Cập nhật: 05:05 30/05/2022
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV bước sang tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng như: giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; cho ý kiến chủ trương 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng Quốc gia; thảo luận xây dựng một số luật và nghị quyết trình Quốc hội...

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV bước sang tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng như: giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; cho ý kiến chủ trương 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng Quốc gia; thảo luận xây dựng một số luật và nghị quyết trình Quốc hội...

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV (ảnh: dangcongsan.vn)

Sôi nổi, tích cực, trách nhiệm thảo luận xây dựng pháp luật

Trong tuần thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành khai mạc kỳ họp; nghe trình bày các tờ trình, báo cáo và thẩm tra; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Quốc hội cũng đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động.

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng điều hành phiên thảo luận tại Tổ thảo luận 15 cùng các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Ninh Thuận.

Tuần đầu kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận ở tổ để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Đồng thời cho ý kiến phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Các tổ cũng thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Các Tổ cho ý kiến bước đầu về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh - Trần Đình Gia phát biểu tại phiên thảo luận tổ ở tuần làm việc thứ nhất của kỳ họp.

Giám sát tối cao về quy hoạch, thảo luận kinh tế - xã hội, cho chủ trương các dự án quan trọng

Chương trình tuần thứ hai, kỳ họp thứ 3 sẽ bắt đầu bằng báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, sau đó Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội sẽ phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, bất cập, vướng mắc, hạn chế trong bản thân hệ thống pháp luật về quy hoạch và công tác tổ chức thực hiện, nguyên nhân khách quan, chủ quan; cho ý kiến về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, xem xét ban hành Nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trước mắt để thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch và pháp luật liên quan đến quy hoạch vào thời điểm phù hợp.

Sau khi tiếp tục nghe trình bày một số tờ trình, báo cáo và thẩm tra, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tham dự kỳ họp. Trong đoàn có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Quốc hội cũng tiến hành thảo luận ở tổ để cho ý kiến bước đầu dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là các luật có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến từng người dân, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tập trung vào những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng của các dự án luật; phân tích, đánh giá các tác động của chính sách, làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Thảo luận ở tổ, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng Quốc gia: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1). Đây là các dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng đa dạng các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói kích thích kinh tế,...). Các dự án khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và từng địa phương.

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khoá XV họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trao đổi trước giờ tham dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được, các mặt tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp cùng Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ, thúc đẩy phát triển. Sau từng buổi thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình, phiên giám sát tối cao (ngày 30/5) và phiên thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội (ngày 1 và 2/6) sẽ trược truyền hình, phát thanh trực tiếp đến cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Tin liên quan:

Quang Đức


Quang Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]