(Baohatinh.vn) - Để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác trên địa bàn, việc khuyến khích đào tạo, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng có thành tích cao là nội dung đang được HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác trên địa bàn, việc khuyến khích đào tạo, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng có thành tích cao là nội dung đang được HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc sáng nay (15/12).

Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 là một trong những nội dung quan trọng đang được đại biểu xem xét tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn của tỉnh

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 72). Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/12/2017 và không quy định thời hạn hết hiệu lực.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa trình bày tờ trình quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

Thời gian qua, Nghị quyết 72 đã góp phần nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác lâu dài tại tỉnh.

Tuy vậy, nguồn nhân lực đào tạo, thu hút được chủ yếu tập trung trong ngành y; chưa thu hút được đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực như văn hóa, thể thao, nghệ thuật… và chưa khuyến khích được nhiều đối tượng tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Việc thu hút nguồn nhân lực thời gian qua chưa thu hút được đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực như văn hóa, thể thao, nghệ thuật… (Ảnh minh họa)

Mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn thấp hơn so với đối tượng được thu hút; đối tượng được hưởng chính sách theo một số quy định tại Nghị quyết số 72 không còn phù hợp với các quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Để tiếp tục khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, tự học tập, tự nghiên cứu; thu hút được nhiều người có trình độ chuyên môn cao trên nhiều lĩnh vực; thưởng cho các trường hợp có thành tích, cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh thì việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 (thay thế Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND) là cần thiết.

Nhóm đối tượng nào áp dụng quy định khuyến khích phát triển nguồn nhân lực?

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đối tượng áp dụng khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2022-2025 gồm 8 nhóm đối tượng. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thuộc đối tượng áp dụng.

8 nhóm đối tượng áp dụng quy định:

- Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tại Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ;

- Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ - Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I;

- Bác sĩ Y khoa và bác sĩ đa khoa;

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc một số lĩnh vực tỉnh có nhu cầu;

- Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các ngành nghề truyền thống;

- Người được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; người được tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú; người đạt các giải thưởng được tổ chức vinh danh; người có thành tích nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; người đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, tỉnh.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2022-2025 dành cho 8 nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, chính sách nếu được ban hành cũng quy định một số điều kiện để được cử đi đào tạo với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

+ Đối với cán bộ, công chức: có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo được xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đối với cán bộ, công chức là đảng viên); không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị công tác trước khi cử đi đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở đào tạo (nếu có); phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị tại từng thời điểm;

+ Đối với viên chức: đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); 1 năm liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo được xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đối với viên chức là đảng viên); sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị trước khi cử đi đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo; riêng đối với y sĩ công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn được cử đi học bác sĩ cam kết thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện (huyện, thành phố, thị xã nơi y sĩ đang công tác) tối thiểu 10 năm liên tục; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở đào tạo (nếu có); phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị tại từng thời điểm;

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Đối với chính sách đào tạo, đối tượng là nữ được hưởng thêm 10% mức hỗ trợ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ - Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, ngoài điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này, còn phải đáp ứng điều kiện: chuyên ngành đào tạo phải thuộc các ngành nghề trong danh mục tỉnh cần do UBND tỉnh ban hành hằng năm, giai đoạn hoặc theo nhu cầu của tỉnh tại từng thời điểm cụ thể; cán bộ, công chức, viên được cử đi đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành y ở nước ngoài chỉ áp dụng đối với đối tượng không được hỗ trợ từ các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc không thuộc diện được hỗ trợ theo các đề án của bộ, ngành, Trung ương;

Ngoài các điều kiện nói trên cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác. Và với đối tượng là nữ được hưởng thêm 10% mức hỗ trợ.

Không chỉ vậy, quy định này cũng nêu rõ chính sách hỗ trợ sau tiếp nhận, tuyển dụng;một số điều kiện được hỗ trợ như: độ tuổi; cam kết làm việc sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận; quy định về trình độ đào tạo, người có năng khiếu đặc biệt…

Chính sách thưởng dành cho ai?

Đối với quy định về chính sách thưởng được tập trung vào 5 nhóm đối tượng:

Nhóm 1: Những người được phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; những người được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú.

Nhóm 2: Thưởng đối với những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh được tổ chức vinh danh, đưa vào ngân hàng đặt tên đường phố và công trình văn hóa tỉnh Hà Tĩnh; giải thưởng Nhà nước được tổ chức vinh danh.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 (tháng 3/2021).

Nhóm 3: Đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân khi đạt thành tích tại các cuộc thi.

Nhóm 4: Thưởng đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi.

Nhóm 5: Những người có thành tích nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Nếu cùng một nội dung thưởng, hỗ trợ mà nguồn kinh phí bố trí từ ngân sách tỉnh đã được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng mức cao nhất tại một văn bản. Hình thức hỗ trợ 01 lần sau khi có quyết định tiếp nhận, tuyển dụng, được cấp bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ của tổ chức có thẩm quyền theo quy định;

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện được cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đồng thời, quy định về hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; điều khoản tham chiếu; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]