý:

- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

- Thí sinh cần đính kèm tài liệu chứng minh, trường hợp không có căn cứ đánh giá thì Vietcombank có quyền loại hồ sơ.

- Thí sinh chỉ nộp vào 1 vị trí tại 1 Chi nhánh tại đợt tuyển dụng tập trung (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 2 Chi nhánh, Vietcombank được quyền loại hồ sơ thí sinh khỏi đợt tuyển dụng này).

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

- Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị và khai báo hồ sơ bằng tiếng Việt;

- Thời gian thi dự kiến: Tháng 6/2022;

IV. Mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng và thực hiện nộp hồ sơ:

Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn tại trang tuyển dụng của Vietcombank https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn ứng tuyển theo những liên kết này https://tuyendung.vietcombank.com.vn/content/TuyenCN_taptrung_VN/?locale=vi_VN hoặc tìm kiếm theo cấu trúc từ khóa: "Tên chi nhánh" hoặc/và "Vị trí công việc", để tiến hành nộp hồ sơ. Ứng viên cần khai báo các thông tin bắt buộc và đính kèm bản scan của hồ sơ chứng minh khả năng đáp ứng đối với tiêu chuẩn tuyển dụng để thuận tiện cho việc rà soát, đánh giá hồ sơ.

Vietcombank tuyển dụng 14 nhân sự cho Chi nhánh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC

Phan Viết Phong

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast