Xét chọn tác phẩm tham dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy tiến hành sơ khảo, thẩm định, xét chọn 15 tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Xét chọn tác phẩm tham dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Tĩnh vinh dự nhận giải tập thể xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

Thực hiện Công văn số 5567-CV/HVCTQG, ngày 06/02/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công văn số 2253-CV/TU, ngày 21/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Bám sát Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để chỉ đạo phát động, tổ chức, triển khai cuộc thi tại địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Thường xuyên tuyên truyền việc triển khai cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề; đôn đốc các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và có nhiều bài viết chất lượng tham gia cuộc thi.

Xét chọn tác phẩm tham dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năm 2023, Hà Tĩnh có 7.675 tác phẩm dự thi.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy sau khi triển khai cuộc thi chịu trách nhiệm tổng hợp, tiến hành sơ khảo, thẩm định các bài dự thi của địa phương, đơn vị mình và xét chọn 15 tác phẩm chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Riêng Trường Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lựa chọn 5 tác phẩm chất lượng gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có báo cáo qua Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

Đối với các tác giả/nhóm tác giả tại Đảng ủy: Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh: gửi tác phẩm dự thi về Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị nêu trên.

Đối với các tác giả/nhóm tác giả sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ thuộc cấp huyện và cơ sở; lực lượng công an, quân sự, biên phòng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại cấp huyện và cơ sở: gửi tác phẩm dự thi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương (qua Cơ quan Thường trực là Ban Tuyên giáo cấp ủy).

Các tác giả/nhóm tác giả thuộc văn phòng đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú các báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gửi tác phẩm dự thi về các cơ quan báo chí đó, đồng thời gửi danh sách các tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp.

Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên, gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 - Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080.41053, hoặc 090.533.8080 (đồng chí Nguyễn Anh Tuấn); email: thichinhluan35@gmail.com.

Các địa phương, đơn vị báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai và kết quả việc tham gia Cuộc thi theo các biểu mẫu gửi kèm về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và địa chỉ email: thichinhluan35hatinh@gmail.com trước ngày 20/6/2024 để đánh giá, chấm sơ khảo, tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

Tải xem toàn văn công văn TẠI ĐÂY

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast