Cập nhật: 23:25 09/09/2023 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh vinh dự có 2 tập thể, 8 tác giả, nhóm tác giả được trao giải thưởng vì thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Hà Tĩnh vinh dự có 2 tập thể, 8 tác giả, nhóm tác giả được trao giải thưởng vì thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Đại biểu dự buổi lễ.

Tối 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Tham dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 được tổ chức trong bối cảnh nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Giải thưởng thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Với sự đa dạng về thể loại, tìm tòi trong đề tài và cách thể hiện, các tác phẩm đã góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi mặt của đời sống, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao giải đặc biệt cho đại diện nhóm tác giả Hội Di sản văn hóa Việt Nam với tác phẩm Bức tranh tròn Panorama, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (chất liệu Acrylic)

Từ hơn 1.292 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 284 tác phẩm, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để trao thưởng gồm: 1 giải đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải khuyến khích; 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá đủ điều kiện khen thưởng (35 tập thể, 11 cá nhân).

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả đạt giải, trong đó có tác giả Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh) - đứng thứ 3 từ trái sang với bộ ảnh “Tự hào lắm Việt Nam ơi”.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy và Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Nguyễn Viết Trường (thứ 3, thứ 4 từ trái sang) và các tập thể nhận giải lĩnh vực quảng bá.

Trong đó Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH Hà Tĩnh được trao giải tập thể; Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban được trao giải cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm “Tự hào lắm Việt Nam ơi”, thể loại ảnh bộ, của tác giả Nguyễn Thanh Hải (hội viên Hội Nhiếp ảnh) được nhận giải A.

Ngoài ra, Hà Tĩnh có 1 tác phẩm đạt giải B, 2 tác phẩm đạt giải C, 3 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Cụ thể: Tác phẩm báo chí “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”, nhóm tác giả: Dương Phương, Tuấn Anh, Từ Hải, Hoàng Sơn, Minh Chiến - Đài PT&TH tỉnh đạt giải B thể loại truyền hình;

Tác phẩm “Tôi học Bác mỗi ngày, vui nhất là khi được cống hiến”, tác giả Vũ Huyền (Vũ Viễn) - Báo Hà Tĩnh, thể loại báo điện tử giải C;

Tác phẩm: “Nước non ơn Người trong lời mẹ ru”, tác giả Ngọc Thịnh (TP Hà Tĩnh), chuyên ngành âm nhạc đạt giải C;

Các tác phẩm: “Trưa muộn trên bến cảng”, tác giả Đặng Thiện Chân, tranh Acrylic; “Hà Tĩnh nhớ ơn Người”, tác giả Quốc Dũng (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh), chuyên ngành âm nhạc; “Nét đẹp bệnh viện”, tác giả Đậu Thanh Bình, chuyên ngành nhiếp ảnh đạt giải khuyến khích.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban (thứ 3 từ trái sang) được trao giải cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Qua đó phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đã tâm huyết, trách nhiệm và có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân, cũng như trực tiếp tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2023 - 2025; góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm ảnh bộ của tác giả Nguyễn Thanh Hải đạt giải A.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm ảnh của tác giả Đậu Thanh Bình đạt giải khuyến khích.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm mỹ thuật của tác giả Đặng Thiện Chân đạt giải khuyến khích.

Hà Trung - Thanh Hải


Hà Trung - Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]