Cập nhật: 11:18 08/12/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch; dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch; dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phát biểu bế mạc Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung kỳ họp.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát năm 2021: Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư và loại hình đầu tư để phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tại kỳ họp này, ngoài các nghị quyết về nhân sự, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và định hướng những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp 4 nội dung về nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục ngập úng do thiên tai; về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về đấu giá khai thác mỏ vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế, bảo hiểm, quy hoạch, quản lý tài sản công và đầu tư được các cấp, các ngành và UBND tỉnh trả lời bằng văn bản.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại biểu Bùi Nhân Sâm chất vấn Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt về nguyên nhân lũ lụt tháng 10/2020.

Quá trình chất vấn, cả người hỏi và người trả lời đã thẳng thắn, trách nhiệm, tranh luận rõ vấn đề. Đồng chí Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm các nội dung quản lý, chỉ đạo, điều hành; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Lê Đình Sơn; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đặng Quốc Vinh; miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Hà Văn Trọng.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí: Lê Đình Sơn, Nguyễn Thị Nữ Y, Đặng Quốc Vinh, Trương Thanh Huyền và các đồng chí ủy viên UBND tỉnh, trưởng phó các ban HĐND. Trong quá trình công tác, các đồng chí đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà, vào hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu Trưởng ban Pháp chế; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm:

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch; phân công sở, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; đề ra lộ trình thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Toàn cảnh thành phố Hà Tĩnh.

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm các giải pháp tăng cường xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư trên địa bàn, nhất là công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến. Xây dựng chính sách phát triển giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm hiệu quả, cân đối được nguồn lực để triển khai thực hiện.

Huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Nghiên cứu tổng thể các giải pháp tăng khả năng phòng lũ. Triển khai kịp thời kế hoạch kêu gọi cộng đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng lũ lụt; phấn đấu đến hết năm 2021, cơ bản các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai có chỗ ở an toàn; các vùng thấp trũng có nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lụt.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ ở thôn Hương Thọ, xã Đức Hương (Vũ Quang) đã hoàn thiện, vừa là nơi sinh hoạt, hội họp của thôn, vừa là điểm tránh lũ cho bà con nhân dân.

Dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở; rà soát, phân loại từng vụ việc, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phân công tổ chức, cá nhân xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Cán bộ, đảng viên các ngành chức năng phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, bức xúc cho Nhân dân, cho doanh nghiệp.

Tinh thần đặt ra đối với cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc, thấy rõ những tiềm năng, lợi thế, thấy rõ khó khăn của địa phương để đề ra các giải pháp; phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, chuẩn mực của lãnh đạo làm thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng và năng lực của cán bộ.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Nhân dân thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) ra quân phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn để triển khai sản xuất vụ xuân năm 2021.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2020. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tập trung cải cách hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra sau phân cấp. Luôn tạo điều kiện, chủ động mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Hà Tĩnh với thái độ trân trọng, hỗ trợ, cùng nhau phát triển; tiếp tục quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Thanh Hải

Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Đánh thức, khơi dậy các giá trị văn hóa, ý chí, sức mạnh, khát vọng, phẩm chất của con người Hà Tĩnh, trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực mới cho quá trình phát triển. Tiếp tục rà soát điều chỉnh để thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế; chú trọng đổi mới công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm người cách ly tập trung khi nhập cảnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu và dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể hóa nội dung Kỳ họp 18 HĐND tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm.

Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ của HĐND các cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chọn lựa được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân.

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết của HĐND gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các ban HĐND, tổ đại biểu và từng vị đại biểu tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động giám sát.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]