(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đặt ra trong thông báo kết luận cuộc họp vừa đây.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đặt ra trong thông báo kết luận cuộc họp vừa đây.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Việc triển khai thực hiện 13 chương trình trọng tâm theo Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đạt một số kết quả bước đầu, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Ngày 28/4/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị thời gian qua; triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến các đại biểu dự họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận:

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao nhưng cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 42-CT/TU. Việc triển khai thực hiện 13 chương trình trọng tâm theo Chỉ thị số 42-CT/TU đạt một số kết quả bước đầu, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Tuy vậy, vẫn còn nhiều nội dung triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra. Ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu vẫn do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tìm tòi các cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do số lượng người từ nước ngoài về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn nhiều. Do đó, các cấp, các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng, tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “sống chung với dịch”, kiểm soát, chủ động thích ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã nỗ lực duy trì sản xuất và tiếp tục vươn lên

Đặc biệt, phải tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua;

Trong đó, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU, các địa phương, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điều chỉnh thời gian sơ kết thi đua đợt 1 vào cuối tháng 6/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 64/CTr/UBND, ngày 10/3/2020 về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU đảm bảo hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2020; xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể từng công trình, tập trung tháo gỡ tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Trong điều kiện khó khăn nhưng sản xuất vụ xuân vẫn cho kết quả khả quan

Phát huy lợi thế của lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ khuyến khích phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân; chủ động triển khai ngay kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; những địa phương chưa đạt chuẩn cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đặc biệt các tiêu chí về phát triển kinh tế, môi trường, hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng; giải quyết kịp thời các thủ tục, dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư theo đúng kế hoạch, đặc biệt đối với những công trình, dự án đăng ký chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhân rộng các mô hình thi đua “Dân vận khéo”; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các gương điển hình, tạo lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng

Ngày càng có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên Hà Tĩnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TU. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phục vụ tốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Xử lý theo quy định đối với những tổ chức, cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm trong triển khai thực hiện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị.

Các đồng chí Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thành viên thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TU.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban chỉ đạo.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]