Trước Sau

  6:28:05:2016:10:59

  Xây dựng Đảng

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII

  Sáng 7/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã tới dự.

  Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII

  Sáng 7/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã tới dự.

  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là điểm chỉ đạo thực hiện nghị quyết TW 5 (khóa VIII) của tỉnh. Qua 15 năm thực hiện, đã có trên 97% đảng viên và gần 90,5% quần chúng học tập Nghị quyết. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới, Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TW, Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ có hơn 1.000 cán bộ, đảng viên được tuyên dương, khen thưởng. Công tác phát triển đảng được đẩy mạnh, bình quân mỗi năm kết nạp gần 170 đảng viên.

  Tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa XIII)

  Thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, Đảng bộ đã triển khai nhiều phong trào hiệu quả. Chỉ tính riêng phong trào đền ơn đáp nghĩa ,các đơn vị đã quyên góp hơn 15 tỷ đồng; phong trào xây dựng NTM có 46 cơ quan đảm nhận giúp đỡ 62 xã. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai hiệu quả, đến nay có 52 cơ quan đạt cơ quan văn hóa, 2.259 gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”… Đảng bộ cũng đã phát huy vai trò trong việc tham mưu, chỉ đạo các cơ sở Đảng phát triển sự nghiệp văn học – nghệ thuật, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, phát triển đi đôi với quản lý hệ thống thông tin đại chúng, chính sách văn hóa với tôn giáo, mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa.

  Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh. Thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII), đặc biệt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, nhất là xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ; đẩy mạnh đào tạo và giáo dục tư tưởng đạo đức cho cán bộ đảng viên.

  Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII).

  Phan Trâm

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: