(Baohatinh.vn) - Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đề nghị UBND cấp huyện; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh trong hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19.

Hà Tĩnh khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đề nghị UBND cấp huyện; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh trong hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19.

Sở LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn số 1824/SLĐTBXH-LĐVL đôn đốc triển khai Kế hoạch số 267/KH-UBND về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Tiếp nhận hồ sơ của lao động tự do chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022

Sở LĐ-TB&XH đề nghị, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Kế hoạch số 267/KH-UBND của UBND tỉnh đến tận các cơ quan, đơn vị và người dân.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 267.

Theo đó, các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xác định số lượng đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi UBND huyện thẩm định, phê duyệt trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

Chủ trì phối hợp các tổ chức, đơn vị chi trả hỗ trợ kịp thời cho đối tượng sau khi có quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh và kịp thời thanh toán, đầy đủ các chính sách theo quy định.

Thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do). Đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ nhóm lao động này sẽ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh.

Về hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ gửi đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hợp pháp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

- Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của người lao động, UBND cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện hưởng với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và trụ sở UBND cấp xã trong 2 ngày làm việc.

- Trong thời gian 1 ngày kể từ ngày kết thúc việc niêm yết, UBND cấp xã lập danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

- Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ theo đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND cấp xã phải hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng theo danh sách được UBND cấp huyện phê duyệt.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do được trích từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương các cấp, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bố trí đúng quy định và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc của địa phương để kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, các bộ, ngành liên quan.

Người lao động học nghề được hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng

Sở LĐ-TB&XH đề nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Chương III Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tới các phòng, ban, khoa, tổ, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị được biết và khẩn trương triển khai, thực hiện.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tìm hiểu, phối hợp với người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để liên kết đào tạo và xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đối với các trường cao đẳng, nếu đào tạo trình độ sơ cấp những nghề chưa có trong giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì có báo cáo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở LĐ-TB&XH biết trước khi tổ chức đào tạo, còn đối với các cơ sở đào tạo khác thì gửi báo cáo về Sở LĐ-TB&XH xem xét, quyết định.

Mức hỗ trợ đào tạo: Đối với các ngành nghề, thời gian đào tạo đã được quy định tại Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh có mức chi phí đào tạo nhỏ hơn 1.500.000đ/tháng thì áp dụng mức hỗ trợ bằng mức chi phí đào tạo quy định tại Nghị quyết; nếu mức phí đào tạo các ngành nghề cao hơn 1.500.000đ/tháng thì áp dụng mức hỗ trợ là 1.500.000đ/tháng.

Đối với các ngành nghề chưa có quy định tại Nghị quyết thì mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không vượt quá 1.500.000đ/tháng. Thời gian hỗ trợ thời gian đào tạo tối đa 6 tháng.

Phổ biến các chính sách hỗ trợ đến người lao động

Hà Tĩnh khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19

Nhiều doanh nghiệp vận tải phải dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến người lao động; rà soát mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đề xuất các cơ quan chức năng thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

Đối với chính sách “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”, Sở LĐ-TB&XH đề nghị, các doanh nghiệp, đơn vị, người sử dụng lao động có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 9 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg và trình tự thực hiện thủ tục hành chính theo mục 2 phụ lục kèm theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]