(Baohatinh.vn) - Trình bày chương trình hành động trước cử tri Hương Sơn, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh và HĐND huyện hứa sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan dân cử.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Trình bày chương trình hành động trước cử tri Hương Sơn, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh và HĐND huyện hứa sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan dân cử.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Sáng 12/5, tại UBND xã An Hòa Thịnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 11) và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 (đơn vị bầu cử số 2 )

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh là một trong các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri các xã An Hòa Thịnh, Sơn Tiến, Sơn Ninh, Sơn Lễ đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Hương Sơn trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng.

Đơn vị bầu cử số 11 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Hương Sơn.

Số người ứng cử là 7, đại biểu được bầu là 4.

1. Ông Trần Tú Anh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

2. Ông Phan Trung Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

3. Ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân Hà Tĩnh.

5. Ông Nguyễn Quang Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.

6. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

7. Bà Uông Thị Kim Yến - Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hương Sơn.

.

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu HĐND huyện khóa XX

Số người ứng cử là 8, đại biểu được bầu là 5.

1. Ông Nguyễn Viết Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn.

2. Nguyễn Hữu Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh.

3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn.

4. Ông Uông Xuân Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tiến.

6. Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn.

7. Bà Uông Thị Kim Yến - Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hương Sơn.

8. Ông Phạm Hoài Nam - Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Ninh.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Trình bày chương trình hành động của mình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Tôi rất vui mừng khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 11, thuộc địa bàn huyện Hương Sơn. Đây là trách nhiệm và là vinh dự lớn cho tôi.

“Tôi hứa sẽ tập trung sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để cùng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong đó, đặc biệt quan tâm hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tập trung xây dựng tỉnh nông thôn mới, đô thị văn minh” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh khẳng định.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Thủy:Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phối hợp tốt với tổ đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương, tập trung giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Trong đó, tập trung cho nông, lâm, nghiệp gắn với lợi thế vườn – đồi – rừng; trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại theo hướng liên kết sạch, an toàn.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Trương Quang Long: Tôi hứa sẽ thực hiện thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian gặp gỡ với cử tri, lắng nghe, tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐND về những yêu cầu mà cử tri quan tâm, đặc biệt chú trọng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Phan Trung Kiên: Tôi sẽ tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần xây dựng Hương Sơn sớm trở thành huyện NTM bền vững.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Thị Kim Nhung: Tôi sẽ thường xuyên liên hệ với cử tri, đặc biệt là tầng lớp nông dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của Nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cấp chính quyền liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Quang Thọ: Với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính cấp huyện, tôi sẽ tham mưu các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết của HĐND tỉnh, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, sớm đưa huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới bền vững.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Uông Thị Kim Yến: Trên cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, sâu sát nắm bắt tình hình thực tiễn, sản xuất, những tiềm năng, lợi thế, thuận lợi, khó khăn, đặc thù từng vùng, từ đó có giải pháp tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ của ngành.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Cử tri các xã An Hòa Thịnh, Sơn Tiến, Sơn Ninh, Sơn Lễ tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Viết Dũng: Nếu được cư tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt, tập trung phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Thành Đồng: Tôi sẽ phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân quan tâm, đặc biệt là chính sách xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Sau khi nghe trình bày chương trình hành động, cử tri đã chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng đối với các ứng cử viên, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đề ra, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với HĐND và các cơ quan liên quan.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Cử tri Lê Đình Tuất, thôn Sâm Cồn xã An Hòa Thịnh: Tôi mong rằng, đại biểu sẽ quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đầu tư hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Cử tri Phan Văn Đoàn, xã Sơn Tiến: Tôi đề xuất tới các đại biểu ứng cử quan tâm đến cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển bền vững, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi... đảm bảo tiêu thoát trong mùa mưa lũ.

Đại diện các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, cũng như niềm tin, kỳ vọng cử tri dành cho các ứng viên.

Lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan dân cử

Nhiều cử tri quan tâm đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, đây là nội dung cần thiết để phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với thách thức biến đổi khí hậu, phòng ngừa rủi ro trong sản xuất và Trung ương, tỉnh cũng đã đưa vào chương trình làm việc sắp tới.

Dù trên cương vị công tác nào, các ứng cử viên cũng sẽ lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển KT-XH tỉnh nói chung và huyện Hương Sơn nói riêng.

Tin liên quan:

Hữu Trung


Hữu Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]