(Baohatinh.vn) - Vượt qua nhiều gian khó, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ; dáng vóc đô thị động lực phía Nam đang dần được hình thành. Năm mới 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục đồng sức đồng lòng, hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

Vượt qua nhiều gian khó, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ; dáng vóc đô thị động lực phía Nam đang dần được hình thành. Năm mới 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục đồng sức đồng lòng, hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

9 nghị quyết chuyên đề chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 khâu đột phá và 6 chương trình trọng điểm, hướng tới mục tiêu đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố loại III vào năm 2025. Bắt tay thực hiện nhiệm vụ, BCH Đảng bộ thị xã đã nhìn nhận rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB, nhiều tồn đọng chưa được tháo gỡ, cùng đó là những nguy cơ tiềm ẩn về ANTT. Đây cũng chính là những vấn đề cần có giải pháp tháo gỡ, tạo sức mạnh để thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

Trung tâm thị xã Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh khẳng định: “BCH Đảng bộ thị xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề theo từng nội dung và lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TX Kỳ Anh đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề, trong đó, nhiều nghị quyết đóng vai trò then chốt để lãnh đạo, chỉ đạo gỡ khó cho cả hệ thống trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội… Nhiều nghị quyết đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thị xã trong hành trình xây dựng đô thị như nghị quyết về công tác bồi thường GPMB, về ANTT và giáo dục - đào tạo…

Nghị quyết thấm sâu vào thực tiễn

Sau 2 năm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II và các nghị quyết chuyên đề đi vào cuộc sống, TX Kỳ Anh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hình hài đô thị động lực phía Nam của tỉnh đang hình thành và phát triển sôi động.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

TX Kỳ Anh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và công tác đảng viên” vào tháng 12/2020.

Ông Trịnh Văn Hùng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí chia sẻ: “Chưa bao giờ việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị lại được các đảng viên và Nhân dân quan tâm thực hiện hiệu quả đến như vậy. Khi chi bộ họp bàn, các đảng viên đều trao đổi thẳng thắn, cởi mở, vướng chỗ nào, khó chỗ nào là kịp thời bàn bạc tháo gỡ. Một khi đảng viên dám nói và dám làm vì việc chung thì không có lý gì người dân không đồng thuận và ủng hộ”.

Có thể nói, từ khi chi bộ tập trung đổi mới chất lượng sinh hoạt theo Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 của BCH Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025, trách nhiệm của chi ủy ngày càng được nâng cao; không khí tại các buổi sinh hoạt chi bộ dân chủ, cởi mở hơn, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện được năng lực, sở trường, ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất tại các trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học trên địa bàn.

Với ngành giáo dục, sự ra đời của Nghị quyết 08-NQ/ThU ngày 4/1/2022 “về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thị xã Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” đã tạo nguồn lực lớn cho sự phát triển bền vững. Năm 2022, TX Kỳ Anh đã dành nguồn ngân sách 128 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho 23 trường học; xây dựng chính sách khen thưởng, vinh danh thường niên cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi trên địa bàn và hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Kỳ Anh chia sẻ: “Sự ra đời của nghị quyết đã tạo hành lang để thị xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chăm lo, hỗ trợ cho giáo dục từ chính sách dành cho học sinh, giáo viên đến hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường học. Đây là sự động viên, khích lệ chưa từng có dành cho ngành giáo dục và đào tạo địa phương”.

Trong bối cảnh tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Nghị quyết 03-NQ/ThU ngày 30/3/2021 “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB các dự án và xử lý tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” ra đời là một động lực quan trọng.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

Cấp ủy, chính quyền luôn tập trung vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án. Trong ảnh: Đoàn vận động của thị xã Kỳ Anh và xã Kỳ Hoa vận động GPMB theo dự án cao tốc Bắc - Nam tại xã Kỳ Hoa.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường - GPMB và di dời tái định cư TX Kỳ Anh cho hay: “Nhiệm vụ GPMB, tháo gỡ các tồn đọng nay không còn là việc của riêng ai mà là của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy, chính quyền các địa phương đến các đoàn viên, hội viên đều phải có trách nhiệm vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân. Nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai từ khi có nghị quyết, nhất là đối với những dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc”.

Chỉ riêng trong năm 2022, thị xã đã bàn giao mặt bằng 3 dự án trọng điểm và cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ các công trình, hạng mục của dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh… Nhiều vấn đề tồn đọng đã được thị xã tập trung xử lý dứt điểm, tạo sự đồng thuận của người dân.

Tạo động lực xây dựng thành phố phía Nam Hà Tĩnh

Người dân vùng tái định cư xã Kỳ Lợi bắt đầu an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho biết: “Quan điểm thống nhất từ Thường trực, Ban Thường vụ và BCH Đảng bộ thị xã là trước khi ban hành nghị quyết thì phải tính đến việc khơi dậy phong trào hành động thực hiện, tuyệt đối không để tình trạng nghị quyết ra đời rồi để đó. Trên cơ sở đó, ngay khi các nghị quyết được ban hành, Thường trực Thị ủy giao các cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Với sự quyết liệt, sâu sát trong khâu tổ chức thực hiện, đến nay, nhiều nghị quyết chuyên đề đã thấm sâu vào cuộc sống, góp phần quan trọng giúp thị xã đạt được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022. Những kết quả đạt được là động lực lớn để Đảng bộ và Nhân dân thị xã tiếp tục khơi dậy các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 và những năm tiếp theo; hướng đến mục tiêu xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Tin liên quan:

Thu Trang - Phúc Quang


Thu Trang - Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]