Trước Sau

  3:25:05:2016:04:29

  Xây dựng Đảng

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) và NQ 06 của Tỉnh ủy

  (Baohatinh.vn) - Hôm nay (7/1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện NQ T.Ư 8 (khóa XI) và NQ 06 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

  Quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) và NQ 06 của Tỉnh ủy

  Hôm nay (7/1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện NQ T.Ư 8 (khóa XI) và NQ 06 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dự, chỉ đạo hội nghị.

  Buổi sáng, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền truyền đạt và quán triệt 2 chuyên đề: NQ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và NQ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  Theo đó, định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có mục tiêu tổng quát là nhằm làm chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.

  Cũng trong sáng nay, hội nghị nghe Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Tiến Dũng quán triệt Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. Dự thảo khẳng định vị trí, vai trò của Đảng, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam; công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội khác; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thành phần kinh tế và vai trò lãnh đạo của kinh tế nhà nước...

  Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc.

  Tuấn Hiển

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: