Cập nhật: 11:17 25/08/2022
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã thông qua 4 nghị quyết nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã thông qua 4 nghị quyết nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sáng 25/8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn và thông qua một số nội dung, gồm: Quyết định, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với đầu tư công, cần bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thông qua, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển và những động lực mới; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác.

Các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo cơ hội, điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động; hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường, tạo đà cho phát triển KT-XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Đại biểu tham dự kỳ họp

Đây là các nội dung quan trọng, cấp bách, để cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày Tờ trình số 327/TTr-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc quyết định/ điều chỉnh/ bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 19/8/2022 về việc đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Tờ trình 323/TTr-UBND ngày 22/8/2022 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình MTQG; Tờ trình số 322/TTr-UBND ngày 22/8/2022 phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo thẩm tra các tờ trình.

Tiếp đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đọc báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận một số nội dung liên quan đến tờ trình và dự thảo nghị quyết. Theo đó, đại biểu thống nhất ban hành 4 nghị quyết gồm: Quyết định/ điều chỉnh/ bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình MTQG; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trên.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 4 nghị quyết. Đây là những nội dung cụ thể hoá các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét; sớm triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng bế mạc kỳ họp.

Trên cơ sở các nhiệm vụ kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh đã triển khai, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cụ thể hóa và tập trung tổ chức thực hiện. Theo đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2022, phấn đấu quyết liệt để tăng trưởng kinh tế mức cao, thu ngân sách trên 20 ngàn tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt trên 90%, khởi công một số dự án vào dịp cuối năm.

Kịp thời khắc phục tình trạng chính sách chậm đi vào cuộc sống; triển khai các nguồn lực theo cơ chế, chính sách đã được bố trí, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và cơ sở; tập trung công tác GPMB, tái định cư, triển khai các dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án cao tốc Bắc - Nam; quan tâm nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh; tháo gỡ các vướng mắc để triển khai cơ chế, chính sách phát triển đô thị, nhất là chính sách đối với TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh; chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp.

Dự báo thiên tai, mưa lũ những tháng cuối năm diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt phương án, phương tiện, lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn về người và tài sản; kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi.

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác an sinh xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho người dân, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn học đại học; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tập trung cao xử lý các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu kiện kéo dài; thực hiện các kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; chủ động chuẩn bị tốt nội dung các đề án, báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến và HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành; đồng thời theo dõi, giám sát việc khắc phục hạn chế và việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị sau giám sát.

Tin liên quan:

Thùy Dương - Lê Tuấn


Thùy Dương - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]