Cán bộ các sở, ngành, địa phương tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

(Baohatinh.vn) - Buổi tập huấn “Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức về thông tin đối ngoại” là cơ hội để đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh cập nhật các kiến thức mới, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ các sở, ngành, địa phương tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

Sáng 22/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức về thông tin đối ngoại” cho đội ngũ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, huyện, thị trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Cán bộ các sở, ngành, địa phương tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

Trong 1 buổi, 40 học viên đã được ông Hoàng Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trình bày chuyên đề Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; vấn đề quan hệ các nước lớn, Trung Quốc - Việt Nam, ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine.

Cán bộ các sở, ngành, địa phương tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

Những nội dung được báo cáo viên truyền đạt góp phần trang bị kiến thức chuyên môn mang tính cơ bản, hệ thống về công tác hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại... cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ các sở, ngành, địa phương tập huấn về công tác thông tin đối ngoại

Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức để cùng thống nhất, nâng cao nhận thức chung về những vấn đề đặt ra trong công tác thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong bối cảnh mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast