Cập nhật: 18:11 16/12/2022
(Baohatinh.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp ngành, địa phương tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp ngành, địa phương tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Sau 2,5 ngày làm việc, trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phân tích rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu đạt thấp; trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023; xem xét và thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh đã thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, trực tiếp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp về các nhóm lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch. Ngoài ra, các nhóm vấn đề được cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đô thị, lao động, y tế, đầu tư đã được UBND tỉnh gửi văn bản trả lời.

Các ngành được UBND tỉnh giao trả lời chất vấn thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Lãnh đạo UBND tỉnh đã giải trình thêm các nội dung; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục những tồn tại.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

Kính thưa quý vị đại biểu! thưa cử tri!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; cùng với xu thế chung, dự báo trên các lĩnh vực tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

* Quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 cụ thể từng tháng, quý; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; rà soát bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, lập mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch quốc gia.

- Các cấp, các ngành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham mưu; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, dự án trọng điểm.

- Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tổ chức sơ kết đánh giá các mô hình, chuỗi liên kết nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Quan tâm thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng, giá cả, đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong gia súc, gia cầm.

- Chú trọng cải thiện năng lực tham mưu, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, tiết kiệm chi ngân sách. Làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương đề xuất Bộ Chính trị cho chủ trương chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

- Chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh, các cơ sở dạy nghề. Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh bão lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; chăm lo, đỡ đầu trẻ em mồ côi, hỗ trợ con em nghèo học giỏi học đại học.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, gây cản trở việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

* Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của tỉnh và địa phương.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt:

- UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2022.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

- Chủ động tấn công, truy quét tội phạm, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui tết, đón xuân yên vui, an toàn.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), nhân Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, các cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong và các gia đình người có công trong toàn tỉnh.

Nhân mùa Giáng sinh năm 2022, HĐND tỉnh trân trọng gửi tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào công giáo tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong thời gian qua đã luôn đồng hành, góp công, góp sức vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu trung ương, các đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã góp phần cùng HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp.

Cảm ơn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, đưa tin về kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới năm 2023, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh nhà lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]