Cập nhật: 10:58 06/08/2020
(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Sáng 6/8, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc cuối cùng và bế mạc đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXIII vào chiều hôm qua (5/8).

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng thông qua báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy được bầu tại đại hội.

Phiên họp thứ nhất cũng đã bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy gồm 2 đồng chí: Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Quang Thọ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Nhân giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí chính thức (trong đó 1 đại biểu đương nhiên; 21 đại biểu do Đại hội bầu) và 2 đồng chí dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đại biểu bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc sáng nay, đại biểu tiếp tục trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến bổ sung điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp của việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đại biểu Trần Quang Thắng - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày tham luận: “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Để tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đại biểu Trần Quang Thắng cho rằng nơi nào, địa phương, đơn vị nào nhận thức sâu sắc, quan tâm đúng mức đến công tác dân vận, thì nơi đó tạo được sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị - “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đại biểu Trần Minh Quang - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây trình bày tham luận: “Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của đất rừng trong thời gian tới và những năm tiếp theo”.

Trình bày tham luận trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đại biểu Trần Minh Quang đề xuất nhiều giải pháp, trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng đóng vai trò quyết định. Phải làm cho người dân thực sự thấy được lợi ích lâu bền khi chăm sóc phát triển rừng theo quy hoạch. Nâng cao vài trò trách nhiệm các chủ rừng, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, kết hợp siết chặt công tác quản lý.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đại biểu Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trình bày tham luận: "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đại biểu Lê Nhật Thành đề xuất thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác, tăng cường công tác đào tạo cán bộ; tập trung mọi nguồn lực để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị theo hướng đồng bộ và hiện đại.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ khẳng định, các văn kiện đại hội nhất trí thông qua là sản phẩm kết tinh của trí tuệ tập thể, được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và ý chí của Đảng bộ, Nhân dân Hương Sơn.

Thành công đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của Nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ đề nghị ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đại biểu trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua.

Cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; đồng thời, đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; xây dựng thành công huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nêu cao quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới bền vững

Lãnh đạo huyện tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXII không tái cử nhiệm kỳ mới

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến 2025:

Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất 13,14%.

Cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông nghiệp 19%; Công nghiệp, xây dựng 32%; Thương mại, dịch vụ 49%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 1,5 - 2%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 310 tỷ

Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV; 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

100% xã, thị trấn giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế.

100% trường đạt chuẩn quốc gia trong đó trên 80% đạt chuẩn mức độ 2.

100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ, Chính quyền huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan:

Nhóm pV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]