Campuchia: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

40 năm sau khi chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot bị xóa bỏ hoàn toàn, đất nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặt biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Campuchia: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

Campuchia: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast