(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong quý 4/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động thiết thực, quyết liệt nhất, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/8/2020.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Công nhân Nhà máy bê tông Viết Hải hiệu chỉnh lại máy móc, thiết bị trước khi đi vào sản xuất.

Các chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vât chất và tinh thần của người dân.

Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường để mở rộng quy mô sản xuất và tham gia sản phẩm OCOP quốc gia; phấn đấu toàn tỉnh có 120 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Sản phẩm nhung hươu Chiến Sơn thuộc Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn là 1 trong 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao.

Tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thực chất, hiệu quả hơn, phấn đấu có thêm ít nhất 150 khu dân cư kiểu mẫu và 1.500 vườn mẫu đạt chuẩn.

Đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hoàn thành 435km đường giao thông nông thôn, 85km kênh mương nội đồng, 175km rãnh thoát nước. Các huyện, các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó có thêm ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu;

Các huyện Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước 30/6/2020; các huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước 31/8/2020; huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2020; thị xã Hồng Lĩnh đạt chuẩn đô thị loại III.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Đoàn viên thanh niên TX Kỳ Anh ra quân chỉnh trang vườn mẫu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại Kỳ Nam.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phát động phong trào ngày thứ bảy hằng tuần tổng dọn vệ sinh môi trường; thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh cho người, cây trồng, vật nuôi.

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với thái độ “chống dịch như chống giặc”. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với thái độ “chống dịch như chống giặc”.

Tuyên truyền để từng người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu, hiện đại nền hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp, gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chất lượng, thứ hạng các chỉ số cấp tỉnh (PCI, Par-Index, PAPI...).

Thực hiện nghiêm túc quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm “4 giảm”: giảm họp; giảm thành phần họp; giảm triệt để các cuộc họp hình thức; giảm lễ kỷ niệm, khởi công hình thức, lãng phí và “5 tăng”: tăng chất lượng chuẩn bị và tổ chức họp; tăng lồng ghép các cuộc họp của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tăng họp trực tuyến; tăng sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau các cuộc họp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phấn đấu thành lập thêm 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư; dồn sức giải quyết kịp thời thủ tục để khởi công các công trình dự án đã có chủ trương đầu tư; tích cực, chủ động xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư mới vào địa bàn.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Tiểu công viên cây xanh tại thị trấn Thạch Hà tạo nên kiến trúc đẹp mắt nơi cửa ngõ huyện

Phấn đấu mỗi đơn vị cấp xã đăng ký ít nhất 1 công trình; xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50 - 70 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách; mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký ít nhất 3 - 5 công trình; mỗi đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp đăng ký thực hiện 1 công trình.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch để khởi công 5 - 7 dự án trọng điểm quy mô cấp tỉnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức đợt ra quân truy quét, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp.

Chủ động làm tốt công tác ra quân huấn luyện và diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm Đại đội 20, Phòng Tham mưu tổ chức luyện bài võ thuật “Đánh bắt địch có vũ khí” chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là chương trình đổi mới giáo dục, đổi mới sách giáo khoa.

Quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo thuộc các đối tượng chính sách. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; từng cơ quan, đơn vị phát động phong trào đỡ đầu, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo để cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 3%.

Phát triển văn hóa, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo của người Hà Tĩnh. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phấn đấu trên 91% gia đình văn hóa, trên 92% thôn, tổ dân phố văn hóa, trên 60% cơ quan, đơn vị văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật “90 mùa xuân dâng Đảng” tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, diễn ra ngày 1/2/2020

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục luân chuyển cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng để bố trí làm cán bộ chủ trì các cấp; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền; không để lọt vào cấp ủy các cấp những người suy thoái, uy tín thấp, năng lực yếu kém.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên; khắc phục tình trạng thôn, xóm không có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vân chính quyền.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Mô hình Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng đang được nhân rộng ở huyện Kỳ Anh

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhân rộng phong trào thi đua “Dân vân khéo” trên các lĩnh vực; tổ chức tốt Hội thi “Dân vân khéo năm 2020” chào mừng đại hội Đảng các cấp, hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2020 của Trung ương và Chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương, Quy định số 890-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình các địa phương, đơn vị, nhất là địa bàn khó khăn. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội Đảng các cấp; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở.

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội; không vì tâp trung đại hội mà xem nhẹ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 để biểu dương, tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]