(Baohatinh.vn) - Ngày 12/7, Huyện ủy Nghi Xuân và Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Ngày 12/7, Huyện ủy Nghi Xuân và Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức sáng 12/7 cho thấy, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong việc phòng chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Nghi Xuân luôn chú trong bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ đảng viên, nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đương lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng dự.

Bên cạnh đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo sâu sát đúng đối tượng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt chú trọng.

Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng và các đảng viên.

Các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ từ huyện đến cơ sở được triển khai nghiêm túc.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Bí thư huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh: "Thời gian tới, Huyện ủy Nghi Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện."

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng ở Nghi Xuân thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương có thời điểm thiếu quyết liệt; chưa chú trọng nội dung công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng đã nêu những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ thôn, xóm ở các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần thế Dũng đánh giá cao báo cáo tổng kết của Huyện ủy Nghi Xuân đã bám sát nội dung và đề cương; các ý kiến tham luận nêu rõ được những tồn tại, hạn chế ở địa phương mình.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Tuy nhiên, cần phân tích thêm các giải pháp trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Huyện Nghi Xuân đã rất thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thành công này có rất nhiều bài học kinh nghiêm được rút ra về công tác tuyên truyền, công tác dân vận, đặc biệt là cần nêu gương vai trò của những người điển hình tiên tiến. Thực thế cho thấy ở đâu người đứng đầu làm gương tốt, phong trào ở địa phương đó rất mạnh.

* Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức vào sáng 12/7, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà yêu cầu cần tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kỳ Anh cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để kịp thời nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Theo đó, 38/38 tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn Đảng bộ kết nạp 702 đảng viên, đạt 87,7 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã kiểm tra 283 tổ chức đảng và 114 đảng viên; giám sát 246 tổ chức đảng và 156 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 7/7 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm và phải thi hành kỷ luật; 19/19 đảng viên vi phạm; phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên.

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Hoàng Trọng Lý: Thời gian dành cho xây dựng Đảng chưa nhiều, các đề xuất về công tác xây dựng Đảng vẫn còn khiêm tốn...

Trong công tác thi hành điều lệ Đảng, quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại các tổ chức Đảng. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã quan tâm việc bảo đảm thực hiện quyền của đảng viên theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và hệ thống chính trị...

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Khang Nguyễn Đình Hoán: Tăng cường xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung vào các vấn đề chính như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới công tác dân vận tại địa bàn…

Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia: Đề nghị các địa phương, đơn vị hoàn thiện các nội dung đánh giá, tổng kết, đi sâu phân tích các mặt hạn chế, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

 • Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên
  Tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

  Sáng 7/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 lần thứ 15 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”, tôn vinh 19 tập thể, cá nhân xuất sắc, đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc, đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên
  Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo Bác ở Vũ Quang

  Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác", huyện Vũ Quang đã vào cuộc nghiêm túc, nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, cách làm hay, việc làm ý nghĩa...

 • Còn khó khăn trong quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương về nêu gương

  Vấn đề nêu gương, noi gương đã trở thành truyền thống và phương thức lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh là tiêu biểu. Người là tấm gương sống để cho toàn Đảng, toàn dân noi theo, quy tụ được mọi lực lượng, đoàn kết được toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức để giành thắng lợi.

Hoài Nam - Thu Trang


Hoài Nam - Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]