Cập nhật: 19:08 11/05/2021
(Baohatinh.vn) - 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khẳng định luôn lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khẳng định luôn lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Chiều 11/5, tại UBND xã Tùng Lộc (Can Lộc), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 6).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khác trình bày các chương trình hành động tại hội nghị.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Anh Đức, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Anh Đức giới thiệu và thông qua tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 6 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Can Lộc

Số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5:

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

2. Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Can Lộc.

4. Ông Đào Quang Hưng, Chánh thanh tra, Sở LĐ-TB&XH.

5. Ông Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên), Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

6. Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

7. Ông Phạm Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

8. Ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc.

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 6, huyện Can Lộc.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

“Tôi đặc biệt quan tâm đến công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Chú trọng tham mưu và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan trong khối nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác cải cách tư pháp” - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà khẳng định.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Nếu tiếp tục được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, sẽ tích cực tham gia thảo luận cùng các đại biểu HĐND và quyết định những quyết sách, những giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, của huyện Can Lộc. Quan tâm những giải pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các xã, đặc biệt những xã vùng khó khăn.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc rà soát lại việc thực hiện các đề án, chính sách đã ban hành thời gian qua để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Phạm Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ tham mưu, kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên), Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh: Nếu tiếp tục được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện ban hành những chính sách hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Đào Quang Hưng, Chánh thanh tra, Sở LĐ-TB&XH: Nếu được trúng cử, tôi sẽ tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Là đại biểu HĐN tỉnh tôi sẽ quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Can Lộc, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Can Lộc: Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ luôn không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

Sau khi nghe trình bày chương trình hành động, cử tri xã Tùng Lộc đã chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng đối với các ứng cử viên.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Cử tri xã Tùng Lộc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri mong muốn, các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ quan tâm kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; đưa nhiều cây, con giống mới có năng suất cao, hiệu quả kinh tế vào sản xuất; tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với xã xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt là xã Tùng Lộc; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Cử tri Đặng Văn Ảnh - thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc: Các đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đến chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Cử tri Đặng Thành Long - thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc: Đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh khách quan, trung thực với HĐND tỉnh.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Cử tri Nguyễn Đức Canh - thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc: Đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đến lĩnh vực đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải ở nông thôn.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 6, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyến và kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng viên.

Thực hiện phương châm gần dân, sát dân để tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tùng Lộc.

Đồng thời cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan; luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện phương châm gần dân, sát dân để lắng nghe, tiếp thu đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]