Cập nhật: 19:24 15/09/2021
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết, triển khai những nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết, triển khai những nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước.

Chiều 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương cùng dự.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng và Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn chủ trì.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng và Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vận động trí thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; triển khai các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN; thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa nghiên cứu khoa học, chuyển giao KH&CN, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị . Ảnh: Báo Tầm nhìn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho gần 200 cán bộ, đảng viên.

Đảng đoàn và Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động với mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Các đại biểu ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Đảng đoàn đã chỉ đạo Hội đồng TW Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành Chương trình làm việc toàn khóa VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm nhiều nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này trong toàn hệ thống.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam xác định mục tiêu: Phấn đấu để Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN;

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên và hội viên; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Hà Tĩnh hiện có trên 35 nghìn trí thức, trong đó có 5 giáo sư và phó giáo sư, 79 tiến sỹ, 4 nhà giáo Nhân dân, 5 thầy thuốc Nhân dân.

Tại hội nghị, các ban, bộ, ngành, hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đã trình bày đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong phát triển KT-XH; đồng thời, kiến nghị, “hiến kế” một số giải pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, phát huy vai trò nòng cốt, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức. Đồng thời, nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và lĩnh vực KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò là hạt nhân, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, đoàn kết phát huy sức mạnh, có nhiều tư vấn đối với chiến lược phát triển KT-XH và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước. Liên hiệp Hội là một trong những nơi nơi ươm mầm KH&CN hiệu quả, là nơi các trí thức KH&CN thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo và có những đóng góp tích cực cho đất nước.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết, triển khai những nhiệm vụ đã nêu ra về thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới; tập trung xây dựng nền dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; nghiên cứu về biến đổi khí hậu...

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ. Ảnh: Báo Lao động

Liên hiệp Hội Việt Nam cần huy động mọi nguồn lực trong nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trí tuệ. Các địa phương cần quan tâm đến các đề tài nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học; cần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích Nhân dân lên hàng đầu.

Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả; đổi mới, đa dạng hoá hình thức tập hợp đội ngũ trí thức; bám sát mục tiêu, chương trình hành động để tổ chức triển khai, hành động quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện nghị quyết.

Tại Hà Tĩnh, đội ngũ trí thức KH&CN đã ứng dụng phát triển, đổi mới sáng tạo, triển khai các nhiệm vụ cấp tỉnh, nhiệm vụ cấp Bộ KH&CN thuộc Chương trình nông thôn miền núi, nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc Chương trình Quỹ gen và các mô hình ứng dụng KH&CN cấp huyện.

Trí thức toàn tỉnh đã tham mưu ban hành các chính sách về KHCN; tham mưu, đề xuất xây dựng Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh; đóng góp ý kiến cho các đề án, dự án của tỉnh và các ngành.

Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh và các Hội thành viên tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho bà con Nhân dân, sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi... tổ chức các khóa tập huấn hội thảo về phát triển năng lượng bền vững.

Liên hiệp các Hội KH&KT đã chỉ đạo các Ban tổ chức Hội thi các huyện, thành phố, thị xã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trong toàn tỉnh và triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng. Hàng năm, đã có hàng trăm đề tài, giải pháp tham dự cấp tỉnh lựa chọn để trao giải và tham dự toàn quốc. Hà Tĩnh nhiều năm liền là một trong những tỉnh dẫn đầu về thành tích tham gia toàn quốc.

Tin liên quan:

Ngọc Loan


Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]