(Baohatinh.vn) - Trong quý IV năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm an toàn trong thời điểm diễn ra đại hội.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong quý IV năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm an toàn trong thời điểm diễn ra đại hội.

Sáng 27/9, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng dự.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thực hiện nhiệm vụ quý III, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại; thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đảng ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương điều chỉnh kế hoạch huấn luyện bảo đảm đồng bộ, khoa học theo chương trình, kế hoạch; diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh không để bùng phát và lây lan trong đơn vị. Tổ chức lực lượng, phương tiện, vật chất, tiếp nhận và cách ly 2.726 công dân, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên nước bạn Lào và công dân từ Đà Nẵng trở về bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông qua báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo quý IV.

Nổi bật là Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, xử lý có hiệu quả các tình huống xẩy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Triển khai xây dựng hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, huyện theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự và điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, quyết tâm A, kế hoạch B, văn kiện dân quân tự vệ bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên không gian mạng; kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng trước diễn biến tình hình thời sự và tình hình trên biển Đông.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thượng tá Đặng Văn Định - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm an toàn tại chỗ không chỉ chăm lo đời sống của bộ đội mà còn bảo đảm một lượng lớn rau xanh, thực phẩm ở các khu cách ly tập trung.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua nhân các ngày lễ, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, kết quả đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII.

Các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 2 xã đỡ đầu là Phúc Đồng và Hương Lâm (Hương Khê); phối hợp triển khai xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho dân quân, tự vệ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi; khai thác mọi nguồn lực, giữ vững ổn định, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Sau Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; kịp thời ban hành chương trình hành động thục hiện nghị quyết, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, bổ sung quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu.

Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác cán bộ đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Đảng ủy đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo đó, tiếp tục hoàn thành hệ thống văn kiện theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự. Chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có thể xẩy ra.

Chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống bảo đảm an toàn cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm, dự báo chính xác tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống xẩy ra. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; chỉ đạo chặt chẽ công tác khám sức khỏe và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2020, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luật kỷ cương; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, nhận xét cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng năm 2020. Đồng thời triển khai hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2020.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm là thời gian trọng điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại; trọng tâm là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đang dồn sức cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2020.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, đề nghị cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời các tình huống gắn với chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xẩy ra, bảo đảm an toàn trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Liệu - Trọng Sơn


Xuân Liệu - Trọng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]