(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc quán triệt nguyên tắc Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh là bao trùm; thanh tra sở, ngành bám sát lĩnh vực được giao quản lý để thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc quán triệt nguyên tắc Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh là bao trùm; thanh tra sở, ngành bám sát lĩnh vực được giao quản lý để thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Sáng 8/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Năm 2022, thu hồi số tiền lớn nhất từ trước đến nay

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai 23 đoàn thanh tra, tổ công tác; ban hành 32 kết luận thanh tra của 17 cuộc thanh tra; thu hồi hơn 46,6 tỷ đồng. Đây cũng là số thu hồi lớn nhất trong lịch sử Thanh tra tỉnh. Trong năm, toàn ngành đã thực hiện 470 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm tại 1.295 tổ chức, cá nhân; tổng số sai phạm gần 70 tỷ đồng và 21.245 m2 đất.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra được Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả cao. Qua công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra đã thu được hơn 31,8 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiều đoàn thanh tra mang tính chất phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách; nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến hành vi của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Năm 2022, toàn tỉnh tổ chức tiếp 5.345 lượt công dân/4.658 vụ việc; tiếp nhận 4.645 đơn, trong đó có 3.665 đơn đủ điều kiện xử lý. Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 564 vụ việc thuộc thẩm quyền/tổng số vụ việc phải giải quyết 912 vụ việc; đạt tỷ lệ 62%. Trong đó, đã giải quyết 17 vụ việc khiếu nại; giải quyết 4 vụ việc tố cáo; xử lý 1.287/1.355 đơn kiến nghị, phản ánh.

Trong năm qua, Thanh tra tỉnh cũng tích cực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đạt kết quả tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, các ban, ngành, đơn vị đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiều giải pháp; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 141 lớp tập huấn, tuyên truyền Luật PCTN và các quy định liên quan cho 23.045 lượt người tham gia; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý tài sản tham nhũng...).

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1 (Thanh tra tỉnh) Lê Văn Cường đề cập tới công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thời gian tới, ngành Thanh tra Hà Tĩnh xác định, tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước theo các lĩnh vực; tăng cường thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực đất đai.

Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường theo dõi dự báo tình hình KNTC; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, kiến nghị, phản ánh của công dân...

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác thanh tra

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong toàn ngành trên tất cả các lĩnh vực. Địa phương, ngành nào để xảy ra sai phạm thì địa phương, ngành đó phải chịu trách nhiệm.

Thanh tra tỉnh cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các địa phương sớm kiện toàn tổ chức và bổ sung cán bộ làm công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác thanh tra, toàn ngành phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Quán triệt nguyên tắc Thanh tra tỉnh là bao trùm; thanh tra sở, ngành bám sát lĩnh vực được giao quản lý Nhà nước để thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định, không được lạm dụng việc ủy quyền cho cấp phó.

Quán triệt, thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong giải quyết KNTC; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng. Địa phương nào để vụ việc mới phát sinh trở thành vụ việc tồn đọng hoặc vụ việc lâu ngày không được giải quyết, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Liên quan đến công tác PCTN, các địa phương, sở, ngành cần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về PCTN; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về PCTN; thực hiện nghiêm các giải pháp PCTN...

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và ngành đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiều Ngọc Tuấn.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 1 tập thể, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân thuộc thanh tra cấp huyện, ngành đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]