(Baohatinh.vn) - 5 năm qua (2015 - 2020), các phong trào thi đua đã được tỉnh Hà Tĩnh phát động liên tục, sôi nổi, rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa, tạo sức mạnh tinh thần to lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

5 năm qua (2015 - 2020), các phong trào thi đua đã được tỉnh Hà Tĩnh phát động liên tục, sôi nổi, rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa, tạo sức mạnh tinh thần to lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao thưởng đột xuất đối với cụ bà ở TP Hà Tĩnh đã dành tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Thi đua, khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở

5 năm qua, Hà Tĩnh triển khai các phong trào thi đua trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Nhưng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh, các phong trào đã lan tỏa rộng lớn và được cả hệ thống chính trị, xã hội vào cuộc, đạt được những kết quả toàn diện.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Nhân dân toàn tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Phong trào thi đua diễn ra rộng khắp, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; QPAN, nội chính, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tạo nên động lực thúc đẩy sự nỗ lực, cống hiến của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong khó khăn càng xuất hiện nhiều nhân tố, điển hình tiêu biểu, trở thành hạt nhân của phong trào.

Gần đây nhất, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 đầy cam go, phức tạp, toàn Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã cùng nhau đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh. Từ trong khó khăn của cuộc chiến chống dịch đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và những nghĩa cử cao đẹp.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Mỗi công nhân Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần nhỏ vào phong trào thi đua sôi động của toàn tỉnh.

Chính vì vậy, Hà Tĩnh đã sớm ngăn ngừa dịch bệnh; trong phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 66,6 tỷ đồng tiền ủng hộ. Từ phong trào phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khen thưởng đột xuất 96 cá nhân, 70 tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại huyện Cẩm Xuyên, tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2015- 2020), huyện đã khen thưởng 116 tập thể và cá nhân, trong số đó có 93 cá nhân, tập thể là những điển hình từ cơ sở (chiếm hơn 80%).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Siêu Cường cho biết, công tác khen thưởng luôn được huyện chú trọng, đặc biệt kịp thời tuyên dương các điển hình từ cơ sở, người lao động trực tiếp. Những tấm gương có tác động lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng điển hình trong toàn dân, qua đó góp phần củng cố và không ngừng nâng cao sự đồng thuận của Nhân dân với Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị vinh danh điển hình tiên tiến lần thứ IV.

Trong tổ chức các phong trào, nhiều ngành, địa phương, đơn vị cơ sở đã chú trọng xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với đánh giá, khen thưởng để các tập thể, cá nhân phấn đấu. Như ở Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đưa nội dung xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trở thành tiêu chí đánh giá thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân: “Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối. Đưa nội dung này vào làm một trong số các tiêu chí thi đua đã tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ, khơi dậy, phát huy được tính tự giác, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân”.

Đa dạng hình thức nhân rộng điển hình

Chú trọng phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến là những yếu tố góp phần làm nên thành công trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hà Tĩnh.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Thôn Khanh, xã Thạch Liên là một trong những tập thể được huyện Thạch Hà chọn xây dựng mô hình điển hình.

Nhiều đơn vị đã chọn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân xây dựng mô hình điển hình. Bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà cho biết: “Thời gian qua, Thạch Hà đã xây dựng 95 mô hình điển hình. Nhiều mô hình trong số đó đã và đang chứng minh được hiệu quả như: “Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn La Xá (xã Tân Lâm Hương) trong xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu”; “Xây dựng mô hình mẫu trong sinh hoạt Chi bộ thôn Thanh Lan” (xã Thạch Khê)… Từ các mô hình điển hình được xây dựng thành công, huyện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng”.

Điểm mới trong việc nhân rộng điển hình giai đoạn 2015-2020 đó là phát huy lợi thế từ mạng xã hội, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới thông qua các website, facebook của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Nhờ vậy, các nhân tố điển hình và cách làm hay được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ hơn. Việc nhân rộng điển hình cũng được Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh đa dạng hình thức giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thi đua tạo động lực lớn để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh đa dạng hình thức giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đánh giá về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho rằng: Những thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh trong những năm qua đều gắn liền với việc tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Bởi vậy, thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng.

Trong đó, tiếp tục đồng bộ 4 khâu “Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến”; đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận đánh giá cao...

Cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong các phong trào thi đua, đảm bảo việc động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, từ đó tiếp tục tạo động lực, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

5 năm qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã phát động hàng trăm phong trào thi đua lớn, nhỏ trên tất cả các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã vinh danh 4.605 điển hình tiên tiến (1.017 tập thể, 3.588 cá nhân); 904 gương điển hình tiến tiến (273 tập thể, 631 cá nhân) được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác; 301 gương điển hình tiên tiến được giới thiệu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]