Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cần rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế, bất cập trong bầu cử ĐBQH

Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; các đồng chí trong Hội đồng bầu cử Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

can rut kinh nghiem sau sac nhung han che bat cap trong bau cu dbqh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ: Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và năm 2016.

Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề, để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nhân dân và cử tri cả nước đã hăng hái, tích cực đi bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, tìm ra nguyên nhân, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tổ chức hữu quan nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong các cuộc bầu cử các nhiệm kỳ sau.

can rut kinh nghiem sau sac nhung han che bat cap trong bau cu dbqh

Toàn cảnh hội nghị

Theo các báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã đạt kết quả tốt đẹp. Hơn 67 triệu cử tri, đạt tỷ lệ trên 99% đã tham gia bỏ phiếu, bầu được 494 đại biếu Quốc hội khóa XIV, 3.907 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 292.305 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với cơ cấu thành phần cơ bản phù hợp như dự kiến; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định có nơi phải hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại; có địa phương bầu chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phải tiến hành bầu thêm, vẫn có người đã trúng cử nhưng không đủ tư cách đại biểu...

Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng xem xét, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và bỏ phiếu kín không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV với 2 người.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những thành công quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên toàn quốc vào ngày 22/5/2016 vừa qua.

Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên; tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, tuổi trẻ, trình độ trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

can rut kinh nghiem sau sac nhung han che bat cap trong bau cu dbqh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành công này một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Phân tích bối cảnh cuộc bầu cử, Tổng Bí thư khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của Hội đồng bầu cử quốc gia; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể nhân dân; sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Đặc biệt, đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, không để lọt vào danh sách ứng cử và trúng cử những người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư khẳng định: thành công của cuộc bầu cử góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cho chính quyền bốn cấp trong nhiệm kỳ tới.

Chính quyền do nhân dân bầu ra sẽ gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tại Hội nghị này cần rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế, bất cập, đánh giá kỹ để rút kinh nghiệm.

Tổng Bí thư chỉ rõ: nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Trước mắt, chúng ta cần tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá, bổ sung, làm rõ thêm những nội dung trong báo cáo tổng kết công tác bầu cử qua thực tế tại địa phương, đơn vị; nêu những kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo VOV


Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]