Cập nhật: 11:02 03/10/2020 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/10), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Sáng nay (3/10), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.

301 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà tham dự sự kiện chính trị quan trọng này.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu IV.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: 5 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp cùng Nhân dân tỉnh nhà đã vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đạt kết quả toàn diện.

Nhiều nội dung có tính đột phá được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, nhiều mô hình được các tỉnh bạn đến tham quan học tập kinh nghiệm.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khai mạc đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Qua việc tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, cần rút ra những bài học kinh nghiệm, cụ thể các nội dung để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, thiết thực và thực hiện tốt chính sách khen thưởng trong thời gian tới.

PHONG TRÀO THI ĐUA LÀ ĐÒN BẨY

HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen tưởng tỉnh khẳng định, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phát động thi đua luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QPAN, đối ngoại, phát triển KTXH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng.

Phong trào xây dựng nông thôn (NTM) mới đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM, 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ngành y tế và toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có nhiều tiến bộ. Khoa học kỹ thuật, công nghệ cao được ứng dụng mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh tổ quốc”... tiếp tục đạt nhiều tựu.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các phong trào thi đua như: Dân vận khéo, Phong trào thi đua rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”… đã góp phần tích cực trong xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cơ quan, đơn vị và tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, đơn vị đã thực hiện 13 chương trình trọng tâm một cách toàn diện. Đã có nhiều công trình, phần việc hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng tạo khí thế sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hà Tĩnh 2 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về phong trào xây dựng NTM.

Toàn tỉnh có trên 4.605 điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; 904 gương điển hình tiến tiến được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác.

Phân tích những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2020 - 2025 các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua; chú trọng sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua; phong trào thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương của tỉnh.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Thi đua phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phát động thi đua phải thường xuyên, liên tục và làm tốt công tác tuyên truyền; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, ưu tiên khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp...

Đại hội cũng được nghe các tham luận của đại biểu chia sẻ về những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học và làm theo Bác, thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ông Nguyễn Tiến Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trình bày tham luận “Đồn Biên phòng Bản Giàng thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ông Hoàng Quang Vinh, Thôn trưởng thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc chia sẻ kết quả “Đồng bào công giáo tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ông Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tham luận về “Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng cảnh sát hình sự”

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang đúc rút kinh nghiệm về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Chúc mừng thành tích của tỉnh, các cá nhân, tập thể được khen thưởng, vinh danh tại đại hội, Phó Chủ tịch nước cũng dự báo một số khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch nước đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đại hội đã đề ra, đồng thời đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy các trị giá bản sắc văn hóa, truyền thống khoa bảng, tinh thần dân chủ, đoàn kết dân tộc, lương giáo, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống Nhân dân; đưa tỉnh trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM; đảm bảo an ninh đối ngoại, an ninh trật tự, chính trị nội bộ… Từ đó đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ và vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn; đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, doanh nhân… Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh. Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn và chúc Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tích cực, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tịch nước trao tặng).

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận kết quả Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu giành được trên tất cả các lĩnh vực; ghi nhận bước phát triển rõ nét của công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 5 năm qua.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nêu rõ những giải pháp trọng tâm mà cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt thời gian tới.

Theo đó, phát động các phong trào thi đua gắn với các mục tiêu phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Đại biểu khách mời:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại biểu chính thức:

1. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

2. Đại diện Nhân dân và cán bộ huyện Thạch Hà

3. Đại diện Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

4. Ông Nguyễn Văn Đính, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

5. Ông Vương Kim Đức, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

6. Ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban Quản lý di tích Nguyễn Du

7. Đại diện Trường Mầm non Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

8. Em Nguyễn Thị Mai, học sinh Trường THPT Hương Khê

9. Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Miền Trung, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh

10. Bà Lê Thị Khương, Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

11. Ông Trần Trung Thực, thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc

- Đại biểu mời tham gia tổ chức và phục vụ đại hội: Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tại đại hội, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố các quyết định: tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM năm 2020; thông báo quyết định công nhận TX Kỳ Anh là đô thị loại 3.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh trao tặng.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà - đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân huyện.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao quyết định của Bộ Xây dựng về việc công nhận TX Kỳ Anh là đô thị loại 3 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân TX Kỳ Anh.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng khen thưởng 9 cá nhân, 25 tập thể có thành tích trong thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

VINH DANH 100 ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Tiếp đó, đại hội đã tiến hành vinh danh 61 cá nhân, 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao chứng nhận điển hình và tặng hoa cho 39 tập thể điển hình

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao chứng nhận và hoa cho các điển hình cá nhân.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TỔ CHỨC SÂU RỘNG,

HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mục tiêu tổng quát của phong trào thi đua giai đoạn mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ và công bằng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, GRDP bình quân đầu người thuộc các tỉnh dẫn đầu Bắc Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Xác định các chỉ tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị ngay sau đại hội, bắt tay ngay vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và có lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm.

“Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phát huy truyền thống yêu nước, chung sức đồng lòng “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ra lời kêu gọi.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Hưởng ứng lời kêu gọi, thay mặt các cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân toàn tỉnh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng thể hiện quyết tâm tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của tỉnh, của đơn vị; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng để mỗi người dân hiểu “thi đua là yêu nước”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thiết thực hướng tới thực hiện phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin liên quan:

Nhóm PV CTXH


Nhóm PV CTXH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]