Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

(Baohatinh.vn) -  Trong 2 năm, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 967,75 triệu đồng của các đơn vị, cá nhân vi phạm (36/37 tổ chức đã chấp hành với số tiền 927,75 triệu đồng).

Chiều ngày 18/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tổ chức bộ máy và tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng từ năm 2021 đến nay.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Sở Xây dựng có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Về biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao gồm 41 biên chế, trong đó: 39 biên chế và 2 hợp đồng. Đơn vị hiện có 33 biên chế công chức và 2 hợp đồng.

2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đến thời điểm hiện tại là 19 biên chế và 1 hợp đồng. Hiện, Sở đang tích cực, chủ động chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được tỉnh phê duyệt.

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà trình bày báo cáo và làm rõ một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng.

Đối với việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được lãnh đạo các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo sâu sát; công tác xử lý vi phạm hành chính được triển khai, thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đạt hiệu quả.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân. Trong 2 năm, Sở đã ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 967,75 triệu đồng của các đơn vị, cá nhân vi phạm (36/37 tổ chức đã chấp hành với số tiền 927,75 triệu đồng).

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga: Đề nghị Sở quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng vẫn còn diễn ra khá phức tạp, chủ yếu xảy ra trong hoạt động xây dựng, các vi phạm phổ biến như: Thi công định vị một số hạng mục công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt; không có giấy phép, sai giấy phép xây dựng; vi phạm quy định về khảo sát, thiết kế, lập dự toán; thi công công trình sai biện pháp thi công được phê duyệt; thi công công trình sai hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt...

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Đề nghị Sở quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Xây dựng quan tâm công tác tiếp nhận công chức để bổ sung số lượng công chức đang thiếu. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ và thường xuyên...

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cho rằng, tuy biên chế thiếu nhưng Sở Xây dựng đã cơ bản thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có kết quả xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Sở cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp, kiểm tra, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để công trình vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng…

Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast