(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc, Báo Hà Tĩnh và 19 cơ quan báo chí trong cả nước đã được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc, Báo Hà Tĩnh và 19 cơ quan báo chí trong cả nước đã được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Hà Nội. Ảnh Phương Hoa/TTXVN.

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện các sở, ngành liên quan.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo chí chủ động, kịp thời, tuyên truyền hiệu quả các lĩnh vực

Tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó 114 báo thực hiện hai loại hình, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 40.000 người, trong đó có 17.161 người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác thông tin trên báo chí đã chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Trong đó tuyên truyền hiệu quả một số nội dung trọng tâm lớn như: Đại hội XIII của Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú.

Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan báo chí đối ngoại chú trọng thông tin nổi bật thành quả toàn diện của đất nước năm 2021 nói chung, của đối ngoại nói riêng.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên báo chí; việc tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều đổi mới và chủ động. Các cơ quan báo chí đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí đã từng bước được khắc phục.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch đã cơ bản hoàn thành đối với các cơ quan báo chí tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương và 72 cơ quan báo nói, báo hình. Quá trình quy hoạch đã giảm 39 cơ quan báo thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức hội ở Trung ương và 31 cơ quan báo chí thuộc các địa phương (tỷ lệ giảm là 36%), không còn cơ quan báo thuộc tổ chức hội.

Năm 2021, các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật. Các cơ quan chuyên môn của Bộ TT&TT đã xử phạt vi phạm hành chính 20 cơ quan báo chí; 11 trường hợp vi phạm quy định thông tin điện tử; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí đối với 1 cơ quan báo chí và thu hồi thẻ nhà báo của 3 trường hợp do có sai phạm nghiêm trọng; tước quyền sử dụng giấy phép mạng xã hội và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với 3 trường hợp.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài. Khắc phục triệt để tình trạng giật tít không đúng bản chất, tạo sự nhầm lẫn cho độc giả....

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, những nhiệm vụ trọng tâm, sự kiện lớn trong thời gian tới mà báo chí cần tập trung tuyên truyền. Đại biểu cũng thảo luận giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý, định hướng của các cơ quan quản lý báo chí.

Phát huy sứ mệnh báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền năm qua, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã dấn thân tham gia tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị báo chí toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy chức năng, vai trò, bám sát các chỉ đạo, làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền hiệu quả, đa dạng các lĩnh vực, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên toàn dân tiếp tục chung sức cùng cuộc chiến chống dịch.

Trước thách thức, cạnh tranh thông tin của mạng xã hội, báo chí cần đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác, trung thực; tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí đảm bảo nghiêm túc, thực chất; tập trung thực hiện chuyển đổi số trong báo chí...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; phát huy chủ động, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc của thế lực thù địch; tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn báo chí tiếp tục làm tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa sứ mệnh báo chí cách mạng, báo chí đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Tập trung quan tâm công tác thông tin đối ngoại; truyền thông về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam... Các tác phẩm báo chí vừa tuyên dương, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt, vừa kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, lệch lạc trong xã hội.

Trước mắt, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp sớm chuẩn bị xây dựng đề án phát triển báo chí nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quản lý báo chí năm 2021; 20 tập thể có thành tích trong thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Báo Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 20 cơ quan báo chí đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng dịp này.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]