(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên, Hà Tĩnh có thí sinh đạt giải nhất tuần của Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Thí sinh Hà Tĩnh đầu tiên đạt giải nhất tuần Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh có thí sinh đạt giải nhất tuần của Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Anh Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994) - Bí thư Chi đoàn thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn là người mang lại vinh dự này.

Ở tuần thứ 14 (diễn ra từ ngày 25/11 - 2/12), anh Vĩnh đã tham gia 389 lượt thi, trả lời đúng 8/8 câu hỏi. Anh cũng là người trả lời câu hỏi trong thời gian sớm nhất và dự đoán chính xác số người trả lời đúng với 18.172 người.

Thí sinh Hà Tĩnh đầu tiên đạt giải nhất tuần Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Anh Nguyễn Hồng Vĩnh - người đạt giải nhất tuần 14.

Anh Vĩnh chia sẻ: “Tôi tham gia cuộc thi từ tuần thi thứ 2, tuần nào cũng trả lời đúng câu hỏi. Tuy nhiên, do dự đoán lệch số người trả lời đúng như mình nên chưa tuần nào đạt giải. Rất may mắn cho tôi, ở tuần thi này tôi đã nhanh tay trả lời đúng sớm và có con số dự đoán chính xác. Cuộc thi chỉ còn 4 tuần nữa là kết thúc, tôi hy vọng với tâm huyết, trách nhiệm của mình, may mắn sẽ tiếp tục tìm đến tôi”.

Thí sinh Hà Tĩnh đầu tiên đạt giải nhất tuần Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Cũng trong tuần thi này, Hà Tĩnh trở thành tỉnh dẫn đầu về số người tham gia và số lượt tham gia với 12.726 người ở 42.213 lượt.

Câu hỏi tuần thứ 15:

Câu 1: Mục tiêu tổng quát: “Ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

B. Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII

C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 2: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ VIII

D. Đại hội lần thứ IX

Câu 3: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?

A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…

B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…

C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…

D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Câu 4: Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001)

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về văn hóa?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

C. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 – 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 - 10%

B. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 - 10%

C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 - 10%

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 - 10%

Câu 7: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1986

C. Năm 1987

D. Năm 1989

Câu 8: Cánh đồng hoang là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt - Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng - Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?

A. Lâm Tới

B. Thúy An

C. Nguyễn Hồng Sến

D. Hồng Bắc

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]