Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022 báo cáo đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

Sáng 14/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực nhiệm vụ quốc phòng tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Theo kế hoạch, đoàn công tác Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra kết quả thực nhiệm vụ quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10/2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; tham mưu đưa vào chương trình làm việc với cấp ủy, chính quyền các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thời gian gửi cho các đơn vị, các cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện để Bộ Quốc phòng kiểm tra nhiệm vụ quốc phòng tại Hà Tĩnh đạt kết quả cao.

Đồng thời, đã dự thảo, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022 của UBND tỉnh và hoàn thiện. Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và tổ chức luyện tập các nội dung: Chào cờ, duyệt đội ngũ của Bộ CHQS tỉnh;…

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Đến nay, đơn vị đã triển khai các nội dung theo kế hoạch và đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về nội dung kiểm tra “Nhận thức chính sách, pháp luật về quốc phòng đối với cán bộ, công chức cơ quan của tỉnh bằng phương pháp trắc nghiệm”, đã có 15/15 đơn vị báo cáo danh sách với tổng 30/30 cán bộ theo đúng quy định.

Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành văn bản, chỉ đạo, triển khai, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền làm công tác chuẩn bị, hướng đẫn, đôn đốc các phòng, ban ngành và đoàn thể thành phố rà soát, hoàn chỉnh nội dung phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng nắm chắc các nội dung của đoàn; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ tốt công tác kiểm tra của đoàn...

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh vào ngày 25/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trong chương trình kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện theo yêu cầu, chỉ đạo của đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh và của Bộ CHQS tỉnh, chuẩn bị các nội dung về công tác quốc phòng liên quan đến lĩnh vực của ngành mình.

Với các đơn vị có thành phần kiểm tra nhận thức về công tác quốc phòng cần bố trí cán bộ tích cực ôn luyện theo các nội dung của Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, chuẩn bị về tài liệu, nội dung các điều kiện bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022. Các sở, ngành liên quan cử cán bộ làm việc với đoàn theo lịch của đoàn.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

Những chiến công hiển hách của lực lượng Công an Hà Tĩnh thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững sự bình yên cho Nhân dân.
Bảng lương quân đội từ ngày 1/7

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, lương của đại tướng cao nhất hơn 24,3 triệu đồng, chưa tính phụ cấp, thấp nhất là công nhân quốc phòng 6,3 triệu đồng.