(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Công trường thi công dự án đường vào các xã: Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch (Hương Khê) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại Chương trình hành động số 70/CTr-UBND của UBND tỉnh ngày 15/3/2021, Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/7/2021, Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế, đảm bảo về thời hạn, chất lượng, khả thi:

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, TN&MT và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do tỉnh ban hành về đầu tư công, xây dựng, tài nguyên, đất đai, quản lý, cấp phép khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời; thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo.

Sở TN&MT chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện theo đúng quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như: thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tập trung quyết liệt kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đoàn kiểm tra tiến độ giải ngân (theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh) tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]