TrướcSau

  6:21:04:2018:09:01

  Xây dựng Đảng

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Can Lộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

  (Baohatinh.vn) - Sáng 9/12, Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

  Can Lộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

  Sáng 9/12, Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

  can loc hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 6

  Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được tiếp thu các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

  BTV Huyện ủy cũng đã triển khai Kết luận 55-KL/TU, ngày 14/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới”.

  Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, thuận lợi, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.

  Theo nội dung các nghị quyết, BTV Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đặc điểm tình hình của đơn vị mình, xây dựng đề án, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết một cách sát thực, đảm bảo quy trình theo các bước

  Đ.V

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: